Sijoittajat

Ponssen puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2022

Ponssen puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2022

Toimitusjohtaja Juho Nummela (9. elokuuta 2022)

Jatkuvien liiketoimintojen osalta kysyntä oli Ponssen markkina-alueilla hyvällä tasolla koko toisen vuosineljänneksen ajan. Asiakkaidemme hyvä työtilanne vaikutti positiivisesti sekä uusien koneiden, vaihtokoneiden että huoltopalvelujen kysyntään. Toisella neljänneksellä saadut tilaukset olivat noin 185 miljoonaa euroa. Yhtiön jatkuvien toimintojen tilauskanta oli katsauskauden lopussa 357,1 (356,2) miljoonaa euroa.

Katsauskauden aikana Ponsse allekirjoitti sopimuksen Venäjän liiketoimintojen myynnistä. Ponssen kaikki vientitoiminta Venäjälle ja Valko-Venäjälle on ollut keskeytetty 2. maaliskuuta 2022 alkaen. Ponssen tytäryhtiön OOO Ponssen jatkaminen Venäjällä muodostui erittäin hankalaksi ja OOO Ponssen myynti uusille omistajille oli ainoa kestävä ratkaisu.

Yhtiön kuluneen neljänneksen liikevaihto oli 195,9 (152,1) miljoonaa euroa jatkuvien liiketoimintojen osalta. Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana liiketoiminnoistamme nopeimmin kasvoivat huoltopalvelut ja teknologiayhtiömme Epec. Huoltopalvelumme olivat hyvässä kasvussa asiakkaidemme hyvän työtilanteen ansiosta. Venäläisen puun ja sahatavaran tuonnin loppuminen kasvatti puunkorjuumääriä ja paransi asiakkaidemme työtilannetta Euroopassa. Teknologiayhtiömme Epecin markkinatilanne on hyvä ja yhtiön uudet ratkaisut osuvat mainiosti sähköistymisen ja autonomisten tuotteiden vaatimuksiin.

Venäjän liiketoiminnan loppuminen, kova inflaatio sekä osien ja komponenttien saatavuuden merkittävä heikentyminen vaikuttavat Ponsseen voimakkaasti. Ukrainan sodan vaikutus yhtiön tilanteeseen on merkittävä. Venäjän liiketoiminnan loppuminen on heikentänyt yhtiön kannattavuutta ja samalla raju inflaatio osien ja komponenttien hinnoissa sekä logistiikassa on vaikeuttanut tuloksen tekemistä. Yhtiö joutui kutsumaan henkilökunnan yhteistoimintalain mukaisiin muutosneuvotteluihin 7. kesäkuuta ja neuvottelut jatkuvat kesälomakauden jälkeen. Yhtiön tuotanto ja huoltopalvelut ovat olleet kovissa haasteissa osien ja komponenttien heikon saatavuuden vuoksi. Osien ja komponenttien heikko saatavuus on vaikeuttanut tuotannon ja huoltopalveluiden toimintaa, ja tuotanto ei täysin ole pysynyt aikataulussa. Tuotanto on kuitenkin toistaiseksi pystynyt toimimaan ilman keskeytyksiä.

Kasvaneet valmistuskustannukset ovat pakottaneet yhtiön nostamaan tuotehintoja, mutta suuren tilauskannan vuoksi hinnankorotukset eivät vaikuta toisen ja kolmannen vuosineljänneksen kannattavuuteen. Lähikuukausina Ponssen tuotannosta valmistuvat koneet on myyty asiakkaillemme lähes vuosi sitten, jolloin tuotekustannuspaineet olivat selvästi maltillisemmat. Edelleen koholla oleva inflaatio tuo epävarmuutta tehtyjen hinnankorotusten riittävyyteen.

Liikevoittomme laski edelleen ja suhteellinen kannattavuutemme oli kuluneella neljänneksellä 6,6 (9,4) prosenttia jatkuvien liiketoimintojen osalta. Kannattavuutta heikensi myös liiketoiminnan kulujen liikevaihtoa nopeampi kasvu. Priorisoimme tekemistämme voimakkaasti ja säästötavoitteemme on selkeä. Yhdessä henkilöstömme kanssa etsimme parhaita keinoja kannattavuuden parantamiseksi tuottavuuden, liiketoiminnan kulujen ja tuotekustannusten hallinnan kautta.

Rahavirta heikentyi edelleen ollen lopulta -36,7 (-24,2) miljoonaa euroa. Pääomia sitoutui hetkellisesti varastoon jääneisiin, osapuutteista kärsiviin koneisiin ja raaka-ainevarastoihin. Venäjältä vapautuneet koneet myytiin muille markkina-alueille ja vaihtokonevaraston kierto ja taso pysyivät hyvänä. Yhtiön vakavaraisuus säilyi hyvällä tasolla. Yhtiössä uusittiin käyttöpääoman rahoitukseen tarkoitetut sitovat rahoitusinstrumentit kolmeksi vuodeksi eteenpäin.

Ponsse lanseeraa uutta teknologiaa elokuun puolivälissä ja esittelee laajasti uusimmat tuotteensa FinnMETKO-metsäkonemessuilla syyskuun alussa. Haastavasta tilanteesta huolimatta kehitämme yhtiötä ponsselaiseen tapaan voimakkaasti eteenpäin ja investoimme kohdennetusti markkinoiden edistyksellisimpään tuoteteknologiaan.