Oběhové hospodářství

Průkopníci oběhového hospodářství

Průkopníci oběhového hospodářství

Ponsse má v oblasti oběhového hospodářství silné kompetence zejména pokud jde o náhradní díly a použité stroje. Použité stroje a náhradní díly prodáváme a repasujeme ve všech oblastech našeho trhu. Použité stroje repasované profesionálními mechaniky lze modernizovat pomocí různých výkonnostních balíčků tak, aby splňovaly moderní standardy.

Kromě nových dílů poskytuje Ponsse své síti také repasované a opětovně použité náhradní díly. Ty podporují cíle Ponsse spočívající v rozvoji materiálové efektivity a uhlíkové neutrality. Recyklované díly představují ekologicky šetrnou variantu údržby lesních strojů, protože můžeme efektivně alokovat zdroje vázané na poškozené náhradní díly na repasování a opětovné využití. V předchozích studiích LCA bylo zjištěno, že uhlíková stopa jednoho repasovaného dílu je o čtvrtinu menší než u nového dílu. Model oběhového hospodářství Ponsse byl vytvořen na základě potřeby podporovat přeměnu materiálových toků do využitelné podoby a snížit surovinovou náročnost.

V průběhu roku 2022 bylo renovováno nebo dodáno k opětovnému použití celkem 150 000 kg náhradních dílů.

Průkopníci oběhového hospodářství: Repase a recirkulace náhradních dílů

Společnost Ponsse vyrábí náhradní díly pro lesní stroje v centru pro repase a montáž v Iisalmi od roku 2010. Zaměřuje se na repasování mechanických převodových dílů, ale řada Reman zahrnuje také hydraulické díly a informační systémy pro lesní stroje. Centrum pro opětovné využití náhradních dílů, které bylo založeno v roce 2020, se nachází v bezprostřední blízkosti repasního a montážního centra. Přijímá poškozené díly od zákazníků, z výrobního závodu a z prodejní sítě a posuzuje jejich potenciál pro opětovné použití podle zásad oběhového hospodářství. Obě jednotky úzce spolupracují se servisem použitých strojů společnosti Ponsse, v němž probíhá údržba a modernizace použitých lesnických strojů s cílem prodloužit jejich životní cyklus pod vlastnictvím 2–4 nových majitelů. Když stroj nakonec dosáhne konce své životnosti, lze jej demontovat. Použitelné díly se zrenovují a vyrobí se z nich levné náhradní díly, zatímco všechny nepoužitelné díly se recyklují jako surovina. Více než 90 % hmotnosti lesního stroje tvoří recyklovatelný materiál, především ocel a litina.

V roce 2022 společnost Ponsse rozšířila své repasovací operace na místní dceřiné společnosti. Výsledkem je, že
jsou služby poskytovány blíže k zákazníkům, aniž by bylo nutné poškozené díly převážet k repasování na velké vzdálenosti. Minimalizací množství přepravovaného nákladu lze také snížit emise skleníkových plynů. Na podporu místních repasovacích aktivit vyvinula společnost Ponsse repasovací sady pro různé díly, které se skládají z nejtypičtějších komponentů vyměňovaných při repasi.

Pomocí analýzy životního cyklu jsme zkoumali dopady repasování na životní prostředí a výsledky podporují naše cíle v oblasti oběhového hospodářství: ve srovnání s novým komponentem je uhlíková stopa repasovaného komponentu o čtvrtinu nižší. Čím lépe se nám bude dařit opětovně používat díly strojů, tím méně emisí budou stroje produkovat během celého svého životního cyklu.