Ympäristövastuu

Ympäristövastuu

Emme rasita luontoympäristöä toiminnallamme

Tuote- ja palveluratkaisumme mahdollistavat kestävän metsätalouden toteutumisen. Otamme vastuun koneen elinkaaresta ja pidennämme sitä erinomaisilla huoltopalveluilla. Kehitämme ratkaisuja, jotka edistävät kiertotaloutta ja pienentävät koneen ympäristövaikutuksia. Tunnemme toimintamme ympäristövaikutukset ja toimimme systemaattisesti niiden parantamiseksi. Pyrimme sekä tuotteissamme että toiminnassamme hiilineutraaliuteen ja materiaalitehokkuuteen.

Kartoitimme vuoden 2022 aikana päästövähennysmahdollisuuksia ja -toimia, joiden pohjalta laadimme hiilineutraaliustiekartan.

Kohti hiilineutraaliutta

Kestävä kehitys ohjaa kaikkea toimintaamme. Alamme innovatiivisena johtajana otamme vastuun myös ympäristöstämme ja metsien hyvinvoinnista. Pyrimme suunnitelmallisesti operatiivisessa toiminnassamme ja ratkaisuissamme hiilineutraaliuteen.

Lue lisää: Kohti toimintamme hiilineutraaliutta

Tuotteet ja palvelut osana kestävää metsätaloutta

Olemme sitoutuneet kehittämään kestävän kehityksen mukaisia innovatiivisia puunkorjuuratkaisuja. Sidosryhmiemme odotukset ovat nostaneet ympäristönäkökohdat merkittäväksi tuotekehitystämme ohjaavaksi tekijäksi.  Panostukset polttoainekulutuksen, päästöjen, puuston pintavaurioiden ja maaperän rikkoutumisen minimointiin sekä huoltopalveluratkaisujen kehittämiseen vaikuttavat myös asiakkaidemme toiminnan kestävyyteen.

Lue lisää: Tuotteiden ja palveluiden ympäristövaikutukset

Kiertotalouden edelläkävijä

Kiertotalousosaamisemme on vahvaa erityisesti vaihtokone- ja varaosaliiketoiminnassamme. Myymme ja kunnostamme vaihtokoneita kaikilla markkina-alueillamme pidentäen koneiden elinkaarta, ja palvelemme asiakkaitamme uudelleenvalmistetuilla varaosilla, jotka ovat paitsi edullisia myös minimoivat materiaalihävikkiä.

Lue lisää: Kiertotalouden edelläkävijä