Podmínky používání

Podmínky používání

Vítejte na webu Ponsse Plc

Otevřením těchto webových stránek vyjadřujete souhlas s následujícími podmínkami a zavazujete se k jejich dodržování. Před dalším prohlížením našich webových stránek si tyto podmínky pečlivě přečtěte.

Obsah těchto webových stránek je chráněn autorskými právy nebo jinak chráněn a je ve vlastnictví společnosti Ponsse Plc. Všechna práva, která zde nejsou výslovně uvedena, jsou vyhrazena. Reprodukce, šíření a přenos nebo uchovávání části nebo celého obsahu v jakékoli formě bez předchozího souhlasu marketingového oddělení společnosti Ponsse Plc je přísně zakázáno.

Použití materiálů uvedených na těchto webových stránkách je však povoleno pro osobní a nekomerční účely. Jako uživatel našich webových stránek máte například povoleno vytisknout si části těchto webových stránek, obrázky a informace týkající se našich produktů (bez omezení) pro vlastní potřebu. Tyto webové stránky však mohou obsahovat i dokumenty a materiály, které podléhají dalším podmínkám uvedeným samostatně na těchto výslovných stránkách.

Materiály, které jsou výslovně určeny pro veřejnost, jako například tiskové zprávy, jsou k dispozici pro veřejné sdělovací prostředky. Musí však být náležitě uveden zdroj materiálu.

Společnost Ponsse Plc poskytuje a rozšiřuje své webové stránky pro potřeby všech uživatelů. Obsah je vždy uváděn „tak, jak je“ a „tak, jak je k dispozici“. Společnost Ponsse Plc nemůže nést žádnou odpovědnost za případné chyby a nepřesné informace mezi informacemi uvedenými na webových stránkách. Společnost Ponsse Plc rovněž nezaručuje, že její webové stránky budou k dispozici bez přerušení a bez chyb. Samozřejmě se budeme snažit v přiměřené míře poskytovat prostřednictvím našich webových stránek nové a přesné informace. Společnost Ponsse Plc si vyhrazuje právo tyto stránky kdykoli změnit nebo revidovat nebo zrušit k nim přístup.

Tyto webové stránky mohou obsahovat odkazy na weby na internetu, které jsou vlastněny nebo poskytovány třetími stranami. Pokud na takové stránky třetích stran odkazujete, doporučujeme vám, abyste si před jejich dalším prohlížením pečlivě přečetli všechny podmínky týkající se používání těchto stránek třetích stran. Společnost Ponsse Plc nemůže nést odpovědnost za obsah těchto stránek třetích stran.

Zasláním materiálu společnosti Ponsse Plc, například prostřednictvím e-mailu nebo našich www-stránek, souhlasíte s tím, že vámi zaslaný materiál není nezákonný, neobsahuje nic nevhodného ke zveřejnění a že společnost Ponsse Plc má právo jej zveřejnit. Rovněž souhlasíte s tím, že materiál je vaším vlastnictvím nebo máte jiné právo jej společnosti Ponsse Plc poskytnout a že jste vynaložili přiměřené úsilí, abyste se ujistili, že neobsahuje žádné viry ani jiné škodlivé destruktivní prvky.

Jako uživatel našich webových stránek vyjadřujete souhlas s tím, že nemůžete vůči společnosti Ponsse Plc uplatňovat nároky týkající se materiálu, který jste společnosti Ponsse Plc zaslali. Společnost Ponsse Plc neodpovídá za žádné nároky, které vůči ní vznesou třetí strany v souvislosti s materiálem zaslaným společnosti Ponsse Plc.

Pokud jako návštěvník zjistíte, že naše webové stránky obsahují něco nezákonného nebo materiál nevhodný ke zveřejnění, nebo že právo na tento materiál vlastní někdo jiný, informujte prosím naše marketingové oddělení, abychom mohli provést potřebnou nápravu.

Informace, rady a odkazy na těchto webových stránkách mají výhradně obecný charakter a neměly by být brány jako osobní odborné poradenství. Pokud takovou pomoc potřebujete, obraťte se prosím na odborníka, který vám s vašimi dotazy osobně pomůže.

PONSSE je registrovaná ochranná známka společnosti Ponsse Plc a další názvy výrobků mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy společnosti Ponsse Plc.

Pokud máte v úmyslu použít materiál na těchto webových stránkách v rozporu s výše uvedenými podmínkami, žádáme vás, abyste si zjistili případnou existenci práva na použití.

Webové stránky Ponsse.com používají soubory cookie. Soubory cookie jsou části dat popisující používání síťové služby, které jsou uloženy v počítači uživatele. Soubory neobsahují osobní údaje. Na našich webových stránkách používáme trvalé a dočasné soubory cookie. Dočasný soubor cookie je dočasně uložen v počítači návštěvníka, a to během návštěvy stránek. Soubor cookie se vymaže, když návštěvník zavře svůj webový prohlížeč nebo po určité době (když vyprší platnost relace). Trvalý soubor cookie zůstává v počítači návštěvníka, dokud se aktivně nevymaže.

Používání souborů cookie nám pomáhá zlepšovat naše webové stránky a zajistit, aby stránky splňovaly požadavky uživatelů. Pomocí souborů cookie si služba může zapamatovat obsah, ke kterému uživatel přistupoval, a nabídnout příslušné doplňující informace.

Pokud si nepřejete, aby se soubory cookie ukládaly do vašeho počítače, můžete je zablokovat. To lze provést prostřednictvím nastavení prohlížeče, například v části nazvané Ochrana osobních údajů. Soubory cookie lze také kdykoli znovu přijmout.

Na výše uvedené podmínky se vztahují finské zákony.

Ponsse Plc / Marketing
FI-74200 Vieremä
FINSKO
Tel. int. +358 20 768 800
Fax. int. +358 20 768 8690
E-mail: marketing@ponsse.com