Sijoittajat

Ponsse’s interim report for 1 January – 30 September 2019

Ponssen osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2020

Toimitusjohtaja Juho Nummela (21. huhtikuuta 2020)

Ponssen kuluvan vuoden ensimmäinen neljännes onnistui tilanteeseen nähden suhteellisen hyvin. Koronapandemia alkoi kuitenkin selvästi vaikuttaa neljänneksen loppua kohti sekä metsäkoneiden kysyntään että komponenttien saatavuuteen. Vuoden 2019 puolella alkanut metsäkonemarkkinan heikkeneminen ja pandemian aiheuttama lisäshokki hiljensi metsäkoneiden kysyntää voimakkaasti useilla markkinoilla. Yhtiön tilausvirta supistui katsauskauden loppua kohden ja tilauskanta laski 209,2 (367,9) miljoonaan euroon.

Yhtiö reagoi tilanteeseen nopeasti ja johtoryhmä alkoi valmistelemaan vaihtoehtoisia toimintasuunnitelmia muuttuvaan ympäristöön. Rahoituksen osalta Ponssella on tehty kaikki tarvittavat toimenpiteet yhtiön jatkuvuuden varmistamiseksi.
 
Reagoimme syntyneeseen tilanteeseen nopeasti ja kävimme yhteistoimintaneuvottelut tehtaan toimintojen sopeuttamiseksi johtaen koko henkilöstöä koskeviin määräaikaisiin lomautuksiin. Käytännössä Vieremän tehtaamme toimii tällä hetkellä yhdessä vuorossa ja toimihenkilöillä on toisen neljänneksen aikana toimintokohtaisesti sovitut lomautukset. Tytäryhtiöverkostomme on tehnyt omat suunnitelmansa toiminnan sopeuttamiseksi.
 
Useat toimittajaverkostomme yritykset Euroopassa ovat joutuneet keskeyttämään toimintansa pandemian takia. Toimintaamme on vaikuttanut erityisesti saksalaistoimittajien alihankintaverkoston tuotantokeskeytykset Pohjois-Italiassa. Odotamme kyseisten tehtaiden käynnistyvän huhtikuun loppuun mennessä. Tilanne ei kuitenkaan ole edelleenkään vakaa ja epävarmuuksia toimittajaverkostomme tehtaiden uudelleen käynnistymisistä on olemassa.
 
Ensimmäisellä neljänneksellä Ponssen liikevaihto oli 144,5 (143,1) miljoonaa euroa. Pystyimme toimittamaan koneet asiakkaillemme lähes normaalisti ja laskutuksemme oli suunnitellulla tasolla. Asiakkaidemme työtilanne vaihtelee voimakkaasti eri markkina-alueilla. Useilla markkinoilla mekaaninen metsäteollisuus on isoissa haasteissa, kun taas kemiallisen metsäteollisuuden tuotteille riittää kysyntää. Huoltopalveluidemme liikevaihto laski hieman vertailukauteen nähden asiakkaidemme heikomman työtilanteen vuoksi. Samalla kuitenkin vaihtokonemyyntimme oli ilahduttavan aktiivista.
 
Ponssen liikevoitto kuluneella neljänneksellä oli 13,4 (12,9) miljoonaa euroa. Katsauskauden liiketulosprosentti oli 9,3 (9,0). Valuuttakurssien heilahtelut vaikuttivat voimakkaasti tulokseen, joka oli -1,6 miljoonaa euroa negatiivinen hyvästä liikevoitosta huolimatta. Tase-erien arvostamisesta johtuneet realisoitumattomat rahoituseriin kirjatut kurssitappiot, joita oli noin 9,3 miljoonaa euroa, rasittivat tulosta voimakkaasti. Rahavirta oli ensimmäisellä neljänneksellä -12,2 (2,6) miljoonaa euroa. Hyvästä vaihtokonemyynnistä huolimatta vaihtokonevarastomme oli kasvussa.
 
Haastavassa toimintaympäristössä jatkamme panostuksia myyntiin, huoltoon ja varaosien saatavuuteen sekä asiakkaidemme palvelemiseen mahdollisimman tehokkaasti. Vieremän tehtaamme on toiminut erinomaisesti koko katsauskauden ajan ja on valmiudessa palaamaan kahteen vuoroon tilanteen niin salliessa. Koronapandemian aiheuttama epävarmuus on muuttanut nopeasti toimintaympäristöä ja vaikuttanut metsäkoneiden kysynnän heikentymiseen.
 
Tärkeintä on kuitenkin turvata henkilökuntamme, asiakkaidemme ja muiden sidosryhmiemme terveys kaikissa olosuhteissa.