Hiilineutraalius

Kohti toiminnan hiilineutraaliutta

Tavoitteemme
  • Ympäristövaikutustemme tunteminen ja systemaattinen toiminta niiden pienentämiseksi
  • Hiilineutraali toiminta ja ratkaisut

Ponssen hiilijalanjälki (Scope1 ja 2) on pienentynyt vuodesta 2019 yli 40 prosenttia siirryttyämme yleissähkön käytöstä uusiutuvaan vesivoimaan. Vuonna 2021 hiilijalanjälkemme kuitenkin kasvoi hieman (5455 t CO2-eq) edellisvuoteen nähden. Muutos oli suhteessa liiketoimintamme kasvuun, joten päästöintensiteettimme säilyi samana (7,27 t CO2-eq/MEUR).

Suurin osa hiilijalanjäljestämme syntyy ajoneuvojen käytöstä (2021: 58 %), minkä jälkeen merkittävimpiä päästölähteitä ovat ostettu lämpö (2021: 15 %) sekä työkoneissa ja valmistamiemme metsäkoneiden koeajossa kuluva polttoaine (2021: 13 %). Maantieteellisesti suurimmat päästöt olivat vuonna 2021 peräisin Suomen (33 %), Venäjän (20 %) ja Yhdysvaltojen (18 %) toiminnoistamme. Konsernin teknologiayhtiö Epec Oy:n hiilipäästöt olivat vain 1,23 t CO2-eq.

Vuonna 2022 Ponssella laaditaan hiilineutraaliuden tiekartta ja prosentuaaliset päästövähennystavoitteet. Tulemme myös määrittelemään toiminnassamme oleelliset Scope3-luokan päästöt, joita syntyy esimerkiksi tuotteidemme loppukäytöstä ja komponenttien hankinnasta.

Hankinta ja logistiikka

Ponssen hankinnan ja logistiikan suurimmat ympäristövaikutukset liittyvät PONSSE-metsäkoneissa käytettävän teräksen valmistukseen ja komponenttien kuljetukseen. Teräksen ja valujen osuus metsäkoneen painosta on 82 prosenttia. Laskemme ja mitoitamme koneiden rakenteet siten, että teräksen ja valujen käyttö suhteessa kuormitukseen on optimaalinen. Metsäkoneen kierrätysaste on 97 prosenttia.

Hallitsemme hankinnan ympäristövaikutuksia keskittämällä hankintaa Eurooppaan ja erityisesti Suomeen. Ponssen suorista tavarantoimittajasta ja alihankkijoista sijaitsee Suomessa 75 prosenttia ja 22 prosenttia muissa EU-maissa. Yli 20 prosenttia alihankkijakumppaneistamme toimii 25 kilometrin säteellä Vieremän tehtaastamme, mikä pienentää kuljetuspäästöjä merkittävästi.

Tuotanto

Tuotannon osuus Ponssen hiilijalanjäljestä on kolmannes. Tuotannossa ympäristövaikutuksia aiheuttavat energian ja raaka-aineiden kulutus, kemikaalien käyttö ja pintakäsittelyn liuotinainepäästöt. Käytämme tuotannossamme alkuperätakuin varmennettua, vesivoimalla tuotettua sähköä.

Tuotantoprosesseissamme käytetään vettä ainoastaan kappaleiden pesuun ennen pintakäsittelyä ja koneiden koeajon jälkeiseen pesuun, millä estetään myös vieraslajien leviäminen koneen mukana. Vedenkäyttömme on suhteessa tuotantomääriimme ja vuonna 2021 vedenkäyttömme kasvoi 27 prosenttia (14 946 m3) edellisvuoteen nähden.

Tuotantolinjalta valmistuviin metsäkoneisiin tankataan kevyttä polttoöljyä tai dieseliä asiakkaan ja toimitusmaan tarpeiden mukaisesti. Vuodesta 2020 tuotannossamme on käytetty vain uusiutuvista raaka-aineista valmistettua dieseliä. Tuotannon jälkeinen koneiden testaus aiheuttaa päästöjä koneiden siirtokuljetuksessa ja koeajossa käytettävien polttoaineiden ja öljyjen käytön kautta.