Ponsse Academy

PONSSE ACADEMY

PONSSE ACADEMY- OSAAMINEN ON KILPAILUTEKIJÄ

 

Ponsse Academy perustettiin 2005 Ponssen henkilökunnan ja sidosryhmien tarpeisiin. Ponssen visio ja arvot painottavat vahvasti osaamista ja sen jatkuvaa kehittämistä. Vaikka Ponssen toiminta keskittyy vahvasti tuotteisiin ja niiden kehittämiseen, on konsernin, tytäryhtiöiden ja jälleenmyyjien henkilökunnan osaaminen vahva kilpailuetu, johon myös halutaan investoida systemaattisesti.

Tärkeä osa Ponsse Academyn toimintaa on Ponssen oman ja kumppaneiden henkilöstön ammattitaidon ylläpito ja kehittäminen. Tällä halutaan varmistaa, että asiakkaat saavat palvelua alansa huippuammattilaisilta.

Yhtenä tärkeänä osa-alueena Ponsse Academyn toiminnassa on alan oppilaitoksien kanssa tehtävä yhteistyö. Yhteistyötä tehdään ja syvennetään systemaattisesti kaikkialla maailmassa alueilla, missä Ponsse toimii.

Yhteystiedot Ponsse Oyj:

Paula Oksman 

Henkilöstöjohtaja

paula.oksman@ponsse.com

Oppilaitosyhteistyö

Harri Savonen

Koulutuspäällikkö

harri.savonen@ponsse.com

Tuote- ja myyntikoulutus

 

Terho Tanskanen

Huoltopäällikkö

terho.tanskanen@ponsse.com

Huolto- ja tekninen koulutus