Sijoittajat

Ponssen tilinpäätös 1.1.–31.12.2023

Ponssen osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2024

Toimitusjohtaja Juho Nummela (23. huhtikuuta 2024)

Vuoden ensimmäinen neljännes oli Ponsselle haastava. Markkinan hetkellinen piristyminen vuoden alussa vaimeni katsauskauden loppua kohden. Saadut tilaukset olivat 163,5 miljoonaa euroa. Yhtiön tilauskanta oli katsauskauden lopussa 226,0 (336,9) miljoonaa euroa.

Liikevaihtomme laski noin 16 prosenttia ja liikevaihdoksi muodostui 169,7 (201,7) miljoonaa euroa. Ponsse kärsi alkuvuoden aikana Suomessa pidetyistä poliittisista lakoista merkittävästi. Uusien koneiden vientitoimitukset keskeytyivät lakkojen vaikutuksesta maaliskuussa ja koneiden laskutus jäi heikoksi.  Huoltopalveluiden liikevaihto pysyi normaalilla tasolla asiakkaidemme kohtuullisen hyvän työtilanteen ansiosta. Myös Ponssen teknologiayhtiö Epec Oy:n liikevaihto laski koneenrakennuksen yleisen rauhoittumisen vuoksi. Vaihtokoneiden myynti oli iloksemme kasvussa ja saimme toimitettua vaihtokoneita asiakkaillemme hyvin. Tehdas toimi katsauskaudella osittain yhdessä vuorossa, mutta on palaamassa takaisin kahteen vuoroon toisen vuosineljänneksen aikana. Vieremän tehtaamme toimii erinomaisesti ja osien saatavuudessa ei ole ongelmia.


Liikevoittomme jäi ensimmäisellä vuosineljänneksellä heikoksi ja suhteellinen kannattavuutemme oli 0,7 (8,2) prosenttia. Heikkoon liikevoittoon vaikuttivat uusien koneiden heikko laskutus ja Ponssen Brasilian tytäryhtiön, Ponsse Latin America Ltda:n, haasteet. Brasilian tytäryhtiömme haasteiden taustalla oleva full service -sopimus on kehittymässä oikeaan suuntaan, mutta haastavan tilanteen oikaisu vaatii kärsivällistä kehitystyötä.

Katsauskauden rahavirraksi muodostui 8,5 (2,4) miljoonaa euroa. Rahavirtaa helpotti erityisesti aine- ja tarvikevaraston kierron parantuminen sekä vaihtokonevaraston arvon lievä lasku. Pääomiamme on edelleen sitoutunut raaka-ainevarastoihin ja vaihtokonevarastoon, mikä nostaa käyttöpääomaamme. Yhtiön vakavaraisuus on pysynyt erittäin hyvällä tasolla.

20.2.2024 julkaistu Ponssen toimintamallin muutos etenee ja on ollut kiivaimmillaan vuosineljänneksen lopulla. Muutos on tärkeä Ponssen pitkän aikavälin kehitykselle, mutta samalla raskas yhtiön henkilöstölle. 1.6.2024 voimaan tuleva globaali organisaatiorakenne tuo henkilöstölle uusia kehitysmahdollisuuksia, tehostaa konsernin toimintaa ja mahdollistaa maaorganisaatioiden myynnin ja huollon keskittymisen entistä paremmin asiakkaidemme palveluun. Ponsselle on tärkeää, että muutosta edistetään yhtiön vankkaa arvopohjaa ja kulttuuria kunnioittaen.