Kiertotalous

Kiertotalouden edelläkävijyyttä

Kiertotalouden edelläkävijyyttä

Tavoitteemme: Materiaalihävikin ja raaka-ainekulutuksen vähentäminen kiertotalousratkaisuilla

Ponssen kiertotalousosaaminen on vahvaa erityisesti varaosa- ja vaihtokoneliiketoiminnassa. Myymme ja kunnostamme vaihtokoneita kaikilla markkina-alueillamme ja yhä useammalla markkinalla myös varaosia. Ammattitaitoisten asentajien kunnostamat vaihtokoneet voidaan päivittää erilaisten tehopakettien avulla vastaamaan tämän päivän vaatimuksiin.

Ponsse tarjoaa verkostolleen uusien osien lisäksi myös kunnostettuja ja uudelleenkäytettyjä varaosia. Ne tukevat Ponssen tavoitteita materiaalitehokkuuden kehittämisessä ja hiilineutraalisuuden tavoittamisessa. Osien uudelleenvalmistus palvelee asiakkaita edullisilla tuotteilla, minimoi materiaalihävikkiä ja ratkaisee myös varaosien saatavuuteen liittyviä haasteita. Kunnostukseen tulevat osat ovat yleensä koneiden suurimpia ja arvokkaimpia mekaanisen voimansiirron osia, kuten moottoreita tai vaihteistoja. Kunnostetuissa varaosissa on pantti, jonka asiakas saa takaisin palauttaessaan rikkoutuneen osan kunnostukseen. Näin varmistetaan, etteivät varaosat päädy jätteeksi. Vuoden 2022 aikana varaosia kunnostettiin tai tuotiin uudelleenkäytettäväksi 150 000 kg.

Kiertotalouden edelläkävijyyttä: Reman & Parts Recirculation

Ponsse on uudelleenvalmistanut metsäkoneen varaosia Kunnostus- ja kokoonpanokeskuksessa Iisalmessa vuodesta 2010 lähtien. Pääpaino kunnostuksissa on mekaanisen voimansiirron osissa, mutta Reman-valikoimaan kuuluvat myös hydrauliikkaosat ja metsäkoneiden tietojärjestelmät. Kunnostusyksikön välittömässä läheisyydessä sijaitsee vuonna 2020 perustettu Varaosien uusiokäyttökeskus, jonka tehtävänä on vastaanottaa asiakkailta, tehtaalta sekä myyntiverkostosta rikkoutuneita osia ja arvioida niiden uusiokäyttömahdollisuuksia kiertotalousperiaatteiden mukaisesti. Molemmat yksiköt toimivat tiiviissä yhteistyössä Ponssen vaihtokonepalvelun kanssa, missä käytetyt metsäkoneet huolletaan ja päivitetään jatkamaan elinkaartaan vielä 2–4 omistajan voimin. Kun kone lopulta tulee käyttöikänsä  päähän, se voidaan purkaa. Käyttökelpoiset osat kunnostetaan edullisiksi varaosiksi ja korjauskelvottomat osat kierrätetään materiaalina. Yli 90 prosenttia metsäkoneen painosta on kierrätettävää materiaalia, pääosin terästä ja valuja.

Vuonna 2022 Ponsse laajensi kunnostustoimintaa paikalliselle tasolle tytäryhtiöihin. Näin palvelun tuottaminen tapahtuu lähempänä asiakasta eikä rikkoutuneita osia tarvitse kuljettaa pitkiä matkoja uudelleenvalmistettavaksi. Vähentämällä kuljetettavan rahdin määrää saadaan vähennettyä myös kasvihuonekaasupäästöjä. Paikallisen kunnostustoiminnan tukemiseksi Ponsse on kehittänyt eri osille kunnostussarjoja, jotka sisältävät kunnostuksen aikana tyypillisesti vaihdettavat komponentit.

Olemme tutkineet kunnostuksen ympäristövaikutuksia elinkaariarvioinnilla ja tulokset tukevat kiertotalouden tavoitteita: yksittäisen komponentin kohdalla hiilijalanjälki pienenee noin neljänneksen, kun valitaan kunnostettu komponentti uuden sijaan. Mitä paremmin pystymme uudelleenkäyttämään koneiden osat, sitä vähemmän päästöjä koneet aiheuttavat koko elinkaarensa aikana.