Terms of usage

Terms of usage

Tervetuloa Ponsse Oyj:n www-sivuille

Avaamalla Ponsse Oyj:n WWW-sivut sitoudut käyttäjänä noudattamaan seuraavia käyttöehtoja:

Ponsse Oyj:n WWW-sivut sisältävät tekijänoikeudellisesti tai muuten suojattua aineistoa. Kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti myönnetä näissä käyttöehdoissa, pidätetään. WWW-sivujen sisällön tai sen osan, kuten tekstin, kuvamateriaalin ja merkkien (näihin rajoittumatta) kopioiminen, siirtäminen, jakelu tai tallentaminen missä muodossa tahansa on kiellettyä ilman Ponsse Oyj:n etukäteen antamaa suostumusta.

Näillä WWW-sivuilla esitetyn aineiston käyttö yksityiseen, ei kaupalliseen käyttöön on kuitenkin sallittua. Käyttäjänä voit esimerkiksi tulostaa otteita WWW-sivuista omaan yksityiseen käyttöösi. Ponsse Oyj:n WWW-sivut voivat kuitenkin sisältää yksittäisiä asiakirjoja ja dokumentteja, joihin voi liittyä erillisiä muita ehtoja, jotka ovat erikseen määritelty kyseisillä sivuilla.

Pörssitiedotteiden ja muun julkiseksi nimenomaisesti tarkoitetun aineiston käyttö julkiseen tiedonvälitykseen on sallittu, kuitenkin siten että tiedon ja/tai aineiston lähde mainitaan asianmukaisesti esitettävän tiedon ja/tai aineiston yhteydessä.

Ponsse Oyj ylläpitää WWW-sivujaan kaikkien käyttäjien hyödyksi sellaisena kuin ne kulloinkin ovat. Ponsse Oyj ei voi vastata sivuilla esitetyissä tiedoissa ja/tai aineistossa olevista virheistä tai epätarkkuuksista. Ponsse Oyj ei myöskään takaa sitä, että nämä sivut ovat luettavissa keskeytyksettä tai virheettömästi tai sitä, että WWW-sivuilla esiintyvät tiedot ja/tai aineisto jostain syystä katoaa tai muuttuu. Ponsse Oyj pidättää itselleen oikeuden muuttaa sivujen sisältöä ja rajoittaa sivujen käytettävyyttä haluamanaan ajankohtana.

Ponsse Oyj:n WWW-sivuilla voi olla linkkejä kolmansien osapuolten omistamille tai ylläpitämille www-sivuille. Kun käyttäjänä siirryt tällaisille sivuille tulee sinun itse perehtyä näiden sivujen käyttöehtoihin ja hyväksyä ne ennen sivujen tarkastelun ja käytön aloittamista. Ponsse Oyj ei ota mitään vastuuta kolmannen osapuolen sivujen sisällöstä.

Lähettämällä meille aineistoa esimerkiksi sähköpostin välityksellä tai Ponsse Oyj:n WWW-sivujen kautta, käyttäjänä sitoudut siihen, että lähettämäsi tiedot ja/tai aineisto ei ole laitonta ja soveltuu muutoinkin julkaistavaksi, että aineisto on omaasi tai että sinulla muutoin on oikeus antaa se Ponsse Oyj:lle ja että olet ennen aineiston lähettämistä käyttänyt kohtuullisia varotoimia varmistuaksesi siitä, että lähetettävä aineisto ei sisällä viruksia tai muita haitallisia piirteitä.

Käyttäjänä et myöskään tule esittämään minkäänlaisia vaatimuksia Ponsse Oyj:ä kohtaan koskien lähettämääsi aineistoa ja/tai tietoja. Ponsse Oyj on täten vastuusta vapaa kaikkien sellaisten vaateiden osalta, joita kolmannet osapuolet mahdollisesti saattaisivat lähetetyn aineiston perusteella esittää Ponsse Oyj:lle.

Mikäli käyttäjänä havaitset todisteellisesti, että WWW-sivuilla esiintyy laitonta tai julkaisemiseen kelpaamatonta aineistoa ja/tai tietoja tai että tiedot ja/tai aineisto on virheellistä tai harhaanjohtavaa tai että näitä koskeva omistusoikeus kuuluu kolmannelle, Ponsse Oyj ottaa mielellään vastaan ilmoituksesi alla olevaan osoitteeseen tästä yhdessä asiaa koskevien todisteiden kanssa, jotta Ponsse Oyj voi toteuttaa tarvittavat korjaavat toimenpiteet.

Näillä WWW-sivuilla olevat tiedot, neuvot tai suositukset ovat luonteeltaan yleisiä - eivät ammatillisia, eivätkä ne sisällä mitään henkilökohtaisia asiantuntijaneuvoja; Mikäli tarvitset tällaista asiantuntijaneuvontaa, kehotamme sinua ottamaan yhteyttä sellaiseen ammattilaiseen, joka kykenee henkilökohtaisesti auttamaan sinua asiassasi.

PONSSE on Ponsse Oyj:n rekisteröimä tavaramerkki ja muut tuotenimet saattavat olla Ponsse Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Mikäli näillä WWW-sivuilla esiintyvää materiaalia aiotaan käyttää edellä esitettyjen ehtojen vastaisesti tulee käyttöoikeuden mahdollinen olemassaolo varmistaa aina tapauskohtaisesti.

Ponsse.com verkkosivustolla käytetään evästeitä. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan tietokoneellesi. Tiedostot eivät sisällä henkilökohtaisia tietoja. Evästeitä on kahdentyyppisiä: pysyviä ja tilapäisiä (istunnonhallintaevästeet). Tilapäiset evästeet tallennetaan tietokoneelle väliaikaisesti ja poistetaan, kun selainistunto päättyy. Pysyvät evästeet tallennetaan tietokoneelle pitkäksi aikaa, joskus pysyvästikin. Pysyvien evästeiden avulla näemme, vierailetko sivustollamme uudelleen, ja voimme tallentaa asetuksesi ja suosimasi sivut. Istunnonhallintaevästeillä voidaan parantaa sivuston käytettävyyttä Istunnonhallintaevästeet poistetaan, kun selainistunto päättyy. Voit halutessasi poistaa evästeet käytöstä selainasetuksissa. Muiden tahojen evästeet: Käyttämillämme tai sallimillamme muiden tahojen (Google Analytics) evästeillä valvotaan sivuston verkkoliikennettä ja seurataan tuotteiden tarkastelutaajuutta.  Omien evästeidemme tapaan muiden tahojen evästeet eivät myöskään kerää henkilökohtaisia tietoja.

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

Ponsse Oyj / Markkinointi
74200 Vieremä
FINLAND

Tel. int. +385 20 768 800
Fax. int. +358 20 768 8690
E-mail: marketing@ponsse.com