Sitoumuksemme

Sitoumuksemme

Sitoumukset ja ihmisoikeudet

Olemme sitoutuneet kunnioittamaan kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia, kuten ihmisoikeuksia koskevia kansainvälisiä perusasiakirjoja ja Kansainvälisen työjärjestön ILO:n julistusta työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista. Olemme myös sitoutuneet noudattamaan YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevaa ohjaavaa periaatetta. Emme hyväksy lapsityövoiman käyttöä emmekä muita pakkotyön muotoja missään olosuhteissa. Jos havaitsemme ihmisoikeuksiin liittyviä epäkohtia, olemme sitoutuneet puuttumaan niihin ja tekemään yhteistyötä asioiden kehittämiseksi.

Yhtiön hallituksen kesäkuussa 2020 hyväksymän eettisen toimintaohjeen koulutuksen suoritti vuonna 2020 92,4 prosenttia työntekijöistämme ja 65 prosenttia jälleenmyyntiverkostomme yhteyshenkilöistä. Vuonna 2023 jo 98,2 prosenttia toimittajistamme oli sitoutunut vastuullisten toimintatapojen periaatteisiin. Eettinen toimintaohje ja siihen liittyvä koulutus uudistetaan vuonna 2023. Perehdytysohjelmamme mukaisesti jokainen uusi työntekijämme suorittaa eettisen toimintaohjeen koulutuksen. Eettinen toimintaohje on luettavissa verkkosivuiltamme.

Olemme omassa toiminnassamme sitoutuneet edistämään YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista. Neljään vastuullisuusteemaamme ja tavoitteeseemme liittyen olemme sitoutuneet edistämään seuraavia YK:n kestävän kehityksen tavoitteita:
 

tavoite 8 – ihmisarvoista työtä ja talouskasvua
tavoite 12 – vastuullista kuluttamista
tavoite 13 – ilmastotekoja
tavoite 15 – maanpäällinen elämä
tavoite 17 – yhteistyö ja kumppanuus