News2

Luokitusnavigaatio

Sisältöjulkaisija

Takaisin Ponsse muuttaa segmenttien raportointia

Takaisin

Ponsse muuttaa segmenttien raportointia

Ponsse Oyj
Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot
11.6.2024 Klo 13.55


Ponsse on uudistanut toimintamalliaan globaalisti ja uusi toimintamalli on astunut voimaan 1.6.2024. Keskeinen muutos uudessa toimintamallissa on siirtyminen globaaliin organisaatiorakenteeseen ja raportointilinjoihin. Uusi toimintamalli muodostaa myynti- ja huoltopalveluihin keskittyvän asiakaskeskeisen organisaation, joka jakautuu viiteen markkina-alueeseen. Yhtiön markkina-aluejako on 1.6.2024 alkaen: 1) Pohjoismaat ja Baltia 2) Eurooppa 3) Pohjois-Amerikka 4) Etelä-Amerikka sekä 5) Aasia, Australia ja Afrikka.

Toimintamalliuudistuksen myötä konserni muuttaa segmenttijakoaan. Toimintasegmentit perustuvat jatkossa markkina-aluejakoon ja ne on määritelty perustuen raportointiin, jota yhtiön ylin operatiivinen päätöksentekijä seuraa. Raportointirakenteen muutos vaikuttaa Ponssen taloudelliseen raportointiin vuoden 2024 toisesta neljänneksestä alkaen.

Alla olevissa taulukoissa esitetään konsernin vuoden 2023 segmentti-informaatio sekä aikaisemmin raportoitujen että uusien toimintasegmenttien mukaisena. Luvut ovat tilintarkastamattomia.

AIKAISEMMIN RAPORTOIDUT TOIMINTASEGMENTIT VUODELTA 2023
1-12/2023 Pohjois-Eurooppa Keski- ja Etelä-Eurooppa Pohjois- ja Etelä-Amerikka Muut maat Yhteensä
Segmentin liikevaihto 549 224 183 087 255 780 25 145 1 013 236
Segmentin väliset tuotot -184 587 -2 820 -3 680 -349 -191 436
LIIKEVAIHTO ULKO-PUOLISILTA ASIAKKAILTA 364 636 180 268 252 100 24 796 821 800
Segmentin liiketulos 9 170 23 943 10 649 4 546 48 308
Kohdistamattomat erät -1 154
LIIKETULOS 9 170 23 943 10 649 4 546 47 153
POISTOT 26 512 943 3 701 181 31 337
UUDEN SEGMENTTIJAON MUKAISET TOIMINTASEGMENTIT VUODELTA 2023
1-12/2023 Pohjois-maat ja Baltia Keski- ja Etelä-Eurooppa Pohjois- Amerikka Etelä-Amerikka  Aasia,
 
Australia ja Afrikka
Yhteensä
Segmentin liikevaihto 549 224 183 087 126 770 129 010 25 145 1 013 236
Segmenttien väliset tuotot -184 587 -2 820 -2 298 -1 382 -349 -191 436
LIIKEVAIHTO ULKO-PUOLISILTA ASIAKKAILTA 364 636 180 268 124 472 127 628 24 796 821 800
Segmentin liiketulos 9 170 23 943 18 618 -7 969 4 546 48 308
Kohdistamattomat erät -1 154
LIIKETULOS 9 170 23 943 18 618 -7 969 4 546 47 153
POISTOT 26 512 943 889 2 812 181 31 337

Vieremällä 11. kesäkuuta 2024

PONSSE OYJ

Juho Nummela
Toimitusjohtaja


LISÄTIETOJA
Toimitusjohtaja Juho Nummela 0400 495 690
Talousjohtaja Petri Härkönen 050 409 8362JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ponsse.com