Kalendář IR akcí

Kalendář akcí IR

Ponsse dodržuje období neposkytování informací, které začíná na konci vykazovaného čtvrtletí a končí zveřejněním příslušných čtvrtletních nebo ročních výsledků. Během tohoto období se společnost zdržuje jakýchkoli kontaktů nebo komentářů vůči investorům, analytikům a médiím ohledně obchodních vyhlídek, finančních výsledků nebo prognóz společnosti.