Zasvěcené osoby

Registr zasvěcených osob

Dne 3. července 2016 vstoupilo v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a související zákony mají vliv na vedení zasvěcených osob a registry zasvěcených osob společnosti Ponsse a ukládají zasvěceným osobám nové povinnosti. Vedoucí pracovníci společnosti Ponsse Plc a jejich spřízněné osoby, na které se vztahuje statut zasvěcených osob, jsou od 3. července 2016 vyzváni k hlášení svých obchodních transakcí.

Další informace a pokyny:
Pokyny pro vykazování obchodních transakcí vedoucích pracovníků a jejich spřízněných stran

Ponsse Plc zveřejní oznámení jako burzovní zprávu bezprostředně po jeho obdržení. Odkaz na burzovní zprávy: https://www.ponsse.com/news.

Vzhledem ke statutu zasvěcených osob budou od 3. července 2016 níže uvedené informace v registru zasvěcených osob vycházet ze stavu aktualizovaného ke dni 2. července 2016 a po tomto datu se již nebudou aktualizovat.

 

Registr zasvěcených osob