Dopady na životní prostředí

Produkty a služby jako součást udržitelného lesního hospodářství

Produkty a služby jako součást udržitelného lesního hospodářství

Naše záměry
  • Inovativní udržitelná řešení, která jsou šetrná k životnímu prostředí
  • Podpora ekologicky šetrné těžby řezem na délku
  • Prodloužení životnosti lesních strojů PONSSE prostřednictvím environmentálně pozitivních poprodejních služeb

 

Zasazujeme se o vývoj udržitelných a inovativních řešení těžby. V souladu s očekáváním našich zúčastněných stran se environmentální aspekty staly při výzkumu a vývoji významnými vodítky. Udržitelnost provozu našich zákazníků ovlivňují také naše investice do minimalizace spotřeby paliva, pohonných hmot a poškození stromů a půdy, jakož i do neustálého rozvoje našich servisních postupů.

Emise v průběhu životního cyklu

Dopad na životní prostředí, který vzniká během životního cyklu produktů a služeb Ponsse, jsme identifikovali pomocí analýzy životního cyklu (Life cycle analysis, LCA) v souladu s normou ISO 14040. Při posuzování jsme zkoumali dopady na životní prostředí vznikající při výrobě a přepravě strojů, jejich používání v různých podmínkách a při údržbě strojů. Většina emisí životního cyklu přispívajících ke globálnímu oteplování, zhruba 95 %, pochází ze spotřeby paliva ve strojích a z výroby paliva. Nejvyšší emise z dopravy jsou spojeny s dodávkami strojů z výrobního závodu Vieremä k zákazníkům a s přepravou strojů mezi stánky.

Výzkum a vývoj se neustále zaměřuje na snižování spotřeby paliva a oleje při provozu strojů. Efektivita využití paliva, tedy spotřeba paliva v poměru k objemu vytěženého dřeva, je klíčovým nákladovým faktorem při těžbě, proto se náš vývoj řídí jak finančními, tak ekologickými faktory. Náš výzkum a vývoj umožňuje, aby lesní stroje PONSSE byly kompatibilní s obnovitelnými palivy a hydraulickými oleji.

Údržba stroje

Při údržbě jsou nejvýznamnějšími environmentálními faktory oleje, pneumatiky a náhradní díly používané ve strojích. Autorizovaná servisní síť značky Ponsse se stará o vhodné nakládání s odpadem. V rámci servisních služeb se zaměřujeme na preventivní údržbu, abychom předcházeli neočekávaným závadám a prováděli údržbu bezpečně pro životní prostředí a mechaniky. Pravidelná údržba a kontrola strojů zahrnuté v servisních smlouvách zajišťují, že stroje pracují optimálně a podle plánu bez jakýchkoli poruch.

Tím se také eliminuje případná zbytečná spotřeba materiálu a prodlužuje se životnost stroje. V roce 2022 byl podíl smluv o údržbě na prodeji našich nových strojů 36 %.

Těžba řezem na délku

Lesní stroje PONSSE jsou založeny na těžbě řezem na délku. Stroje jsou konstruovány tak, aby využívaly vysoce cennou dřevní surovinu a co nejméně poškozovaly půdu. Severská expertíza a metody související s udržitelným využíváním lesů nabízejí řešení, jak minimalizovat celosvětový úbytek lesů, zatímco obnovitelné dřevo je potřebné jako surovina, která nahradí plasty a beton.

Regenerační metody a povinnosti v hospodářských lesích, technologie těžby a metody lesního hospodaření hrají důležitou roli, když jsou lesní zdroje potřebné pro zachycování uhlíku a jako suroviny, přičemž nesmíme zapomínat na biologickou rozmanitost v lesích.

Pokročilá výpočetní kapacita lesních strojů umožňuje získávat z lesů  tu nejlepší možnou hodnotu. To znamená více než jen finanční zisk. Optimalizací výtěžnosti a zpracovatelské hodnoty suroviny lze získat maximální množství řeziva s dlouhodobou schopností zachycovat uhlík.

Podpora všech metod těžby

Stroje na řez na délku podporují všechny metody těžby od prvních prořezávek až po souvislé lesní porosty a regenerační kácení. U všech způsobů těžby dbáme na to, aby se les mohl rychle a spolehlivě obnovovat. Pouze zdravý růst další generace stromů totiž umožňuje pokračování lesního cyklu a obnovu suroviny. Aby bylo možné provádět různé metody těžby, musí být naše stroje vyvážené a silné, což umožňuje dlouhý dosah jeřábu, který je na prořezávkách nutný.

Cílem těžby metodou řezu na délku je minimalizovat stopy po strojích. Osmikolové lesní stroje PONSSE mají vyvážené rozložení hmotnosti a správně zvolené pásy mohou mít na stopy stroje významný vliv. Největší vliv na stopy mají vyvážecí soupravy, protože projíždějí stejnou dráhu vícekrát. Těžební stroje na řez na délku obvykle nechávají na cestě větve a koruny, aby chránily půdu před vyvážecí soupravy. Velké ložné plochy také zmírňují dráhy strojů, protože objemné stroje musí vykonat méně jízd.

Více informací o metodě řezu na délku