Personál

Rovnoprávní a kvalifikovaní zaměstnanci, kteří se cítí dobře

Naše cíle
 • Ponsse s nulovou nehodovostí
 • Odhodlaní, zdraví zaměstnanci
 • Spravedlivé a nediskriminační pracoviště
 • Pracovní komunita, která se řídí Kodexem chování
 • Kvalifikované vedení a dohled
Společnost bez nehod

Chceme zajistit bezpečné pracovní prostředí, ve kterém jsou rovné a jednotné příležitosti pro zdraví a rozvoj všech zaměstnanců. Jsme zodpovědný zaměstnavatel, který přistupuje ke svým zaměstnancům se stejným respektem. Naše rozmanité prostředí nám poskytuje vzájemně se doplňující dovednosti a znalosti. Můžeme se také učit z hlubokých zkušeností svých zákazníků v oblasti lesnictví.

V Ponsse dodržujeme normu ISO 45001 pro řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Svým zaměstnancům chceme nabídnout bezpečné a zdravé pracovní prostředí. Společnost bez nehod je dlouhodobým cílem Ponsse. Naše práce v oblasti bezpečnosti se zaměřuje na předvídání, aby se zabránilo nehodám a téměř nehodám. Bezpečnost monitorujeme a řídíme v rámci celé naší skupiny. K měření bezpečnosti práce používá Ponsse ukazatel LTIF (Lost Time Injury Frequency), tedy počet úrazů, které vedou k absenci, na jeden milion odpracovaných hodin.

Pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se v roce 2023 zaměříme na budování metody neustálého zlepšování bezpečnosti a provádění preventivních bezpečnostních aktivit. Pro rok 2023 jsme stanovili cíle pro preventivní bezpečnostní aktivity pro všechny naše společnosti a budeme poskytovat více bezpečnostních školení pro naše zaměstnance.

Odhodlaní, zdraví zaměstnanci

Prostřednictvím pravidelných školení a možností střídání pracovních míst chceme zajistit kvalifikované a profesionální zaměstnance. Potřeby školení zjišťujeme během hodnocení výkonu. Kromě toho podporujeme dobrovolné vzdělávání zaměstnanců, včetně studijních programů. Zjišťováním potřeb v oblasti kompetencí se připravujeme na vývoj budoucích technologií.

Motivovaní zaměstnanci, kteří se cítí dobře, mají významný vliv na pracovní výsledky a zkušenosti zákazníků. Zkušenosti a pohodu zaměstnanců společnosti Ponsse sledujeme prostřednictvím následujících prostředků:

 • Hodnocení výkonu dvakrát ročně
 • Index eNPS pro měření zkušeností zaměstnanců a průzkum dobrých životních podmínek dvakrát ročně
 • Každoroční průzkum pro měření kvality vedení
 • Rozsáhlé zaměstnanecké průzkumy každých několik let (předchozí v roce 2020, další v roce 2023)

Strategické cíle a kultura Ponsse

Každý rok sdělujeme a realizujeme strategické cíle společnosti ve vztahu k našim funkcím a dále k osobním cílům každého zaměstnance. Cíle jsou monitorovány prostřednictvímdenního řízení a hodnocení výkonu. Naším cílem do roku 2023 je také rozvinout hodnocení výkonnosti do pravidelného procesu v našich dceřiných společnostech.

Rovnost a nediskriminace

Dodržujeme náš plán rovnosti a nediskriminace, který byl aktualizován v roce 2021. Jeho cílem je, aby se všichni zaměstnanci společnosti Ponsse cítili rovnoprávně bez jakékoli diskriminace.

 • Neakceptujeme žádnou diskriminaci našich zaměstnanců nebo uchazečů o zaměstnání na základě jakýchkoli osobních důvodů.
 • Podporujeme rovnou, nediskriminační a rozmanitou pracovní kulturu.
 • Neakceptujeme žádnou formu obtěžování nebo šikany.
 • Zaměstnanci se mohou svobodně rozhodnout, zda chtějí být členy odborové organizace a/nebo se účastnit spolurozhodování na svém pracovišti.
 • Rovnost a nediskriminace Dodržujeme náš plán rovnosti a nediskriminace, který byl aktualizován v roce 2021. Jeho cílem je, aby se všichni zaměstnanci společnosti Ponsse cítili rovnoprávně bez jakékoli diskriminace.
 • Všichni zaměstnanci mají rovné příležitosti ucházet se o různé pozice a kariérně se posouvat podle svého vzdělání a schopností.
 • O volná pracovní místa se zpravidla může ucházet každý.
 • Společnost Ponsse usnadňuje koordinaci práce a volného času prostřednictvím uspořádání pracovní doby, možností práce na dálku a pozitivního přístupu k využívání rodinné dovolené.

Oddělení HR plán rovnosti a nediskriminace každoročně reviduje.