Uutiset

Luokitusnavigaatio

Sisältöjulkaisija

Takaisin Ponssen vuosikertomus ja vastuullisuusraportti 2023 on julkaistu

Takaisin

Ponssen vuosikertomus ja vastuullisuusraportti 2023 on julkaistu

Ponsse Oyj, Tilinpäätös ja toimintakertomus, 13.3.2024 klo 09:10

Ponsse Oyj:n vuosikertomus vuodelta 2023 sisältäen tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen sekä vastuullisuusraportti vuodelta 2023 on julkaistu yhtiön www-sivuilla. Lisäksi Ponsse on julkaissut erillisen selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportin vuodelta 2023.

Tilinpäätös julkaistaan European Single Electronic Format (ESEF) raportointivaatimusten mukaisena xHTML-tiedostona. Konsernitilinpäätös on merkitty XBRL-merkeillä. Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab on toimittanut riippumattoman kohtuullisen varmuuden antavan raportin koskien Ponssen laatimaa ESEF-tilinpäätöstä. Varmennustoimeksianto on suoritettu kansainvälisen ISAE 3000 -varmennustoimeksiantostandardin mukaisesti.

Kaikki dokumentit mukaan lukien tilinpäätöksen xHTML-tiedosto ovat saatavilla yhtiön www-sivuilla suomen- ja englanninkielisinä sekä tämän tiedotteen liitteinä.

Vuosikertomus ja vastuullisuusraportti löytyvät sähköisessä muodossa yhtiön verkkosivuilta. Painetun vastuullisuusraportin voi tilata puhelimitse numerosta 020 768 800.

Vieremällä 13. maaliskuuta 2024

LISÄTIETOJA
Talousjohtaja Petri Härkönen puh. 050 409 8362

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

www.ponsse.com

Ponsse Oyj on tavaralajimenetelmän metsäkoneiden myyntiin, tuotantoon, huoltoon ja teknologiaan erikoistunut yritys, jonka toimintaa ohjaa aito kiinnostus asiakasta ja tämän liiketoimintaa kohtaan. Yhtiö kehittää ja valmistaa kestävän kehityksen mukaisia, innovatiivisia puunkorjuuratkaisuja asiakastarpeiden mukaisesti.

Metsäkoneyrittäjä Einari Vidgrén perusti yhtiön vuonna 1970, ja yhtiö on koko historiansa ajan ollut tavaralajimenetelmään perustuvien puunkorjuuratkaisujen edelläkävijä. Ponssen kotipaikka on Suomessa Vieremällä. Yrityksen osakkeet noteerataan NASDAQ OMX:n pohjoismaisella listalla.

Dokumentit