Životní prostředí

Environmentální odpovědnost

Nezatěžujeme životní prostředí s našimi aktivitami

Neseme odpovědnost za životní cyklus stroje a prodlužujeme jej prostřednictvím špičkových servisních služeb. Vyvíjíme řešení, která podporují oběhové hospodářství a snižují dopad strojů na životní prostředí. Známe dopad našich aktivit na životní prostředí a systematicky pracujeme na jeho zlepšování. Usilujeme o uhlíkovou neutralitu a materiálovou efektivitu našich produktů a provozů.

Během roku 2022 jsme zkoumali příležitosti a opatření ke snížení emisí, na základě kterých jsme připravili náš plán uhlíkové neutrality.

Na cestě k uhlíkové neutralitě

Udržitelný rozvoj je vodítkem pro všechny naše kroky. Jako inovativní lídr ve svém oboru přebíráme také odpovědnost za naše životní prostředí a zdraví lesů. Systematicky usilujeme o uhlíkovou neutralitu našich činností a řešení.

Více informací: Zajištění uhlíkové neutrality našeho provozu

Produkty a služby jako součást trvale udržitelného lesního hospodářství

Usilujeme o vývoj udržitelných a inovativních těžebních řešení. Očekávání našich zainteresovaných stran staví životní prostředí do popředí našeho výzkumu a vývoje.  Naše investice do minimalizace spotřeby paliva, emisí a poškození stromů a půdy, stejně jako vývoj řešení poprodejních služeb, mají vliv i na udržitelnost provozu našich zákazníků.

Více informací: Environmentální dopady produktů a služeb

Průkopníci oběhového hospodářství

Naše kompetence v oblasti oběhového hospodářství jsou obzvláště silné na trhu s náhradními díly a použitými stroji. Prodáváme a repasujeme náhradní díly ve všech oblastech našeho trhu, čímž prodlužujeme životnost strojů a poskytujeme našim zákazníkům repasované náhradní díly, které jsou nákladově efektivní a minimalizují plýtvání zdroji.

Více informací: Průkopníci oběhového hospodářství