Johtoryhmän palkitseminen

Johtoryhmän palkitseminen

Yhtiön johtoryhmään kuuluivat seuraavat jäsenet: puheenjohtajana toimiva toimitusjohtaja Juho Nummela, toimitusjohtajan sijainen (1.6.2020 alkaen) ja talousjohtaja Petri Härkönen, teknologia- ja tuotekehitysjohtaja Juha Inberg, myynti-, huolto- ja markkinointijohtaja Marko Mattila (1.6.2020 alkaen), huoltopalvelujohtaja Tapio Mertanen, henkilöstöjohtaja Paula Oksman, johtaja, Digitaaliset palvelut ja IT Miika Soininen (1.12.2020 alkaen), toimitusjohtajan sijainen ja myynti- ja markkinointijohtaja Jarmo Vidgrén (31.5.2020 saakka) sekä toimitusketjusta vastaava johtaja Tommi Väänänen. Yhtiön johdolla on tavanomainen johdon vastuuvakuutus.

Yhtiön muiden johtoryhmän jäsenten palkat ja luontoisedut olivat vuonna 2020 yhteensä 978 662,84 euroa. Tulos-, osake- ja voittopalkkiot olivat vuonna 2020 yhteensä 287 919,00 euroa. Johtoryhmän jäsenten eläkeikä on 65 vuotta ja eläke määräytyy voimassaolevan lainsäädännön mukaan. Johtoryhmän jäsenten irtisanomisaika on 6 kuukautta. Jos Yhtiö irtisanoo sopimuksen, Yhtiö suorittaa irtisanomisajalta määräytyvän palkan.

 

Aika

Rahapalkka ja luontoisedut

Tulos-, osake- ja voittopalkkiot

Maksetut ansiot

Nummela Juho

1.1.-31.12.2020

500 400,00

375 356,93

875 756,93

Muu johtoryhmä

1.1.-31.12.2020

978 662,84

287 919,00

1 266 581,84

Yhteensä

 

1 479 062,84

663 275,93

2 142 338,77