Sosiaalinen vastuu

Sosiaalinen vastuu

Sosiaalinen vastuu on Ponssella jatkuvaa pyrkimystä vaikuttaa ihmisiimme ja yhteisöömme positiivisesti. Ponssen vahva arvopohja ohjaa ihmisten ja yhteistyön kunnioittamiseen sekä haluun kehittää toimintaa ja yhteisöä.

Ponsselaiset ovat tärkein voimavaramme

Jokaisen työntekijän rooli ja panos osana kokonaisuutta on tärkeä. Haluamme, että henkilöstömme voi hyvin, kokee työnsä mielekkääksi ja haluaa kehittyä työssään. Ponsselaiset ovat tärkein voimavaramme ja edellytys kaikelle kehityksellemme.

Lue lisää: Hyvinvoiva, yhdenvertainen ja osaava henkilöstö

Olemme luotettava kumppani, jolle yhteisöllisyys on voimavara

Rehellisyys, eettisyys ja yhteisöllisyys on ponsselaisuuden ydintä.  Hyvä hallintotapa ja eettiset periaatteemme ohjaavat ihmisten yhdenvertaiseen kohteluun, kestävään liiketoimintaan ja hyvään yhteistyöhön kumppaneidemme kanssa.

Lue lisää: Rehellinen toiminta ja yhteistyö