Henkilöstö

Hyvinvoiva, yhdenvertainen ja osaava henkilöstö

Hyvinvoiva, yhdenvertainen ja osaava henkilöstö

Tavoitteemme
  • Tapaturmaton Ponsse
  • Hyvinvoivat ja sitoutuneet työntekijät
  • Syrjimätön, tasa-arvoinen ja yhdenvertainen työpaikka
  • Eettisiin toimintaperiaatteisiin nojaava työyhteisö
  • Osaava johtaminen ja esihenkilötyö

Haluamme tarjota turvallisen työympäristön, jossa kaikilla on tasa-arvoiset ja yhtenäiset mahdollisuudet kehittyä ja voida hyvin. Olemme vastuullinen työnantaja, jossa henkilöstöä kohdellaan yhtäläisellä arvostuksella. Erilaiset taustamme täydentävät toistemme osaamista ja asiakkaidemme syvällinen metsäosaaminen mahdollistaa myös oman oppimisemme.

Pitkän aikavälin tavoitteenamme on olla tapaturmaton yhtiö. Turvallisuustyössämme painopisteenä on ennakointi, jolla pyrimme välttämään tapaturmat ja vaaratilanteet. Seuraamme ja johdamme turvallisuuden toteutumista konsernilaajuisesti. Työturvallisuutta mitataan Ponssella LTIF-tapaturmataajuudella (lost time injury frequency), mikä kuvaa poissaoloihin johtaneiden tapaturmien määrää suhteutettuna miljoonaan työtuntiin.