PONSSE Manager API

PONSSE Manager API

PONSSE Manager API on innovatiivinen rajapinta, joka tuottaa tärkeitä ja tarkkoja tietoja metsäkonekalustosta raportointi-, seuranta- ja resurssisuunnittelutarkoituksia varten.

Uraauurtava idea PONSSE Manager API -palvelun takana on yksittäisistä metsäkoneista kerättyjen tietojen käsitteleminen pilviympäristössä ja tuominen sen jälkeen tarjolle asiakkaan IT-järjestelmiin. Näiden tietojen perusteella voidaan laatia erilaisia raportteja tehostamaan resurssisuunnittelua ja tulevien töiden aikataulun määrittämistä.

Suoraan koneista saatujen tietojen analysointi on usein ollut haastavaa asiakkaille. PONSSE Manager API:n ja sen tietojenkäsittelyominaisuuksien avulla oleelliset tiedot ovat nopeasti käytettävissä oikeiden päätelmien laatimisen tukena. Kun esimerkiksi saadaan tietoja tekoalueiden tuotannosta kuutiometreinä konetta kohden, se helpottaa uusien tekoalueiden suunnittelua ja aikataulutusta: mitä koneita tarvitaan eri sijainneissa, milloin niitä tarvitaan jne. PONSSE Manager API tehostaa konekaluston hallintaa, ja se voi parantaa merkittävästi myös toimintojen kokonaistuottavuutta ja puutoimitusten logistiikkaa eri tavoin.

PONSSE Manager API on jo käytössä teollisuussegmentin asiakkailla, jotka ovat antaneet arvokasta palautetta palvelun kehittämiseksi. 

Ponsse Media Gallery