Sponsorointi

Sponsorointi

Ponssen arvot heijastuvat sponsorointiimme

Ponssella sponsorointi merkitsee yhteistyötä, jonka tavoitteena on edistää molempien osapuolten tavoitteita. Me uskomme, että sponsorointi toimii parhaiten, kun kumppanimme jakavat samanlaiset arvot kuin me. Yrittäjähenkisyyttä korostaen haluamme luoda pitkäaikaisia suhteita yhteistyökumppaneihimme.

Yhteistyömme kaudella 2024  jatkuu tuttujen urheilijoiden kanssa 

Pääyhteistyökumppanuuksien lisäksi olemme mukana monien eri lajien ja joukkueiden tukemisessa ympäri maailmaa.  

Sponsorointi- ja tukihakemus

Saamme paljon sponsorointi- ja tukipyyntöjä, joiden osalta kaikkiin emme voi lähteä mukaan. Saamme myös paljon yhteistyöehdotuksia saman seuran eri joukkueilta ja toivoisimmekin, että jatkossa yhdeltä seuralta tulisi yksi yhteinen hakemus, joka kattaisi seuran lasten- ja nuorten liikunnan tukemista.
Jatkossa käsittelemme hakemuslomakkeen kautta tulevat kyselyt aina helmikuussa, toukokuussa, syyskuussa ja joulukuussa. 
 
Emme ole mukana
- kohteissa, jotka ovat ristiriidassa eettisten ohjeistuksemme kanssa 
- uskonnollisesti tai poliittisesti sitoutuneissa kohteissa
- tuki- ja kannatusilmoituksissa

Käsittelemme ainoastaan verkkolomakkeen kautta tulevat hakemukset.

Sponsorship application