Sijoittajat

Ponssen osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2022

Ponssen osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2022

Toimitusjohtaja Juho Nummela (26. huhtikuuta 2022)

Ensimmäisen vuosineljänneksen alussa metsäkoneiden markkinanäkymät olivat hyvällä tasolla. Venäjän hyökkäys Ukrainaan heikensi tilannetta nopeasti ison metsäkonemarkkinan sulkeutuessa. Yhtiön muilla markkina-alueilla kysyntä oli koko neljänneksen hyvä ja näillä alueilla tilausvirta jatkoi positiivista kehitystä. Venäjän markkinoilta vapautuneisiin koneisiin pyrittiin löytämään nopeasti uusia asiakkaita siinä osittain onnistuenkin. Katsauskauden saadut tilaukset olivat noin 200 miljoonaa euroa. Tilauskannasta poistettiin kaikki Venäjän konetilaukset, jonka vaikutus saatuihin tilauksiin oli 109 miljoonaa euroa. Katsauskauden saadut tilaukset olivat nettomääräisesti 90 miljoonaa euroa. Yhtiön tilauskanta katsauskauden lopussa oli 356,2 (308,0) miljoonaa euroa.

Kuluneen neljänneksen aikana kasvoimme lopulta hyvin ja liikevaihtomme kasvu oli noin kuusi prosenttia ollen 173,7 (163,4) miljoonaa euroa. Liiketoiminnoistamme nopeimmin kasvoivat huoltopalvelut ja teknologiayhtiömme Epec. Huoltopalvelumme ovat hyvässä kasvussa asiakkaidemme hyvän työtilanteen ansiosta. Venäjältä tuotavan puun ja sahatavaran poistuttua Euroopan markkinoilta puun korjuumäärien odotetaan kehittyvän positiivisesti. Tämä vaikuttaa myönteisesti Euroopan metsäkonemarkkinoiden lähiajan kysyntään.

Ponsse tuomitsee Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan. Ukrainan kriisi vaikuttaa Ponssen toimintaan ja talouteen merkittävästi. Kaikki kone- ja varaosavienti Venäjälle ja Valko-Venäjälle keskeytettiin yhtiön 2. maaliskuuta 2022 antaman tiedotteen jälkeen. Ponsse keskeytti toistaiseksi myös Venäjän tytäryhtiön toiminnan. Ponssen tuotteista vientipakotteiden piirissä ovat kuormatraktorit ja niihin liittyvät huolto-, koulutus-, varaosa- ja digitaaliset palvelut. Ponssella on huoltopalveluiden piirissä Venäjällä noin 3 000 metsäkonetta, joiden elinkaarenaikaisiin palveluihin liittyy erilaisia paikallisia sopimuksia ja velvoitteita. Seuraamme tilannetta ja etsimme vastuullisesti ratkaisuja sopimusvelvoitteisiin. On tärkeää, että voimme huolehtia tytäryhtiömme johdon turvallisuudesta ja paikallisista ponsselaisista.

Venäjä on ollut maailman suurin tavaralajimenetelmän metsäkoneiden markkina, jonka osuus Ponssen liikevaihdosta oli 20 prosenttia edellisellä tilikaudella. Venäjän tytäryhtiömme OOO Ponsse on ollut Ponsse-konsernin suurin liiketoimintayksikkö. Tämän laajuisen liiketoiminnan korvaaminen on haastavaa.

Ukrainan sota on edelleen voimakkaasti heikentänyt osien ja komponenttien saatavuutta. Pulaa on erityisesti puolijohteista, valuista, hydrauliikkakomponenteista ja voimansiirron komponenteista. Myös Euroopan teräsmarkkina on vaikeassa tilanteessa. Komponenttisaatavuuteen liittyvät ongelmat yhdessä raaka-aineisiin ja energiaan liittyvien haasteiden kanssa on nostanut inflaation poikkeuksellisen korkealle tasolle. Tämä vaikuttaa Ponssen kannattavuuteen tulevilla vuosineljänneksillä. Olemme joutuneet tekemään tuotteisiimme hinnankorotuksia, mutta niiden vaikutukset eivät ole välittömiä pitkän tilauskantamme vuoksi. Lähikuukausina tuotannostamme valmistuvat koneet on myyty asiakkaillemme lähes vuosi sitten, jolloin paineet tuotekustannusten osalta olivat selvästi maltillisemmat.

Osien vaikea saatavuustilanne ja inflaatio näkyivät kannattavuudessamme selvästi jo kuluneella neljänneksellä. Liikevoittomme laski merkittävästi ja suhteellinen kannattavuutemme oli 7,2 (10,3) prosenttia. Lisäksi kannattavuutta heikensi liiketoiminnan kulujen liikevaihtoa nopeampi kasvu. Rahavirraksi muodostui -24,2 (14,8) miljoonaa euroa. Pääomia sitoutui hetkellisesti varastoon jääneisiin Venäjän koneisiin, komponentteja odottaviin keskeneräisiin tuotteisiin ja raaka-ainevarastoihin. Vaihtokonevaraston kierto ja taso pysyi hyvänä. Yhtiön vakavaraisuus on erittäin hyvällä tasolla.

Vaikeassa tilanteessa olemme minimoineet investointisuunnitelmiemme toteuttamisen ja priorisoimme tekemistämme voimakkaasti. Tytäryhtiöistä Epec etenee normaalin investointisuunnitelmansa mukaisesti, muiden tytäryhtiöiden osalta tilannetta arvioidaan erikseen. Yhtiössä on arvioitu erilaisia skenaarioita kriisin vaikutuksista toimintaamme. Pyrimme edelleen kehittämään Ponssea voimakkaasti kaikin käytettävissä olevin resurssein ja investoimaan tehokkaasti tuoteteknologiaan ja ratkaisutarjontaamme pitäen samalla huolta tuottavuuden kehityksestä jokaisessa toiminnossamme.