Poctivost a spolupráce

Poctivost a spolupráce

 • Transparentní dodavatelský řetězec uplatňující odpovědné provozní metody
 • Důvěrná a rozvíjející se spolupráce se zákazníky
 • Pochopení očekávání zainteresovaných stran ohledně odpovědnosti a odpovídající plánování našeho rozvoje

Naše vzájemná důvěra s různými zúčastněnými stranami je založena na otevřené dlouhodobé spolupráci. Mezi naše klíčové zúčastněné strany patří naši zákazníci a členové celé sítě Ponsse. Chceme naše zákazníky osobně poznat a v rámci svých aktivit oslovovat také jejich rodiny a zainteresované strany. Síť Ponsse se skládá z našich vlastních společností a také z našich prodejců, ke kterým se vždy snažíme přistupovat stejně jako k našim vlastním společnostem.

Naše klíčové zainteresované strany jsou:

 • Zákazníci a další subjekty v lesnictví
 • Zaměstnanci
 • Prodejci a smluvní partneři sítě Ponsse
 • Dodavatelé a subdodavatelé
 • Akcionáři
 • Místní komunity a sdružení
 • Zákonodárci a úřady
 • Školy a vzdělávací instituce
 • Poskytovatelé financování, investoři a analytici
 • Média

Investice do místní dimenze

Považujeme za důležité být odpovědnou společností v komunitách, v nichž působíme. Při výběru našich partnerů se zaměřujeme na místní dimenzi a usilujeme o vytváření regionálního blahobytu prostřednictvím ziskových a ekologicky udržitelných operací. Výroba a sídlo společnosti Ponsse se stále nachází v rodišti společnosti ve Vieremä ve Finsku, kde máme velký vliv na zaměstnanost v regionu. Téměř polovina našich subdodavatelů se nachází do 25 kilometrů od našich výrobních závodů.

Výroba a ústředí společnosti Ponsse stále sídlí v rodišti společnosti ve Vieremä. Máme tak vysoce pozitivní vliv na zaměstnanost v regionu Severní Savonie . Na konci roku 2022 společnost Ponsse přímo zaměstnávala 658 lidí v našem závodě a 119 lidí v našem logistickém centru v Iisalmi a v servisních službách. Kromě toho téměř 400 zaměstnanců pracovalo ve společnostech, které sídlí v partnerském podnikatelském parku nacházejícím se v bezprostřední blízkosti našeho závodu a poskytují společnosti Ponsse především subdodávky nebo komponenty .

Kromě toho naše sportovní sponzorství zdůrazňuje místní rozměr, společný soubor hodnot a dlouhodobé partnerství, od dětí a mládeže až po profesionální sport.

Při vývoji lesních strojů PONSSE budou vždy upřednostňováni zákazníci a koncoví uživatelé strojů, zejména operátoři a pracovníci údržby, přičemž podmínkou je také bezpečná výroba strojů. Naše produkty splňují mezinárodní normy a příslušné bezpečnostní požadavky směrnic EU, včetně bezpečnostních konstrukcí kabin OPS, FOPS a ROPS a jejich standardizovaného testování. Všechny stroje Ponsse jsou označeny značkou CE, která vyjadřuje jejich shodu.

Dobrá ergonomie má zásadní význam pro zdraví při práci a výdrž obsluhy lesních strojů. Kabiny PONSSE poskytují dobrý výhled do pracovního prostoru a ergonomie pro obsluhu je vysoce vyspělá od ovládacích prvků až po sedadlo a stabilizaci stroje. Do vývoje ergonomie jsou zahrnuta uživatelská rozhraní a automatizační systémy, jako je Active Crane. Uživatelské rozhraní se musí používat snadno a poskytovat potřebné informace ve správný čas, aby se snížila kognitivní zátěž obsluhy.

Produktivitu a bezpečnost práce dále zvyšuje profesionální školení obsluhy a poprodejní služby. Profesní školení také zajišťuje vhodnost pracovních metod a vybavení pro každé pracoviště a to, že těžba dřeva probíhá v souladu s trvale udržitelným lesním hospodářstvím.

Cílem Nadace Einariho Vidgréna je zvýšit uznání pro práci vykonanou v oblasti mechanické těžby a zdůraznit odpovědnou a udržitelnou práci v tomto odvětví.

Learn more about the foundation