Uutiset

Luokitusnavigaatio

Sisältöjulkaisija

Takaisin Ponsse ei jaa lisäosinkoa tilikaudelta 2021

Takaisin

Ponsse ei jaa lisäosinkoa tilikaudelta 2021

Ponsse Oyj, Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot, 15.11.2022 klo 15:20

 


Ponssen varsinainen yhtiökokous päätti 7.4.2022 jakaa tilikaudelta 2021 osinkoa 0,60 euroa osakkeelta osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 11.4.2022 oli merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksettiin 20.4.2022. Lisäksi varsinainen yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 0,25 euron osakekohtaisen osingon jakamisesta myöhempänä ajankohtana.

 

Ponssen hallitus on nyt päättänyt olla käyttämättä sille annettua valtuutusta, eikä lisäosinkoa tilikaudelta 2021 jaeta.

 

 

Vieremällä 15.11.2022 

 

PONSSE OYJ

Hallitus

 

LISÄTIETOJA:
Petri Härkönen, talousjohtaja, puhelin 050 409 8362

 

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ponsse.com


 

 Ponsse Oyj on tavaralajimenetelmän metsäkoneiden myyntiin, tuotantoon, huoltoon ja teknologiaan erikoistunut yritys, jonka toimintaa ohjaa aito kiinnostus asiakasta ja tämän liiketoimintaa kohtaan. Yhtiö kehittää ja valmistaa kestävän kehityksen mukaisia, innovatiivisia puunkorjuuratkaisuja asiakastarpeiden mukaisesti.

Metsäkoneyrittäjä Einari Vidgrén perusti yhtiön vuonna 1970, ja yhtiö on koko historiansa ajan ollut tavaralajimenetelmään perustuvien puunkorjuuratkaisujen edelläkävijä. Ponssen kotipaikka on Suomessa Vieremällä. Yrityksen osakkeet noteerataan NASDAQ OMX:n pohjoismaisella listalla.