Rehellisyys ja yhteistyö

Rehellinen toiminta ja yhteistyö

Tavoitteemme
 • Vastuullisiin toimintatapoihin sitoutunut ja läpinäkyvä toimitusketju
 • Luottamuksellinen ja kehittyvä asiakasyhteistyö
 • Sidosryhmien vastuullisuusodotusten ymmärtäminen ja niihin pohjautuva kehitys

Luottamus eri sidosryhmiemme kanssa perustuu avoimeen ja pitkäjänteiseen yhteistyöhön. Tärkeimmät sidosryhmämme ovat asiakkaamme ja ponsselaiset koko Ponsse-verkostossa. Ponsse-verkostolla tarkoitamme sekä omia yhtiöitämme että jälleenmyyjiämme, joita pyrimme aina kohtelemaan yhdenvertaisesti omien yhtiöidemme kanssa. Haluamme tuntea asiakkaamme henkilökohtaisesti ja huomioida toiminnassamme myös heidän perheensä ja sidosryhmänsä.

Tärkeimmät sidosryhmämme ovat:

 • Asiakkaat ja muut metsäalan toimijat
 • Henkilöstö
 • Ponsse-verkoston jälleenmyyjät ja sopimushuoltajat
 • Alihankkijat ja toimittajat
 • Omistajat
 • Paikallisyhteisöt, järjestöt
 • Lainsäätäjät ja viranomaiset
 • Koulut ja oppilaitokset
 • Rahoittajat, sijoittajat ja analyytikot
 • Media

Panostus paikallisuuteen

Meille on tärkeää olla vastuullinen yritys kaikissa yhteisöissä, joissa toimimme. Huomioimme yhteistyökumppaneidemme valinnassa paikallisuuden ja luomme alueellista hyvinvointia kannattavan ja ympäristön huomioivan liiketoiminnan kautta.

Ponssen tuotanto ja pääkonttori sijaitsevat edelleen yhtiön syntysijoilla Vieremällä, jossa alueellinen työllisyysvaikutuksemme on suuri. Teemme lähes puolet alihankintaostoistamme 25 kilometrin sisällä tuotannostamme.

Suoraan Ponssen palveluksessa työskenteli vuoden 2022 lopussa tehtaalla 658 työntekijää ja Iisalmen logistiikkakeskuksessa ja huoltopalveluissa 119 työntekijää. Lisäksi tehtaan välittömässä läheisyydessä sijaitsevassa kumppanuusyrityskylässä työskenteli lähes 400 työntekijää yrityksissä, jotka tekevät pääosin Ponsselle alihankintaa tai komponentteja.

Myös urheilusponsoroinnissamme painottuu paikallisuus, yhteinen arvomaailma ja yhteistyösuhteiden pitkäjänteisyys lasten- ja nuorten liikunnan tukemisesta huippu-urheiluun.

Tuotevastuu ja -turvallisuus

PONSSE-metsäkoneiden kehityksessä etusijalla ovat aina asiakkaat ja koneen loppukäyttäjät, erityisesti kuljettajat ja huoltohenkilöstö, mutta vaatimuksena on myös koneiden turvallinen valmistaminen. Tuotteemme täyttävät kansainväliset standardit ja direktiivien olennaiset turvallisuusvaatimukset, kuten turvaohjaamon FOPS-, OPS- ja ROPS-turvarakenteet ja niiden testistandardit. Osoituksena tästä koneet ovat CE-merkittyjä.

Ergonomia on merkittävä osa metsäkoneenkuljettajan työhyvinvointia ja jaksamista. PONSSE-ohjaamosta on hyvä näkyvyys työalueelle ja kuljettajan työpisteen ergonomia on kehittynyttä hallintalaitteita, istuinta ja koneen vakautusta myöten. Osana ergonomian kehitystä ovat käyttöliittymät ja automaatio, kuten Active Crane -puominohjausjärjestelmä. Käyttöliittymän tulee olla helppokäyttöinen ja tarjota tarvittava tieto oikea-aikaisesti, jotta kuljettajaan kohdistuva kognitiivinen kuorma vähenee.

Myös ammattitaitoinen käyttökoulutus ja huoltopalvelu parantavat työn tuottavuutta ja turvallisuutta. Käyttökoulutuksella voidaan lisäksi varmistaa, että työskentelytavat ja korjuukalusto soveltuvat kyseiseen korjuukohteeseen ja korjuujälki tukee kestävää metsätaloutta.

Einari Vidgrén Säätiö

Einari Vidgrén Säätiön tavoitteena on nostaa koneellisen puunkorjuun alalla tehtävän työn arvostusta ja tuoda esille metsäalalla tehtävää vastuullista ja kestävän kehityksen mukaista työtä.

Siirry säätiön verkkosivuille