Témata a cíle v oblasti odpovědnosti

Témata a cíle odpovědnosti

Hlavní témata a cíle naší práce v oblasti odpovědnosti

Udržitelná řešení pro naše zákazníky, zaměstnance a životní prostředí

LIDÉ – Podporujeme dobré životní podmínky našich lidí

Ponsse je pracovní komunita s rovnými příležitostmi, v níž je bezpečné pracovat. Jeden druhého si vážíme a staráme se o sebe navzájem, stejně jako o naše zákazníky a síť. Naše stroje jsou pro své uživatele bezpečné a ergonomické.
 

INOVACE – Inovujeme spolehlivá řešení, která jsou ohleduplná k přírodě

Naše produkty a služby umožňují trvale udržitelné lesní hospodářství. Přebíráme odpovědnost za životní cyklus stroje a prodlužujeme jej díky vynikajícím servisním službám. Vyvíjíme řešení, která podporují oběhové hospodářství a snižují dopad strojů na životní prostředí.

 

AKCE – Svou činností nezatěžujeme životní prostředí

Dopadů naší činnosti na životní prostředí jsme si vědomi a systematicky pracujeme na jejich zlepšování. Usilujeme o uhlíkovou neutralitu a materiálovou efektivitu našich činností.

KOMUNITA – Jsme spolehlivým partnerem, pro kterého je komunitní duch přínosem

Podstatou společnosti Ponsse je poctivost, etika a komunitní duch. Naše správné postupy řízení a etické zásady provozu vedou k rovnému zacházení s lidmi, udržitelnému podnikání a důvěrné spolupráci. Komunita je pro nás důležitá všude, kde působíme.