Talous ja hallinto

Tasapainoinen talous ja hyvä hallinto

Tasapainoinen talous ja hyvä hallinto

Taloudellisella vastuullisuudella ja hyvällä hallinnolla tarkoitetaan Ponssella yhtiön tasapainoista ja kestävää talouden kehittämistä liiketoiminnan eettisyys, sidosryhmät ja ympäristö huomioiden.

Ponsse on ollut koko historiansa ajan perheomisteinen yhtiö, jonka johtamisessa ovat korostuneet arvot ja toiminnan pitkäjänteisyys. Meille on tärkeää säilyttää yhtiössä kasvun, kannattavuuden ja liiketoiminnan rahavirran tasapaino. Tämä luo pysyvyyttä ja jatkuvuutta paikalliseen yhteisöön koko globaalissa toimintakentässämme.

Haluamme kasvaa vastuullisesti ja siksi päätöksenteossamme korostuvat toiminnan pitkäjänteinen kehittäminen ja vahvan taloudellisen aseman rakentaminen tulevaisuutemme turvaamiseksi. Investoimme jatkuvasti tuotekehitykseen, toimitusketjuun ja huoltopalveluverkostoon sekä Suomessa että tytäryhtiömaissamme. Haluamme edistää avointa veropolitiikkaa ja raportoimme verotietomme aina lainsäädännön ja läpinäkyvyystavoitteidemme mukaisesti.

Hyvä hallinto edistää läpinäkyvyyttä

Ponssen hallinnointiperiaatteiden tarkoituksena on varmistaa liiketoimintamme eettisyys, läpinäkyvyys ja ammatillinen korkeatasoisuus. Eettinen toimintaohjeemme on saatavilla Ponssen internetsivuilla ja eettinen ilmoituskanava antaa mahdollisuuden ilmoittaa Ponsseen ja Ponssen toimintaan liittyvistä väärinkäytösepäilyistä.

Johtamisjärjestelmien rinnalla yhtiön missio, visio ja arvot ohjaavat voimakkaasti kestävän kehityksen periaatteiden toteuttamista ja vastuullista johtamista. Noudatamme laatujohtamisen ISO 9001, ympäristöjohtamisen ISO 14001 ja työterveys- ja työturvallisuusjohtamisen ISO 45001 -standardeja.

Ponssen teknologiayhtiö Epec Oy on sertifioinut tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän ISO 27001, laatujohtamisen ISO 9001, ympäristöjohtamisen ISO 14001 ja työterveys- ja työturvallisuusjohtamisen ISO 45001 -standardit. Ponsse-konsernin uruguaylaisella tytäryhtiöllä Ponsse Uruguay S.A:lla on käytössään laatujohtamisen ISO 9001 ja työterveys- ja työturvallisuusjohtamisen ISO 45001 -sertifikaatit. Ponssen Brasilian tytäryhtiölle, Ponsse Latin America Ltda:lle, on myönnetty laatujohtamisen ISO 9001 -sertifikaatti.

Keskeiset politiikat ja ohjeet: