Sitoumuksemme

Sitoumuksemme

Olemme sitoutuneet kunnioittamaan kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia, kuten ihmisoikeuksia koskevia kansainvälisiä perusasiakirjoja ja Kansainvälisen työjärjestön ILO:n julistusta työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista. Noudatamme YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevaa ohjaavaa periaatetta. Emme hyväksy lapsityövoiman käyttöä emmekä muita pakkotyön muotoja missään olosuhteissa.

Olemme omassa toiminnassamme sitoutuneet edistämään YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista. Neljään vastuullisuusteemaamme ja tavoitteeseemme liittyen olemme sitoutuneet edistämään seuraavia YK:n kestävän kehityksen tavoitteita:
 

tavoite 8 – ihmisarvoista työtä ja talouskasvua
tavoite 12 – vastuullista kuluttamista
tavoite 13 – ilmastotekoja
tavoite 15 – maanpäällinen elämä