News2

Luokitusnavigaatio

Sisältöjulkaisija

Takaisin Ponsse suunnittelee toimintamallinsa uudistamista globaalisti

Takaisin

Ponsse suunnittelee toimintamallinsa uudistamista globaalisti

Uudella suunnitellulla globaalilla toimintamallilla tavoitellaan vahvempaa Ponssen pitkän aikavälin kilpailukykyä, tehokkuutta ja entistä parempaa asiakaspalvelua. 

Suunnitellun operatiivisen toimintamallin tarkoituksena on muodostaa myynti- ja huoltopalveluihin keskittyvä organisaatio, joka tulisi jakaantumaan viiteen markkina-alueeseen keskittyen palvelemaan asiakkaita entistä paremmin sekä omien maaorganisaatioiden että jälleenmyyjien kautta. Suunnitellut markkina-alueet olisivat: Pohjoismaat sisältäen Baltia, Eurooppa, Etelä-Amerikka, Pohjois-Amerikka sekä Aasia, Australia ja Afrikka.  

Suunniteltua toimintamallia tukisivat globaalit toiminnot yhdenmukaisilla prosesseilla ja käytännöillä. Tällä toimintamallilla Ponsse haluaisi varmistaa tulevaisuuden tarpeita vastaavan, entistä paremmin asiakkaita palvelevan ja globaalisti yhdenmukaisen sekä tehokkaan toimintamallin. Suunniteltu muutos koskee koko Ponssen organisaatiota. Yhtiön tämänhetkinen toimintamalli ei tue riittävästi globaalia toimintaa ja tämä aiheuttaa haasteita kulurakenteeseen.  

Alustavien arvioiden mukaan suunnitellut toimenpiteet voisivat johtaa maailmanlaajuisesti noin 120–140 työpaikan vähentämiseen, lisäksi uusia rooleja mahdollisesti luodaan. Alustavien ennusteiden mukaan suunnitellut toimenpiteet voisivat johtaa noin 10 miljoonan euron vuotuisiin säästöihin täysmääräisesti vuodesta 2026 alkaen.   

Uuden toimintamallin on suunniteltu astuvan voimaan 1. kesäkuuta 2024 alkaen, jolloin alla olevat toiminnot muodostaisivat Ponssen johtoryhmän toimitusjohtaja Juho Nummelan johdolla. 

  • Sales & Service -organisaatio, sisältäen markkina-alueet, Marko Mattila  
  • Technology & R&D, Juha Inberg  
  • Digital Services & IT, Miika Soininen 
  • Operations including Supply Chain, Procurement and Logistics, Tommi Väänänen 
  • Service Excellence, Tapio Mertanen 
  • Finance, Petri Härkönen 
  • People Safety & Culture, Tiina Kautonen 
  • Responsibility & Environment, Katja Paananen 

Suunnitellusta toimintamallista ja siihen liittyvistä mahdollisista muutoksista neuvotellaan paikallisten työntekijöiden edustajien kanssa eri maiden lainsäädäntöä noudattaen tarpeen mukaan, eivätkä nämä suunnitelmat ole lopullisia ennen kuin kyseiset prosessit on saatu päätökseen. 

Ponsse kutsuu Suomessa toimivaa henkilöstöään muutosneuvotteluihin  

Toimintamallin suunnittelun ja siihen liittyvien muutosten vuoksi yhtiö kutsuu Suomen toimihenkilöt ja ylemmät toimihenkilöt yhteistoimintalain mukaisiin muutosneuvotteluihin. Muutosneuvotteluissa käsitellään muuttuneesta toimintaympäristöstä johtuvia toimenpiteitä ja suunnitellun toimintamallin muutokseen liittyviä toimenpiteitä. Arvioidut vaikutukset Suomessa voivat koskea enintään 50–60 tehtävän vähentämistä, mahdollisia uusia tehtäviä, toimenkuvien muutoksia ja enintään kahden viikon lomautuksia muutosneuvottelujen kohteena olevalle henkilöstölle vuoden 2024 aikana.  

Neuvottelujen ulkopuolelle jäävät Ponsse Oyj:n tehdas- ja huoltopalvelutoimintojen työntekijät (Teollisuusliitto TES). Myös Epec Oy on neuvotteluiden ulkopuolella.  

Lisätietoja, 

Juho Nummela, toimitusjohtaja, puh. +358 400 495 690