Obchodní koncept

Obchodní koncept

Poslání

Naši zákazníci jsou úspěšní spolu s námi.

Vize

Ponsse je vyhledávaným partnerem v oblasti odpovědného lesního hospodářství.

Účel

Udržitelná řešení přínosná pro naše zákazníky a životní prostředí.

Hodnoty

Blízkost k zákazníkovi 

•    Opravdový zájem o zákazníka
•    Znalost byznysu zákazníka
•    Dostupnost a rychlá reakce
•    Připravenost sloužit zákazníkovi a poskytovat mu podporu
•    Plochá organizace

Integrita

•    Etické jednání a vysoká morálka
•    Spolehlivost
•    Dodržování slibů
•    Otevřenost

Duch Ponsse

•    Konstruktivní pokora a houževnatá pracovní morálka
•    Podnikavost a vůle uspět
•    Schopnost rozhodovat
•    Odmítání kompromisů při dosahování cílů
•    Přijímání odpovědnosti
•    Přátelskost a fair play
•    Naslouchání zaměstnancům a dobrá komunikace
•    Pomáhání spolupracovníkům a ohleduplnost ke druhým

Inovace

•    Neustálé zlepšování produktů, služeb a procesů
•    Iniciativnost a široký záběr
•    Příležitost ke změně