Johtoryhmän palkitseminen

Johtoryhmän palkitseminen

Yhtiön johtoryhmään kuuluivat seuraavat jäsenet: puheenjohtajana toimiva toimitusjohtaja Juho Nummela, toimitusjohtajan sijainen ja talousjohtaja Petri Härkönen, teknologia- ja tuotekehitysjohtaja Juha Inberg, myynti-, huolto- ja markkinointijohtaja Marko Mattila, huoltopalvelujohtaja Tapio Mertanen, henkilöstöjohtaja Paula Oksman, johtaja, Digitaaliset palvelut ja IT Miika Soininen ja johtaja, toimitusketju Tommi Väänänen. Yhtiön johdolla on tavanomainen johdon vastuuvakuutus.

Yhtiön muiden johtoryhmän jäsenten palkat ja luontoisedut olivat vuonna 2021 yhteensä 1 152 525,10  euroa. Tulos-, osake- ja voittopalkkiot olivat vuonna 2021 yhteensä 197 317,00 euroa. Johtoryhmän jäsenten eläkeikä on 65 vuotta ja eläke määräytyy voimassaolevan lainsäädännön mukaan. Johtoryhmän jäsenten irtisanomisaika on kuusi (6) kuukautta. Jos Yhtiö irtisanoo sopimuksen, Yhtiö suorittaa irtisanomisajalta määräytyvän palkan.

 

Aika

Rahapalkka ja luontoisedut, EUR

Tulos-, osake- ja voittopalkkiot, EUR

Maksetut ansiot, EUR

Nummela Juho

1.1.-31.12.2021

516 720

94 503,00

611 223,00

Muu johtoryhmä

1.1.-31.12.2021

1 152 525,10

197 317,00

1 349 842,10

Yhteensä

 

1 669 245,10

291 820,00

1 961 065,10