Znalost produktů

Produktová znalost

Poskytujeme na míru šitá řešení školení o našich produktech pro různé profesní skupiny. Zajišťujeme jim tak nejnovější a nejlepší možné znalosti o naší skupině produktů.

Při produktových školeních používáme různé školicí metody:

  • Praktický výcvik pro mechaniky a školitele operátorů
  • Prezenční či online teoretické školení

Využívá se také široká škála školicích nástrojů: 

  • Autentické produkty v reálném prostředí
  • Simulátory (virtuální simulátory, VR a AR)
  • Komponenty reálného školení (průřezové)
  • Online školící prostředí (MS Teams a Ponsse e-Learning)

Ponsse Media Gallery

Ponsse Contact Info