Vastuullisuusteemat ja -tavoitteet

Vastuullisuusteemat ja -tavoitteet

Vastuullisuustyömme teemat ja tavoitteet

Kestäviä ratkaisuja asiakkaidemme, ihmistemme ja ympäristön hyväksi

IHMISET – Edistämme ihmistemme hyvinvointia

Ponsse on tasa-arvoinen ja yhdenvertainen työyhteisö, jossa on turvallista työskennellä. Arvostamme toisiamme ja pidämme huolta sekä toisistamme, asiakkaistamme että verkostostamme. Koneemme ovat käyttäjilleen turvallisia ja ergonomisia.

RATKAISUT – Innovoimme kestäviä ja luontoa kunnioittavia ratkaisuja

Tuote- ja palveluratkaisumme mahdollistavat kestävän metsätalouden toteutumisen. Otamme vastuun koneen elinkaaresta ja pidennämme sitä erinomaisilla huoltopalveluilla. Kehitämme ratkaisuja, jotka edistävät kiertotaloutta ja pienentävät koneen ympäristövaikutuksia.

TOIMINTA – Emme rasita luontoympäristöä toiminnallamme

Tunnemme toimintamme ympäristövaikutukset ja toimimme systemaattisesti niiden parantamiseksi. Pyrimme toiminnassamme hiilineutraaliuteen ja materiaalitehokkuuteen.

YHTEISÖ – Olemme luotettava kumppani, jolle yhteisöllisyys on voimavara

Rehellisyys, eettisyys ja yhteisöllisyys ovat ponsselaisuuden ydintä. Hyvät hallintotapamme ja eettiset toimintaperiaatteemme ohjaavat ihmisten yhdenvertaiseen kohteluun, kestävään liiketoimintaan sekä luottamukselliseen yhteistyöhön. Yhteisötyö on meille tärkeää kaikkialla, missä toimimme.