Podnikatelské odvětví

Podnikatelské odvětví

Dnes se podíl lesních strojů určených k těžbě řezem na délku zvyšuje rychleji mimo severské země. Mezi výhody metody řezu na délku patří vysoká produktivita práce a ohleduplnost k životnímu prostředí oproti jiným typům mechanizované těžby dřeva.

Mechanizovaná těžba dřeva metodou řezu na délku poskytuje potenciál k efektivnímu zásobování dřevem z malých ploch a prořezávek. Dřevo lze využít přesněji a ekonomicky výhodně lze těžit i dřevo malých průměrů. Produktivita na jednotku stroje je vysoká. Přechod na metodu řezu na délku znamená diverzifikaci těžebních operací a další nároky na obsluhu strojů. Kromě samotného kácení a každodenní údržby strojů patří k odborným znalostem obsluhy základní lesní hospodářství a zejména zohlednění environmentálních hodnot v souladu s lesnickými zásadami při plánování stanovišť vyznačených ke kácení.

Cut-to-length Read more