Informace o společnosti

Informace o společnosti

Řízení společnosti Ponsse Plc (dále také „Společnost“) vychází z platných právních předpisů, stanov společnosti Ponsse a zásad stanovených správními orgány společnosti. Společnost se řídí finským Kodexem správy a řízení společností 2020 vydaným Asociací obchodníků s cennými papíry (dále jen „Kodex správy a řízení“; vstoupil v platnost 1. ledna 2020) v souladu se zásadou „dodržuj nebo vysvětli“. Společnost rovněž dodržuje předpisy a pokyny vydané Úřadem pro finanční dohled. Kodex chování společnosti Ponsse je k dispozici na internetových stránkách společnosti.

Prohlášení o správě a řízení společnosti Ponsse Plc 2022
Zpráva o odměňování ve společnosti Ponsse Plc za rok 2022