News2

Luokitusnavigaatio

Sisältöjulkaisija

Takaisin Ponssen henkilöstövähennykset ennakoitua pienemmät

Takaisin

Ponssen henkilöstövähennykset ennakoitua pienemmät

PONSSE OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 6.5.2024 KLO 8:12

 

Ponssen henkilöstövähennykset ennakoitua pienemmät

Ponssen toimintamallimuutos ja siihen liittyvät muutosneuvottelut päätyivät Suomessa 21 ja Suomen ulkopuolella noin 40 työsuhteen päättymiseen. Aiemmin muutosten ennakoitiin johtavan yhtiössä yhteensä 120–140 työpaikan vähenemiseen, josta Suomeen arvioitiin kohdistuvan 50–60 vähennystä. Irtisanomisten määrä jäi kuitenkin ennakoitua pienemmäksi, kun toimintamallin muutoksessa avautuneisiin uusiin työtehtäviin sijoittui kymmeniä yhtiön työntekijöitä.

Ponsse tiedotti toimintamallimuutoksen suunnittelun ja siihen liittyneiden muutosneuvotteluiden päättymisestä 3.4.2024, jolloin irtisanottavien määrä ei vielä ollut selvillä yhtiön sisäisten rekrytointien vuoksi.

Globaali organisaatiorakenne

Kesäkuun 2024 alussa voimaan astuvassa toimintamallissa Ponsse siirtyy globaaliin organisaatiorakenteeseen ja raportointilinjoihin. Tällä toimintamallilla Ponsse varmistaa tulevaisuuden asiakastarpeita vastaavan ja globaalisti yhdenmukaisen sekä tehokkaan toimintamallin. Samalla yhtiö hakee lisää kilpailukykyä ja kustannustehokkuutta sekä yhdenmukaistaa käytäntöjään. Myynti- ja huoltopalveluihin keskittyvä organisaatio jakautuu tulevaisuudessa viiteen markkina-alueeseen: 1) Pohjoismaat ja Baltia 2) Eurooppa 3) Etelä-Amerikka 4) Pohjois-Amerikka sekä 5) Aasia, Australia ja Afrikka.

 

 

Vieremällä 6. toukokuuta 2024


PONSSE OYJ

Juho Nummela
toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA
Juho Nummela, toimitusjohtaja, puh. +358 400 495 690

 

 

Ponsse Oyj on tavaralajimenetelmän metsäkoneiden myyntiin, tuotantoon, huoltoon ja teknologiaan erikoistunut yritys, jonka toimintaa ohjaa aito kiinnostus asiakasta ja tämän liiketoimintaa kohtaan. Yhtiö kehittää ja valmistaa kestävän kehityksen mukaisia, innovatiivisia puunkorjuuratkaisuja asiakastarpeiden mukaisesti.

 

Metsäkoneyrittäjä Einari Vidgrén perusti yhtiön vuonna 1970, ja yhtiö on koko historiansa ajan ollut tavaralajimenetelmään perustuvien puunkorjuuratkaisujen edelläkävijä. Ponssen kotipaikka on Suomessa Vieremällä. Yrityksen osakkeet noteerataan NASDAQ OMX:n pohjoismaisella listalla.