Udržitelnost

Udržitelnost v Ponsse

Udržitelná řešení pro naše zákazníky, lidi a životní prostředí

Odpovědnost znamená pro každého ve společnosti Ponsse společný soubor pevných hodnot, které kladou důraz na poctivost, úctu k lidem a snahu o co nejlepší výsledek pro životní prostředí. Společně s našimi zákazníky a partnery máme nadšení, dovednosti a vůli k neustálému zlepšování.

Hodnoty Ponsse – poctivost, inovace, duch Ponsse a orientace na zákazníka – nás po celou dobu naší historie vedou k úctě k lidem a spolupráci. Strojař Einari Vidgrén založil naši rodinnou společnost v roce 1970 ve Vieremä, kde se naše výroba a sídlo nachází dodnes. Vyrostli jsme jako součást semknuté komunity, což nám přirozeně pomohlo pochopit naše sociální, ekonomické a environmentální dopady.

Naše kořeny jsou hluboko v lese a naše technologie umožňují trvale udržitelné lesní hospodářství. Těžba s ohledem na životní prostředí pomáhá obnově hospodářských lesů a produkuje cennou surovinu pro dlouhodobé a vysoce kvalitní dřevěné výrobky. Naše vykazování o CSR analyzuje naši činnost z hlediska životního prostředí, společenské odpovědnosti a řádné správy a řízení.

V oblasti odpovědnosti máme čtyři témata a cíle:

  • LIDÉ – Zlepšujeme dobré životní podmínky našich lidí
  • ŘEŠENÍ – Inovujeme udržitelná řešení, která berou ohled na přírodu
  • PROVOZ – Svou činností nezatěžujeme životní prostředí
  • KOMUNITA – Jsme spolehlivým partnerem, který si váží komunity

Více informací: Témata a cíle zodpovědnosti