Uutiset

Luokitusnavigaatio

Sisältöjulkaisija

Takaisin Sisäpiiritieto, tulosvaroitus: Ponsse laskee ohjeistustaan vuodelle 2023

Takaisin

Sisäpiiritieto, tulosvaroitus: Ponsse laskee ohjeistustaan vuodelle 2023

Ponsse Oyj, Sisäpiiritieto, 18.10.2023 klo 15:20


Ponsse laskee ohjeistustaan vuodelle 2023. Yhtiön euromääräisen liikevoiton arvioidaan olevan vuonna 2023 samalla tasolla kuin jatkuvien toimintojen liikevoitto vuonna 2022 (46,6 miljoonaa euroa).


Uusi tulosohjeistus vuodelle 2023
Yhtiön euromääräisen liikevoiton arvioidaan olevan vuonna 2023 samalla tasolla kuin jatkuvien toimintojen liikevoitto vuonna 2022 (46,6 miljoonaa euroa).


Uuden ohjeistuksen perustelut
Sitkeä inflaatio on vaikuttanut edelleen liiketoiminnan kannattavuuteen. Heikentyvään sykliin mentäessä yhtiön kannattavuudessa näkyy Venäjän liiketoiminnan poistuminen ja organisaation kulurakenteen haasteet. Yhtiön liikevaihdon kasvu on tullut heikommin kannattavilta markkina-alueilta.


Kannattavuuteen on vaikuttanut yhtiön liikevaihtoa nopeampi liiketoiminnan kulujen kasvu ja Ponssen tytäryhtiön, Ponsse Latin America Ltda:n, operatiivisten haasteiden odotettua hitaampi parannus.

 

Aiemmin julkistettu tulosohjeistus 2023
Ponsse on aiemmin tänä vuonna julkaistuissa tilinpäätös- ja osavuosikatsauksissaan arvioinut tulosnäkymiä seuraavasti: ”Yhtiön euromääräisen liikevoiton arvioidaan olevan vuonna 2023 hieman suurempi kuin jatkuvien toimintojen liikevoitto vuonna 2022 (46,6 miljoonaa euroa).”

Ponssen Q3-osavuosikatsauksen julkistaminen
Ponsse julkaisee Q3-osavuosikatsauksen 24.10.2023.


Vieremällä 18. lokakuuta 2023

 

PONSSE OYJ


Juho Nummela
Toimitusjohtaja

 

LISÄTIETOJA
Toimitusjohtaja Juho Nummela, puh. 0400 495 690
 

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ponsse.com 
 

Ponsse Oyj on tavaralajimenetelmän metsäkoneiden myyntiin, tuotantoon, huoltoon ja teknologiaan erikoistunut yritys, jonka toimintaa ohjaa aito kiinnostus asiakasta ja tämän liiketoimintaa kohtaan. Yhtiö kehittää ja valmistaa kestävän kehityksen mukaisia, innovatiivisia puunkorjuuratkaisuja asiakastarpeiden mukaisesti.                                                

Metsäkoneyrittäjä Einari Vidgrén perusti yhtiön vuonna 1970, ja yhtiö on koko historiansa ajan ollut tavaralajimenetelmään perustuvien puunkorjuuratkaisujen edelläkävijä. Ponssen kotipaikka on Suomessa Vieremällä. Yrityksen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n pohjoismaisella listalla.