Odpovědnost

Odpovědnost

Společenská odpovědnost znamená pro Ponsse odpovědnost za dopad našich obchodních aktivit na lidi a neustálé úsilí o pozitivní dopad na naše lidi a komunitu. Společnost Ponsse má silný hodnotový základ, který nás vede k respektování lidí a spolupráce a k rozvoji našich aktivit jako součásti naší komunity.

Naši zaměstnanci jsou naším nejdůležitějším aktivem

Přínos a role každého zaměstnance je důležitou součástí celku. Chceme, aby naši zaměstnanci byli v bezpečí a zdraví a měli pocit, že mají smysluplnou práci, ve které budou chtít neustále zlepšovat svůj výkon. Zaměstnanci společnosti Ponsse jsou naším nejdůležitějším aktivem a předpokladem pro veškerý náš rozvoj.

Více informací: Rovnoprávní a kvalifikovaní zaměstnanci, kteří se cítí dobře

Jsme spolehlivým partnerem, který si váží své komunity

Základem ducha společnosti Ponsse je poctivost, etika a komunita.  Správné řízení společnosti a náš Kodex chování nás vedou k rovnému zacházení s lidmi, udržitelnému podnikání a úzké spolupráci s našimi partnery.

Více informací: Poctivost a spolupráce