Sosiaalinen vastuu

Sosiaalinen vastuu

Sosiaalinen vastuu on Ponssella vastuunottoa yritystoimintamme vaikutuksesta ihmisiin ja jatkuvaa pyrkimystä vaikuttaa ihmisiimme ja yhteisöömme positiivisesti. Ponssen vahva arvopohja ohjaa meitä ihmisten ja yhteistyön kunnioittamiseen sekä haluun kehittää toimintaamme osana yhteisöä.

Ponsselaiset ovat tärkein voimavaramme

Jokaisen työntekijän rooli ja panos osana kokonaisuutta on tärkeä. Haluamme, että henkilöstömme voi hyvin, kokee työnsä mielekkääksi ja haluaa kehittyä työssään. Ponsselaiset ovat tärkein voimavaramme ja edellytys kaikelle kehityksellemme.

Lue lisää: Hyvinvoiva, yhdenvertainen ja osaava henkilöstö

Olemme luotettava kumppani, jolle yhteisöllisyys on voimavara

Rehellisyys, eettisyys ja yhteisöllisyys on ponsselaisuuden ydintä. Hyvä hallintotapa ja eettiset periaatteemme ohjaavat ihmisten yhdenvertaiseen kohteluun, kestävään liiketoimintaan ja hyvään yhteistyöhön kumppaneidemme kanssa.

Lue lisää: Rehellinen toiminta ja yhteistyö