Talous ja hallinto

Tasapainoinen talous ja hyvä hallinto

Tasapainoinen talous ja hyvä hallinto

Taloudellisella vastuullisuudella ja hyvällä hallinnolla tarkoitetaan Ponssella yhtiön tasapainoista ja kestävää talouden kehittämistä liiketoiminnan eettisyys, sidosryhmät ja ympäristö huomioiden.

Ponsse on ollut koko historiansa ajan perheomisteinen yhtiö, jonka johtamisessa ovat korostuneet arvot ja toiminnan pitkäjänteisyys. Meille on tärkeää säilyttää yhtiössä kasvun, kannattavuuden ja liiketoiminnan rahavirran tasapaino. Tämä luo pysyvyyttä ja jatkuvuutta paikalliseen yhteisöön koko globaalissa toimintakentässämme.

Haluamme kasvaa vastuullisesti ja siksi päätöksenteossamme korostuvat toiminnan pitkäjänteinen kehittäminen ja vahvan taloudellisen aseman rakentaminen tulevaisuutemme turvaamiseksi. Investoimme jatkuvasti tuotekehitykseen, toimitusketjuun ja huoltopalveluverkostoon sekä Suomessa että tytäryhtiömaissamme. Haluamme edistää avointa veropolitiikkaa ja raportoimme verotietomme aina lainsäädännön ja läpinäkyvyystavoitteidemme mukaisesti.

Hyvä hallinto edistää läpinäkyvyyttä

Ponssella noudatetaan hyvää hallinnointitapaa suomalaisia listayhtiöitä koskevan lainsäädännön, Ponssen yhtiöjärjestyksen ja listayhtiöiden Corporate Governance 2020 -hallinnointikoodin mukaisesti avoimuutta ja läpinäkyvyyttä edistäen. Ponssen hallinnointiperiaatteiden tarkoituksena on varmistaa liiketoimintamme eettisyys, läpinäkyvyys ja ammatillinen korkeatasoisuus.

Yhtiön johtamisjärjestelmät ohjaavat Ponssen kestävän kehityksen periaatteiden toteuttamista ja vastuullista johtamista. Johtamisjärjestelmien rinnalla yhtiön missio, visio ja arvot ohjaavat voimakkaasti yhtiön toimintaa, jossa vastuullisuus on saanut strategisesti tärkeän aseman. Noudatamme laatujohtamisen ISO 9001, ympäristöjohtamisen ISO 14001 ja työterveys- ja työturvallisuusjohtamisen ISO 45001 -standardeja.

Ponssen teknologiayhtiö Epec Oy on sertifioinut tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän ISO 27001, laatujohtamisen ISO 9001, ympäristöjohtamisen ISO 14001 ja työterveys- ja työturvallisuusjohtamisen ISO 45001 -standardit. Epecin tuotanto on TÜV SÜD:in sertifioima toiminnallisen turvallisuuden sertifikaattien EN ISO 13849, IEC 61508 ja EN IEC 62061 mukaisesti. Toiminnallisen turvallisuuden mukaan sertifioiduilla turvakomponenteilla voidaan valmistaa standardien vaatimukset täyttäviä turvatoimintoja yhtiön kehittämiin ja valmistamiin turvatuotteisiin.

Ponsse-konsernin uruguaylaisella tytäryhtiöllä Ponsse Uruguay S.A:lla on käytössään laatujohtamisen ISO 9001 ja työterveys- ja työturvallisuusjohtamisen ISO 45001 -sertifikaatit. Ponssen Brasilian tytäryhtiölle, Ponsse Latin America Ltda:lle, on myönnetty laatujohtamisen ISO 9001 -sertifikaatti.

Keskeiset politiikat ja ohjeet

Kaikki keskeiset Ponssen toimintaa ohjaavat politiikat ja toimintaohjeet käsitellään konsernin johtoryhmässä ja hyväksytään hallituksessa. Jokainen työntekijä on osaltaan vastuussa ohjeistusten noudattamisesta ja epäkohtien ilmoittamisesta.