PONSSE Data API

PONSSE Data API

PONSSE Data API on innovatiivinen rajapinta, joka tuottaa tärkeitä ja tarkkoja tietoja metsäkonekalustosta raportointi-, seuranta- ja resurssisuunnittelutarkoituksia varten.

Uraauurtava idea PONSSE Data API -palvelun takana on yksittäisistä metsäkoneista kerättyjen tietojen käsitteleminen pilviympäristössä ja tuominen sen jälkeen tarjolle asiakkaan IT-järjestelmiin. Näiden tietojen perusteella voidaan laatia erilaisia raportteja tehostamaan resurssisuunnittelua ja tulevien töiden aikataulun määrittämistä.

Suoraan koneista saatujen tietojen analysointi on usein ollut haastavaa asiakkaille. PONSSE Data API:n ja sen tietojenkäsittelyominaisuuksien avulla oleelliset tiedot ovat nopeasti käytettävissä oikeiden päätelmien laatimisen tukena. Kun esimerkiksi saadaan tietoja tekoalueiden tuotannosta kuutiometreinä konetta kohden, se helpottaa uusien tekoalueiden suunnittelua ja aikataulutusta: mitä koneita tarvitaan eri sijainneissa, milloin niitä tarvitaan jne. PONSSE Data API tehostaa konekaluston hallintaa, ja se voi parantaa merkittävästi myös toimintojen kokonaistuottavuutta ja puutoimitusten logistiikkaa eri tavoin.

PONSSE Data API on jo käytössä teollisuussegmentin asiakkailla, jotka ovat antaneet arvokasta palautetta palvelun kehittämiseksi.