Naše závazky

Naše závazky

Zavazujeme se dodržovat mezinárodně uznávaná lidská práva, včetně mezinárodních úmluv o lidských právech a Deklarace MOP o základních zásadách a právech při práci. Dodržujeme Obecné zásady OSN pro podnikání a lidská práva. Za žádných okolností nesouhlasíme s využíváním dětské práce ani jiných forem nucené práce.

 

Zavázali jsme se podporovat Cíle udržitelného rozvoje OSN (SDG) v naší činnosti. Pokud jde o naše čtyři cíle a témata odpovědnosti, zavazujeme se podporovat následující cíle udržitelného rozvoje OSN:

Cíl 8 – Důstojná práce a hospodářský růst
Cíl 12 –
Odpovědná výroba a spotřeba
Cíl 13 – Klimatická opatření
Cíl 15 – Život na souši