Uutiset

Luokitusnavigaatio

Sisältöjulkaisija

Takaisin Ponssen vuosikertomus ja vastuullisuusraportti 2022 on julkaistu

Takaisin

Ponssen vuosikertomus ja vastuullisuusraportti 2022 on julkaistu

Ponsse Oyj, pörssitiedote 15.3.2023 klo 13.30

Ponsse Oyj:n vuosikertomus vuodelta 2022 sisältäen tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen sekä vastuullisuusraportti vuodelta 2022 on julkaistu yhtiön www-sivuilla https://www.ponsse.com/fi/yhtio/sijoittajat/taloudellista-tietoa/vuosikertomukset#/¨. Lisäksi Ponsse on julkaissut erillisen selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportin vuodelta 2022 yhtiön www-sivuilla https://www.ponsse.com/fi/yhtio/sijoittajat/hallinnointi#/.

Ponsse on julkaissut tilinpäätöstiedotteen 21.2.2023.

Ponsse Oyj julkaisee tilinpäätöksen European Single Electronic Format (ESEF) raportointivaatimusten mukaisena xHTML-tiedostona. Konsernitilinpäätös on merkitty XBRL-merkeillä. Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab on toimittanut riippumattoman kohtuullisen varmuuden antavan raportin koskien Ponssen laatimaa ESEF-tilinpäätöstä. Varmennustoimeksianto on suoritettu kansainvälisen ISAE 3000 -varmennustoimeksiantostandardin mukaisesti.

Painettu vuosikertomus ja vastuullisuusraportti lähetetään postitse vuosikertomuksen tilanneille. Vuosikertomuksen ja vastuullisuusraportin voi tilata yhtiön www-sivuilta tai puhelimitse numerosta 020 768 800.
 

Vieremällä 15. maaliskuuta 2023

PONSSE OYJ

LISÄTIETOJA
Talousjohtaja Petri Härkönen puh. 050 409 8362

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

www.ponsse.com

Ponsse Oyj on tavaralajimenetelmän metsäkoneiden myyntiin, tuotantoon, huoltoon ja teknologiaan erikoistunut yritys, jonka toimintaa ohjaa aito kiinnostus asiakasta ja tämän liiketoimintaa kohtaan. Yhtiö kehittää ja valmistaa kestävän kehityksen mukaisia, innovatiivisia puunkorjuuratkaisuja asiakastarpeiden mukaisesti.

Metsäkoneyrittäjä Einari Vidgrén perusti yhtiön vuonna 1970, ja yhtiö on koko historiansa ajan ollut tavaralajimenetelmään perustuvien puunkorjuuratkaisujen edelläkävijä. Ponssen kotipaikka on Suomessa Vieremällä. Yrityksen osakkeet noteerataan NASDAQ OMX:n pohjoismaisella listalla.

Dokumentit