Vastuullisuusteemat ja -tavoitteet

Vastuullisuusteemat ja -tavoitteet

Vastuullisuustyömme teemat ja tavoitteet

Kestäviä ratkaisuja asiakkaidemme, ihmistemme ja ympäristön hyväksi

IHMISET – Edistämme ihmistemme hyvinvointia

Ponsse on tasa-arvoinen ja yhdenvertainen työyhteisö, jossa on turvallista työskennellä. Arvostamme toisiamme ja pidämme huolta sekä toisistamme, asiakkaistamme että verkostostamme. Koneemme ovat käyttäjilleen turvallisia ja ergonomisia.

RATKAISUT – Innovoimme kestäviä ja luontoa kunnioittavia ratkaisuja

Tuote- ja palveluratkaisumme mahdollistavat kestävän metsätalouden toteutumisen. Otamme vastuun koneen elinkaaresta ja pidennämme sitä erinomaisilla huolto-palveluilla. Kehitämme ratkaisuja, jotka edistävät kiertotaloutta ja pienentävät koneen ympäristövaikutuksia.

TOIMINTA – Emme rasita luontoympäristöä toiminnallamme

Tunnemme toimintamme ympäristövaikutukset ja toimimme systemaattisesti niiden parantamiseksi.  Pyrimme toiminnassamme hiilineutraaliuteen ja materiaalitehokkuuteen.

YHTEISÖ – Olemme luotettava kumppani, jolle yhteisöllisyys on voimavara

Rehellisyys, eettisyys ja yhteisöllisyys ovat ponsse-laisuuden ydintä. Hyvät hallintotapamme ja eettiset toimintaperiaatteemme ohjaavat ihmisten yhden-vertaiseen kohteluun, kestävään liiketoimintaan sekä luottamukselliseen yhteistyöhön. Yhteisötyö on meille tärkeää kaikkialla, missä toimimme.