Uutiset

Luokitusnavigaatio

Sisältöjulkaisija

Takaisin Ponssen tilinpäätös 1.1.-31.12.2022

Takaisin

Ponssen tilinpäätös 1.1.-31.12.2022

 

PONSSE OYJ PÖRSSITIEDOTE 21.2.2023 KLO 9.00

PONSSEN TILINPÄÄTÖS 1.1.–31.12.2022

Loka-joulukuu (jatkuvat liiketoiminnot):
- Liikevaihto oli 224,6 (173,2) miljoonaa euroa
- Liikevoitto oli 11,7 (9,1) miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentti 5,2 (5,3)

Tammi-joulukuu (jatkuvat liiketoiminnot):
- Liikevaihto oli 755,1 (608,3) miljoonaa euroa
- Liikevoitto oli 46,6 (50,0) miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentti 6,2 (8,2)
- Tilikauden tulos oli 34,2 (35,2) miljoonaa euroa
- Osakekohtainen tulos oli 1,22 (1,26) euroa
- Tilauskanta oli 353,7 (312,6) miljoonaa euroa katsauskauden lopussa

- Liiketoiminnan rahavirta oli -17,9 (102,4) miljoonaa euroa (jatkuvat ja lopetetut liiketoiminnot)
- Omavaraisuusaste oli 55,0 (60,7) prosenttia katsauskauden lopussa (jatkuvat ja lopetetut liiketoiminnot)

- Ponsse on luokitellut kaupan kohteena olevat toiminnot myytävänä oleviksi omaisuuseriksi ja raportoinut ne lopetettuina toimintoina. Jollei toisin ole mainittu, tässä tilinpäätöksessä kerrotut luvut koskevat jatkuvia toimintoja. Tasetta ei ole oikaistu vertailukaudelta. Rahavirtalaskelmaa ei ole oikaistu.

- Hallituksen osingonjakoehdotus 0,60 (0,60) euroa osakkeelta.

- Yhtiön euromääräisen liikevoiton arvioidaan olevan vuonna 2023 hieman suurempi kuin jatkuvien liiketoimintojen liikevoitto vuonna 2022 (46,6 miljoonaa euroa).TOIMITUSJOHTAJA JUHO NUMMELA:

Vuosi 2022 alkoi Ponssella vahvan tilauskannan siivittämänä ja markkinatilanne näytti hyvältä. Venäjä oli edellisvuonna kasvanut maailman suurimmaksi tavaralajimenetelmän metsäkonemarkkinaksi ollen myös Ponssen suurin vientimarkkina. Tilanne muuttui radikaalisti, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan helmikuussa. EU-pakotteet ja länsimaisten yhtiöiden vetäytyminen jäädyttivät Venäjän metsäkonemarkkinan nopeasti. Sodan vaikutukset iskivät Ponssen liiketoimintaan laajasti.

Kaikki vienti Venäjälle ja Valko-Venäjälle lopetettiin välittömästi maaliskuun alussa sekä metsäkoneiden että niiden varaosien osalta. Yhtiön hallitus päätti keskeyttää Ponssen Venäjän tytäryhtiön OOO Ponssen toiminnan ja aloittaa Venäjän liiketoimintojen myynnin. Ponssen suurimman ja kannattavimman tytäryhtiön myynnistä allekirjoitettiin kauppakirja kesäkuussa. Päätös oli oikea ja ainoa mahdollinen, mutta monella tavalla kivulias. Venäjän liiketoiminnot edustivat viidennestä Ponsse-konsernin liikevaihdosta ja kolmannesta liikevoitosta. Yhtiön tilausvirta oli lopulta suhteellisen hyvä kuluneen vuoden aikana ollen noin 796 miljoonaa euroa.

Vuoden viimeisen neljänneksen aikana metsäkonemarkkina rauhoittui hieman, mutta tilausvirtamme oli tilanteesta huolimatta noin 213 miljoonaa euroa. Osien saatavuuden parantuessa tehdas otti kiinni aikataulua ja saimme hyvin toimitettua koneita asiakkaillemme. Liikevaihdoksi muodostui 224,6 miljoonaa euroa uusien koneiden toimitusten ja huollon hyvän tilanteen ansiosta. Asiakkaamme olivat erittäin hyvin työllistettyjä koko vuoden ajan.

Viimeisen neljänneksen aikana Ponssen Brasilian tytäryhtiön Ponsse Latin America Ltda:n vaikeudet eskaloituivat nopeasti. Ponsse Latin America Ltda:lla on vastuullaan laajoja full service -sopimuksia. Operatiiviset haasteet aiheuttivat yhden full service -sopimuksen kohdalla tilanteen, jossa yhtiö joutui sekä tekemään alaskirjauksia että varautumaan kuluvan vuoden haasteisiin. Tämän vuoksi Ponssen viimeisen neljänneksen liikevoitto jäi 11,7 miljoonaan euroon.

Ponssen suoritus äärimmäisen vaikeassa maailmantilanteessa oli kohtuullisen hyvä ja pystyimme liikevaihdon osalta korvaamaan Venäjän tytäryhtiön menetyksen. Liikevaihtomme oli kuluneen vuoden aikana noin 755 miljoonaa euroa ja liiketoiminnoistamme huoltopalvelut ja teknologiayhtiömme Epec olivat erinomaisessa kasvussa. Emme kuitenkaan saaneet korjattua kannattavuuttamme yhtä nopeasti. Venäjän liiketoimintojen päättyminen, osien ja komponenttien saatavuusongelmat, raju inflaatio ja Brasilian tytäryhtiömme Ponsse Latin America Ldta:n haasteet heikensivät yhtiön kannattavuutta ja rahavirtoja.

Osien ja komponenttien saatavuusongelmat eskaloituvat vuoden aikana usein yllättäen, mikä näkyi Vieremän tehtaan varastoarvojen kasvuna ja keskeneräisten, lähes valmiiden metsäkoneiden varastoina. Vaihtokonevarastomme oli sen sijaan suhteellisen hyvässä liikkeessä koko vuoden ajan. Liiketoiminnan rahavirtamme oli -17,9 miljoonaa euroa.

Vuonna 2022 lanseerasimme uusia tuotteita ja palveluita kiivaassa tahdissa. Merkittävimpiä lanseerauksia olivat kuormatraktorimallistomme uutuus PONSSE Mammoth 25 tonnin kantavuudella, harvesteriuutuus PONSSE Scorpion Giant, PONSSE H8 -harvesteripää ja suuri joukko uusia huoltopalveluratkaisuja. Uudet tuoteominaisuudet keskittyivät helpottamaan kuljettajien työskentelyä ja parantamaan ergonomiaa. Näitä olivat esimerkiksi ohjaamovaimennus PONSSE Active Cabin, pyörivä istuin PONSSE Active Seat ja metsäkoneiden satelliittiyhteydet mahdollistava PONSSE Manager Satellite. Esittelimme markkinoille myös ensimmäisen askeleemme kohti metsäkoneiden sähköistymistä. Teknologiakonsepti PONSSE EV1 -kuormatraktorin täysin sähköinen alusta on kehitetty yhteistyössä teknologiayhtiömme Epecin kanssa. Ratkaisu kertoo vahvasti suunnastamme ja roolistamme osana fossiilivapaata metsätaloutta.


LIIKEVAIHTO

Konsernin liikevaihdoksi muodostui katsauskauden aikana 755,1 (608,3) miljoonaa euroa, joka on 24,1 prosenttia enemmän kuin vertailukaudella. Kansainvälisten liiketoimintojen osuus kokonaisliikevaihdosta oli 79,1 (75,9) prosenttia.

Liikevaihto jakautui alueittain seuraavasti: Pohjois-Eurooppa 38,0 (41,0) prosenttia, Keski- ja Etelä-Eurooppa 21,4 (22,4) prosenttia, Pohjois- ja Etelä-Amerikka 36,5 (31,9) prosenttia sekä muut maat 4,0 (4,6) prosenttia.
 

 

 

1-12/22

1-12/21

 

Liikevaihto jatkuvista toiminnoista

755 123

608 271

 

Liikevaihto lopetetuista toiminnoista

32 561

141 727

 

Liikevaihto yhteensä

 

787 684

749 998

 TULOSKEHITYS

Liikevoitto oli 46,6 (50,0) miljoonaa euroa. Liikevoiton osuus liikevaihdosta oli katsauskaudella 6,2 (8,2) prosenttia.
 

 

 

1-12/22

1-12/21

 

Liikevoitto jatkuvista toiminnoista

46 577

49 998

 

Liikevoitto lopetetuista toiminnoista

5 844

25 023

 

Liikevoitto yhteensä

 

52 421

75 021

 Konsernin sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) oli 13,0 (20,7) prosenttia.

Henkilöstökulut olivat katsauskauden aikana 107,9 (87,7) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan muut kulut olivat 85,3 (55,1) miljoonaa euroa. Liikevoitto sisältää Ponsse Latin America -tytäryhtiöön tehtyjä tappiolliseen full service -sopimukseen liittyviä alaskirjauksia ja varauksia yhteensä 8,5 miljoonaa euroa.

Rahoitustuotot ja -kulut olivat nettomääräisesti -3,5 (-1,9) miljoonaa euroa. Rahoituseriin on kirjattu koronvaihtosopimuksien arvostustuotto 3,1 miljoonaa euroa sekä valuuttakurssien muutoksista aiheutuneet kurssivoitot ja -tappiot, joiden nettovaikutus katsauskauden aikana oli -4,3 (-1,1) miljoonaa euroa. Emoyhtiön saamiset tytäryhtiöiltä olivat nettomääräisesti 77,9 (37,3) miljoonaa euroa. Saatavat tytäryhtiöiltä koostuvat pääosin myyntisaamisista, joiden arvostamiseen liittyvistä suojaamattomien erien realisoitumattomista kurssitappioista kirjaamattomat verosaamiset vaikuttavat konsernin efektiiviseen veroasteeseen. Emoyhtiö on arvostanut nettosijoitusta Ponsse Latin America -tytäryhtiöön käypään arvoon kirjaamalla tilikaudella luottotappiovarausta myyntisaamisista yhteensä 19,0 miljoonaa euroa, koska tytäryhtiön operatiivinen suorituskyky ja maksuvalmius on heikentynyt. Katsauskauden tulokseksi muodostui 34,2 (35,2) miljoonaa euroa. Laimennettu ja laimentamaton osakekohtainen tulos (EPS) oli 1,22 (1,26) euroa.


TASE JA RAHOITUS

Konsernitaseen loppusumma oli katsauskauden päättyessä 593,7 (512,6) miljoonaa euroa. Vaihto-omaisuuden määrä oli 229,6 (167,4) miljoonaa euroa. Myyntisaamisia oli 62,3 (43,5) miljoonaa euroa sekä likvidejä rahavaroja 73,5 (120,9) miljoonaa euroa. Konsernin oman pääoman määrä oli 321,8 (297,3) miljoonaa euroa ja emoyhtiön oma pääoma (FAS) oli 233,5 (226,8) miljoonaa euroa. Rahoitusvelkojen määrä oli 96,3 (54,8) miljoonaa euroa. Yhtiö on varmistanut likviditeettiään rahoituslimiittisopimuksilla ja yritystodistusohjelmilla, joita on käytössä 21 prosenttia katsauskauden lopussa. Konsernin lainat rahoituslaitoksilta ovat vakuudettomia lainoja ilman rahoituskovenantteja. Konsernin nettovelat olivat 19,8 (-66,1) miljoonaa euroa ja nettovelkaantumisaste (net gearing) 6,0 (-22,2) prosenttia. Omavaraisuusaste oli katsauskauden päättyessä 55,0 (60,7) prosenttia.

Liiketoiminnan rahavirta oli -17,9 (102,4) miljoonaa euroa. Investointien rahavirta oli -46,8 (-24,1) miljoonaa euroa.


UKRAINAN SODAN VAIKUTUKSET

Ponsse tuomitsee Venäjän Ukrainaan kohdistaman sotilaallisen hyökkäyksen.

Toimintaympäristömme on muuttunut voimakkaasti ja se vaikuttaa Ponssen liiketoimintaan. Venäjän aloittama hyökkäyssota Ukrainassa on pakottanut Euroopan Unionin ja Yhdysvallat reagoimaan, ja ne ovat asettaneet vahvat pakotteet Venäjää vastaan. Vientipakotteiden ja yhtiön oman linjauksen mukaisesti Ponsse keskeytti 2.3.2022 alkaen kaiken myynnin ja viennin Venäjälle ja Valko-Venäjälle. Samalla keskeytettiin paikallisen Venäjän tytäryhtiön OOO Ponssen toiminta.

Ponsse on 28. kesäkuuta 2022 annetulla tiedotteella ilmoittanut allekirjoittaneensa kauppakirjan OOO Ponssen koko osakekannan myynnistä venäläiselle OOO Bison -yhtiölle. Yhtiö on aiemmin tiedottanut pyrkivänsä saattamaan myynnin päätökseen kuluvan tilikauden kolmannen neljänneksen loppuun mennessä. Prosessi kaupan loppuunsaattamiseksi jatkuu, mutta kauppa ei vielä ole saanut venäläisviranomaisten hyväksyntää. Viive on aiheutunut 8. syyskuuta 2022 Venäjällä voimaan tulleesta asetuksesta, joka liittyy ulkomaalaisomisteisten yhtiöiden myynnin hyväksyntäprosessiin. Ponsse pyrkii saattamaan OOO Ponssen myynnin päätökseen mahdollisimman nopeasti Venäjän viranomaisten lupaprosessista riippuen.

Ukrainan sota heikentää laajamittaisesti valmistusverkostojen toimintaa. Venäjällä, Valko-Venäjällä ja Ukrainalla on ollut merkittävä rooli Euroopan terästeollisuuden toimitusketjuissa ja samalla Venäjän rooli energiantoimittajana on ollut Euroopassa huomattava. Sodan seurauksena teräksen valmistuksessa käytettävien raaka-aineiden saatavuus on heikentynyt merkittävästi ja energian hinnannousu on kiihdyttänyt teräksen jalostamiskustannuksia. Lisäksi Ukraina on toimittanut muun muassa puolijohdeteollisuuden prosesseissa käytettäviä kaasuja, mikä on heijastunut puolijohteiden saatavuuteen. Valmistusverkostojen toimituskyky on heikentynyt ja inflaatio noussut merkittävästi kriisin vaikutuksesta.

Haastavassa tilanteessa Ponssen vahva rahoitusasema on tärkeä. Yhtiön rahoitusasema on säilynyt vahvana hyvän maksuvalmiuden ja rahoituslaitosten kanssa sovittujen sitovien rahoituslimiittien ansiosta. Ponsse on tehnyt tarvittavat rahoitukselliset toimenpiteet yhtiön jatkuvuuden varmistamiseksi ja rahoitustilannetta arvioidaan säännöllisesti.

Kyberturvallisuuden vahvistamiseksi Ponssella on tarkennettu ohjelmistopäivityskäytäntöjä ja käyttäjäohjeistuksia.


COVID-19-PANDEMIAN VAIKUTUS

Covid-19-pandemia on saanut aikaan muutoksia yhtiön toimintaympäristössä ja toimintatavoissa. Yhtiössä on vältytty laajamittaisilta tartunnoilta, eikä toimintoja ole missään vaiheessa jouduttu keskeyttämään. Yhtiössä on noudatettu kaikkia terveysviranomaisten suosituksia ja päätöksenteon lähtökohtana on pidetty asiakkaiden ja ponsselaisten terveyttä ja turvallisuutta.


SAADUT TILAUKSET JA TILAUSKANTA

Uusia tilauksia saatiin katsauskauden aikana 796,2 (770,7) miljoonan euron arvosta ja tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 353,7 (312,6) miljoonaa euroa.


JAKELUVERKOSTO JA KONSERNIRAKENNE

Ponsse-konserniin kuuluvat tytäryhtiöt ovat Ponsse AB, Ruotsi; Ponsse AS, Norja; Ponssé S.A.S., Ranska; Ponsse UK Ltd, Iso-Britannia; Ponsse Machines Ireland Ltd, Irlanti, Ponsse North America, Inc., Amerikan Yhdysvallat; Ponsse Latin America Ltda, Brasilia; Ponsse Uruguay S.A., Uruguay; OOO Ponsse, Venäjä; Ponsse Asia-Pacific Ltd, Hong Kong; Ponsse China Ltd, Kiina; Ponsse Chile SpA, Chile; Ponsse Czech s.r.o, Tšekki sekä Epec Oy, Suomi.

Lisäksi konserniin kuuluvat OOO Ponssen 100 % omistama kiinteistöyhtiö Ponsse Centre Venäjällä, EAI PON1V Holding Oy Suomessa ja Ponsse Oyj:n osakkuusyhtiö Sunit Oy Suomessa 34 prosentin omistusosuudella.

Ponsse on saattanut 17.3.2022 päätökseen Chilen liiketoimintaansa liittyvän omaisuuserien hankinnan sekä 1.4.2022 Tšekin liiketoimintaansa liittyvän osakekannan hankinnan.

Ponsse on 28. kesäkuuta 2022 annetulla tiedotteella ilmoittanut allekirjoittaneensa kauppakirjan OOO Ponssen koko osakekannan myynnistä venäläiselle OOO Bison -yhtiölle. Prosessi kaupan loppuunsaattamiseksi jatkuu, mutta kauppa ei vielä ole saanut venäläisviranomaisten hyväksyntää.


TUOTEKEHITYS JA INVESTOINNIT

Konsernin tuotekehitysmenot olivat katsauskaudella yhteensä 27,7 (23,8) miljoonaa euroa, joista aktivoitiin 12,7 (9,2) miljoonaa euroa.

Katsauskauden investointien määrä oli 41,9 (24,9) miljoonaa euroa. Ne koostuivat tuotekehitysaktivointien lisäksi rakennusinvestoinneista ja tavanomaisista koneiden ja laitteiden ylläpito- ja korvausinvestoinneista.


YHTIÖKOKOUS

Varsinainen yhtiökokous järjestettiin Vieremällä 7.4.2022. Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin tilinpäätöksen sekä myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2021.

Yhtiökokous päätti maksaa vuodelta 2021 osinkoa 0,60 euroa osaketta kohti (osinko yhteensä 16 800 000 euroa). Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli 11.4.2022 ja osingon maksupäivä oli 20.4.2022.
Lisäksi yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 0,25 euron osakekohtaisen osingon jakamisesta myöhempänä ajankohtana. Osakkeenomistajat eivät vaatineet jaettavaksi vähemmistöosinkoa. Hallitus päätti 15.11.2022 olla käyttämättä sille annettua valtuutusta, eikä lisäosinkoa tilikaudelta 2021 jaettu.

Yhtiökokous valtuutti yhtiön hallituksen päättämään omien osakkeiden hankinnasta niin, että osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä enintään 250 000 kappaletta. Sanottu enimmäismäärä vastaa noin 0,89 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, minkä vuoksi hankinta tapahtuu muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa ja osakkeista maksettava vastike on yhtiön osakkeen hankintahetken markkinahinta Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeita voidaan hankkia myös julkisen kaupankäynnin ulkopuolella hintaan, joka enimmillään vastaa hankintahetken markkinahintaa julkisessa kaupankäynnissä. Hallitus valtuutetaan päättämään, miten osakkeita hankitaan. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää omien osakkeiden hankkimisesta vain yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy osakeyhtiölain 15 luvun 6 §:n mukaisesti. Omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, luovutettavaksi mahdollisten yhtiön kasvustrategiaa tukevien yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, käytettäväksi yhtiön kannustinjärjestelmissä tai muutoin edelleen luovutettavaksi, pidettäväksi tai mitätöitäväksi.

Päätöstä omien osakkeiden hankkimisesta, lunastamisesta ei valtuutuksen nojalla saa tehdä siten, että yhtiöllä ja sen tytäryhteisöillä hallussaan olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä olisi yli 10 prosenttia kaikista osakkeista.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, enintään kuitenkin 30.6.2023 saakka. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 7.4.2021 hallitukselle antaman valtuutuksen.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 250.000 osaketta (mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet), mikä määrä vastaa noin 0,89 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä.

Hallitus päättää osakeannin sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa sekä uusia osakkeita että yhtiön hallussa olevia osakkeita. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevia osakkeita voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Osakkeiden sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisessa ja luovuttamisessa voidaan poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yhtiön kasvustrategian tukemiseksi tehtävien yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen toteuttamiseksi taikka yhtiön sitouttamis- ja kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi. Hallitus voi päättää myös maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 saakka. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 7.4.2021 hallitukselle antamat valtuutukset yhtiön hallussa olevien osakkeiden luovuttamisesta ja uusien osakkeiden antamisesta.


HALLITUS JA TILINTARKASTAJAT

Hallituksen puheenjohtajana toimi Jarmo Vidgrén ja hallituksen varapuheenjohtajana Mammu Kaario. Hallituksen jäseninä toimivat Matti Kylävainio, Ilpo Marjamaa, Juha Vanhainen, Janne Vidgrén, Juha Vidgrén ja Jukka Vidgrén.

Hallitus ei ole asettanut keskuudestaan toimikuntia tai valiokuntia.

Hallituksen kokouksia järjestettiin katsauskauden aikana 14 kappaletta. Jäsenten osanottoprosentti oli 94,4.

Yhtiön tilintarkastajana toimi katsauskauden aikana KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana KHT Ari Eskelinen.


JOHTO

Yhtiön johtoryhmään kuuluivat seuraavat jäsenet: puheenjohtajana toimiva toimitusjohtaja Juho Nummela, toimitusjohtajan sijainen, talousjohtaja Petri Härkönen, teknologia- ja tuotekehitysjohtaja Juha Inberg, myynti-, huolto- ja markkinointijohtaja Marko Mattila, huoltopalvelujohtaja Tapio Mertanen, henkilöstöjohtaja Paula Oksman, IT- ja digitaalisten palveluiden johtaja Miika Soininen sekä toimitusketjusta vastaava johtaja Tommi Väänänen. Yhtiön johdolla on tavanomainen johdon vastuuvakuutus.

Ponsse Oyj on 7.10.2022 nimittänyt uudeksi henkilöstöjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi Tiina Kautosen 1. tammikuuta 2023 alkaen. Hän seuraa tehtävässään eläkkeelle siirtyvää Paula Oksmania, joka on toiminut yhtiön henkilöstöjohtajana vuodesta 2005.

Kansainvälisen PONSSE-palveluverkoston johdossa toimivat konsernin myynti-, huolto- ja markkinointijohtaja Marko Mattila ja huoltopalvelujohtaja Tapio Mertanen. Ponssen tytäryhtiöiden toimitusjohtajat ja Jussi Hentunen raportoivat myynti-, huolto- ja markkinointijohtaja Marko Mattilalle. Konsernin aluejohtajat raportoivat jälleenmyyjäverkostosta vastaavalle johtajalle Jussi Hentuselle.


Aluejako ja vastuuhenkilöt on esitetty alla.
Pohjois-Eurooppa:
Jani Liukkonen (Suomi),
Carl-Henrik Hammar (Ruotsi, Tanska ja Norja) ja
Tarmo Saks (Viro, Latvia ja Liettua).

Keski- ja Etelä-Eurooppa:
Tuomo Moilanen (Saksa ja Itävalta),
Jean Sionneau (Ranska),
Janne Tarvainen (Espanja ja Portugali),
Gary Glendinning (Iso-Britannia ja Irlanti),
Antti Räsänen (Unkari, Italia, Romania, Slovenia, Kroatia, Serbia ja Bulgaria),
Tarmo Saks (Puola ja Slovakia) ja
Jakub Hacura (Tšekki).

Venäjä ja Aasia:
Mihail Menshikov (Venäjä ja Valko-Venäjä),
Janne Tarvainen (Australia ja Etelä-Afrikka) ja
Risto Kääriäinen (Kiina ja Japani).

Pohjois- ja Etelä-Amerikka:
Pekka Ruuskanen (USA),
Eero Lukkarinen (Kanada),
Fernando Campos (Brasilia) ja
Martin Toledo (Uruguay, Chile ja Argentiina).


HENKILÖSTÖ

Konsernin palveluksessa oli katsauskauden aikana keskimäärin 2 016 (1 825) henkilöä. Katsauskauden päättyessä konsernin palveluksessa oli 1 988 (1 933) henkilöä.


OSAKKEET

Yhtiön rekisteröity osakepääoma koostuu 28 000 000 osakkeesta. Osakkeiden vaihto ajalla 1.1.–31.12.2022 oli 1 219 318 kappaletta, joka on 4,4 prosenttia osakkeiden kokonaismäärästä. Vaihdon arvo oli 36,6 miljoonaa euroa. Katsauskauden alin kurssi oli 22,80 euroa osakkeelta ja ylin 44,40 euroa osakkeelta.

Katsauskauden päätöskurssi oli 25,30 euroa osakkeelta ja koko osakekannan markkina-arvo 708,4 miljoonaa euroa.

Katsauskauden päättyessä yhtiöllä oli hallussaan 10 227 omaa osaketta.


SERTIFIOIDUT JOHTAMISJÄRJESTELMÄT

Ponsse Oyj noudattaa toiminnassaan laatujohtamisen ISO 9001, ympäristöjohtamisen ISO 14001 ja työterveys- ja työturvallisuusjohtamisen ISO 45001 standardeja. Johtamisjärjestelmien tavoitteena on vakioida konsernin toimintaa ja varmistaa yhtiön jatkuva kehitys.

Vuonna 2022 yhtiön johtamisjärjestelmät sertifioitiin uudelleen LRQA:n toimesta. Ponssen toimintaprosessien mukaisia sisäisiä auditointeja sekä toimittaja- ja jakeluverkoston auditointeja suoritettiin konsernissa normaalin auditointiohjelman mukaisesti.

Ponsse-konserniin kuuluvalla Ponsse Uruguay S.A:lla on vuodesta 2020 alkaen ollut käytössään laatujohtamisen ISO 9001 ja työterveys- ja työturvallisuusjohtamisen ISO 45001 -sertifikaatit. Vuonna 2021 Ponssen Brasilian tytäryhtiölle, Ponsse Latin America Ltda:lle, myönnettiin laatujohtamisen ISO 9001 -sertifikaatti. Ponssen tietojärjestelmäratkaisuja kehittävä ja valmistava suomalainen tytäryhtiö Epec Oy sertifioi vuonna 2021 tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän ISO 27001 standardin. Lisäksi Epec Oy on sertifioinut laatujohtamisen ISO 9001, ympäristöjohtamisen ISO 14001 ja työterveys- ja työturvallisuusjohtamisen ISO 45001 standardit.


KESTÄVÄ KEHITYS

Yhtiön johtamisjärjestelmät ohjaavat Ponssen kestävän kehityksen periaatteiden toteuttamista ja vastuullista johtamista. Kestävä kehitys tarkoittaa Ponssella toimintaa, jossa huomioidaan tasavertaisesti ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden näkökulmat ja niihin liittyvät periaatteet.

Ekologisen kestävyyden näkökulman mukaisesti haluamme välttää tai minimoida tuotteidemme, palveluidemme, toimintamme ja päätöstemme negatiiviset vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen, ekosysteemiin ja luonnonvarojen riittävyyteen.

Olemme käyttäneet tuotteidemme elinkaaren ympäristövaikutusten arviointiin ISO 14040 -standardin mukaista elinkaariselvitystä. Panostuksemme tuotteidemme polttoainekulutuksen, päästöjen, puuston pintavaurioiden ja maaperän rikkoutumisen minimointiin sekä huoltopalveluprosessiemme jatkuvaan kehittämiseen vaikuttavat myös asiakkaidemme toiminnan kestävyyteen.

Sosiaalisen kestävyyden näkökulman mukaisesti varmistamme ihmisten työhyvinvoinnin ja -turvallisuuden sekä tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen kohtelun sekä tuemme työllisyyttä ja ammattitaitoisen työvoiman kehitystä.

Taloudellisen kestävyyden näkökulmamme liittyy kannattavuuteen, liiketoiminnan rahavirtoihin ja kasvuun varmistaen yhtiön taloudellisen kyvykkyyden pitkällä aikavälillä. Tämä tuo pysyvyyttä ja jatkuvuutta paikalliseen yhteisöön ja yhteiskuntaan koko globaalissa toimintakentässämme.


HALLINNOINTI

Yhtiön päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia muita säädöksiä sekä Yhtiön yhtiöjärjestystä. Yhtiön hallitus on vahvistanut tämän hallinnointikoodin, joka noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n hallituksen hyväksymää Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance). Koodin tarkoituksena on varmistaa, että yhtiötä johdetaan ammattitaitoisesti ja että käytössä ovat eettisesti ja ammatillisesti korkeatasoiset liiketoimintaperiaatteet ja käytännöt.

Hallinnointikoodi on luettavissa yhtiön internet-sivujen sijoittajaosiossa.


MUUN KUIN TALOUDELLISEN TIEDON RAPORTOINTI

Ponsse julkaisee vuosittain vastuullisuusraportin samanaikaisesti yhtiön vuosikertomuksen kanssa. Raportti on myös saatavilla yhtiön www-sivujen vastuullisuus- ja sijoittajaosioissa.


RISKIENHALLINTA

Riskienhallinta perustuu yhtiön arvoihin sekä strategisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin. Riskienhallinnan tavoitteena on tukea yhtiön strategiassa määritettyjen tavoitteiden toteutumista sekä turvata yhtiön taloudellista kehitystä ja liiketoiminnan jatkuvuutta.

Riskienhallinnan tehtävänä on tunnistaa, arvioida ja seurata liiketoiminnassa esiintyviä riskejä, joilla voi olla vaikutusta yhtiön strategisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumiseen tai liiketoiminnan jatkuvuuteen. Tämän pohjalta tehdään päätökset tarvittavista toimenpiteistä, joilla riskejä ennaltaehkäistään ja havaittuihin riskeihin reagoidaan.

Riskienhallinta on osa normaalia, päivittäistä liiketoimintaa ja sisällytetty osaksi johtamisjärjestelmää. Riskienhallintaa ohjaa hallituksen hyväksymä riskienhallintapolitiikka.

Riskinä pidetään mitä tahansa tapahtumaa, joka vaarantaa yhtiön tavoitteiden toteutumisen tai uhkaa liiketoiminnan jatkuvuutta. Toisaalta riski voi olla myös positiivinen tapahtuma, jolloin riskiä käsitellään mahdollisuutena. Kukin riski arvioidaan sen vaikutuksen ja toteutumisen todennäköisyyden perusteella. Riskien hallintakeinoja ovat riskin välttäminen, pienentäminen ja siirtäminen. Lisäksi riskejä voidaan hallita kontrolloimalla ja minimoimalla niiden vaikutusta.


LÄHIAJAN RISKIT JA NIIDEN HALLINTA

Lähiajan merkittävimmät riskit aiheutuvat Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan. Hyökkäys on luonut epävarmuutta maailmantalouteen ja nostanut energian ja raaka-aineiden hintoja. Yhdessä covid-19-pandemian talousvaikutusten kanssa tilanne on vaikeuttanut komponenttien saatavuutta ja nostanut valmistuskustannuksia. Puolijohteisiin liittyviä toimitusriskejä ovat nostaneet myös geopoliittiset jännitteet Kiinan ja Taiwanin välillä.

Toimitusketjun yleiset toimitusvaikeudet ovat vaikeuttaneet PONSSE-metsäkoneiden valmistusaikataulujen hallintaa, ja kasvattaneet yhtiön toimitusketjuun sidottuja pääomia ja käyttöpääoman hallintaan liittyviä riskejä. Talouden nopeat suhdannemuutokset ja edelleen kiihtyvä inflaatio saattavat entisestään vaikeuttaa osien saatavuutta, viivästyttää konetoimituksia ja nostaa kustannuksia heikentäen yhtiön kannattavuutta. Epävakaa maailmantalouden tilanne ja kasvavat rahoituskulut saattavat vähentää myös metsäkoneiden kysyntää.

Ukrainan sodan vaikutuksista Ponssen toimintaan on kerrottu tarkemmin kappaleessa ”UKRAINAN SODAN VAIKUTUKSET”.

Covid-19-pandemian vaikutuksista on kerrottu tämän tiedotteen kappaleessa ”COVID-19-PANDEMIAN VAIKUTUS”.

Epävarmuutta voi lisätä myös kehittyvien maiden valuuttamarkkinoiden volatiliteetti. Geopoliittinen tilanne lisää epävarmuutta rahoitusmarkkinoiden toimivuuden ja pakotteiden kautta. Vientimaiden vero- ja tullilainsäädännöissä tapahtuvat muutokset voivat vaikeuttaa yhtiön harjoittamaa vientikauppaa tai sen kannattavuutta.

Emoyhtiö seuraa konsernin sisäisten ja ulkoisten myyntisaamisten arvon muutoksia sekä niihin liittyvää riskiä arvonalentumisesta. Yhtiöllä on pitkäaikaisia ja laajoja palvelusopimuksia, joihin voi liittyä operatiivisia ja taloudellisia riskejä.

Yritysjärjestelyyn Venäjällä voi liittyä epävarmuutta ulkomaalaisomisteisten yhtiöiden myynnin hyväksyntäprosessiin ja kaupan loppuunsaattamiseen. Prosessi kaupan loppuunsaattamiseksi jatkuu, mutta kauppa ei vielä ole saanut venäläisviranomaisten hyväksyntää. Viive on aiheutunut 8. syyskuuta 2022 Venäjällä voimaan tulleesta asetuksesta, joka liittyy ulkomaalaisomisteisten yhtiöiden myynnin hyväksyntäprosessiin. Ponsse pyrkii saattamaan OOO Ponssen myynnin päätökseen mahdollisimman nopeasti Venäjän viranomaisten lupaprosessista riippuen.

Yhtiön rahoituksen riskienhallinnan keskeisenä tavoitteena on maksuvalmius-, korko- ja valuuttariskien hallinta. Maksuvalmiuden varmistamiseksi yhtiöllä on käytössään eri rahoittajien kanssa tehtyjä luottolimiittisopimuksia. Haitallisten koronmuutosten vaikutusta minimoidaan käyttämällä erilaisiin viitekorkoihin sidottuja luottoja ja koronvaihtosopimuksia. Valuuttakurssimuutosten vaikutusta vähennetään osittain johdannaissopimusten avulla.


JOHDON HARKINTAA EDELLYTTÄVÄT LAATIMISPERIAATTEET JA ARVIOIHIN LIITTYVÄT KESKEISET EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Tilinpäätöstä laadittaessa joudutaan tekemään tulevaisuutta koskevia arvioita ja oletuksia, joiden lopputulemat voivat poiketa tehdyistä arvioista ja oletuksista. Konsernin johto tekee harkintaan perustuvia ratkaisuja, jotka koskevat tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden valintaa ja niiden soveltamista. Tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä arviot pohjautuvat johdon parhaaseen näkemykseen raportointikauden päättymispäivänä. Arvioiden taustalla ovat aiemmat kokemukset sekä tulevaisuutta koskevat tilinpäätöshetkellä todennäköisimpinä pidetyt oletukset.

Myyntisaamiset
Konserni kirjaa tilinpäätöshetkellä parhaan arvionsa mukaisen luottotappion saamisista, joista ei todennäköisesti tulla saamaan suoritusta. Luottotappiovaraus odotettavissa olevista tappioista kirjataan IFRS 9:ssä määrättyä yleistä mallia soveltaen.

Vaihto-omaisuus
Konserni kirjaa tilinpäätöshetkellä parhaan arvionsa mukaan vaihto-omaisuuden arvonalentumista. Arvioinnissa otetaan huomioon vaihto-omaisuuden ikärakenne ja todennäköinen myyntihinta.

Takuuvarauksen muutos
Takuuvaraus perustuu toteutuneisiin takuukustannuksiin ja aikaisemmilta vuosilta kertyneeseen tuotteiden vikaantumishistoriaan. Lisäksi yhtiö voi varautua erikseen mahdollisiin yksittäisiin takuuvelvoitteisiin.

Muiden varausten muutos
Muut varaukset -erään konserni on kirjannut varauksen Ponsse Latin America -tytäryhtiön tekemän sopimuksen perusteella, koska sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttäminen aiheuttaa arvion mukaan menoja, jotka ylittävät sopimuksesta odotettavissa olevan taloudellisen hyödyn. Varauksen arvostamisessa on käytetty parasta arviota velvoitteen täyttämisen aiheuttamista menoista raportointikauden päättymispäivänä.

Tuotekehitysmenojen aktivointi
Konserni arvioi tilinpäätöshetkellä, onko uusi tuote teknisesti toteutettavissa, voidaanko se hyödyntää kaupallisesti ja saadaanko tuotteesta vastaista taloudellista hyötyä, jolloin uusien tai kehittyneempien tuotteiden suunnittelusta johtuvat kehittämismenot voidaan aktivoida taseeseen aineettomiksi hyödykkeiksi.

Pilvipalvelujärjestelyiden konfigurointi- ja räätälöintimenojen kirjanpitokäsittely
IFRS tulkintakomitea antoi huhtikuussa 2021 lopullisen agendapäätöksen pilvipalvelujärjestelyiden konfigurointi- ja räätälöintimenojen kirjanpitokäsittelystä (IAS 38 Aineettomat hyödykkeet). Tässä agendapäätöksessä tulkintakomitea tarkasteli, milloin sovelluksen konfiguroinnista ja räätälöinnistä
voidaan kirjata aineeton hyödyke. IFRIC:n agendapäätöksillä ei ole voimaantuloaikaa, joten niitä odotetaan sovellettavan niin pian kuin mahdollista.

Koska konsernilla on käytössään pilvipalvelujärjestelyitä, yhtiö on analysoinut vaikutusta pilvipalveluiden käyttöönottomenoihin sovellettuihin laadintaperiaatteisiin. Analyysin perusteella on todettu, että IFRIC:n agendapäätöksellä on vaikutusta aiempaan pilvipalvelujärjestelyiden kirjanpitokäsittelyyn. Analyysin seurauksena yhtiö on kirjannut kuluksi pilvipalvelujärjestelyihin liittyviä kuluja, jotka eivät selkeästi synnytä aineetonta omaisuuserää.


KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

FM Katja Paananen on nimitetty Ponsse Oyj:n vastuullisuusjohtajaksi (Chief Responsibility Officer) ja johtoryhmän jäseneksi 16.1.2023 alkaen. Katja Paananen raportoi talous- ja varatoimitusjohtaja Petri Härköselle ja hänen sijaintipaikkansa on Vieremä.
LÄHIAJAN NÄKYMÄT

Yhtiön euromääräisen liikevoiton arvioidaan olevan vuonna 2023 hieman suurempi kuin jatkuvien liiketoimintojen liikevoitto vuonna 2022 (46,6 miljoonaa euroa).

Ukrainan kriisi kasvattaa riskejä osien ja komponenttien saatavuuden heikentymisestä ja kustannusten noususta johtuen. Riskien hallintaan pyritään löytämään kestäviä ratkaisuja yhdessä toimittajaverkoston kanssa. Ponsse priorisoi investointeja voimakkaasti ja kulujen tarkkaa kontrollointia jatketaan ja tehostetaan.

Seuraamme Ponsse Latin America Ltda -tytäryhtiön tilannetta tehostetusti ja Ponsse tekee yhdessä asiakkaan kanssa toimenpeitä tilanteen parantamiseksi. Yhtiössä on tehty varauksia kuluvan vuoden osalta parhaan arvion perusteella.


VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Varsinainen yhtiökokous järjestetään 12.4.2023 klo 11.00 alkaen myöhemmin ilmoitettavassa paikassa ja tavalla.


HALLITUKSEN ESITYS VOITTOVAROJEN KÄYTÖSTÄ

Emoyhtiö Ponsse Oyj:n jakokelpoiset varat olivat 187 606 472,17 euroa 31.12.2022.

Yhtiön hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2022 jaetaan osinkoa 0,60 euroa osakkeelta. Yhtiön hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että konsernin palveluksessa olevalle henkilöstölle maksetaan voittopalkkiota vuodelta 2022 enintään 100 euroa per henkilö per työssäolokuukausi.PONSSE-KONSERNI

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (1 000 eur)

 

 

1-12/22

1-12/21

LIIKEVAIHTO

755 123

608 271

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)

33 633

12 696

Liiketoiminnan muut tuotot

 

3 677

2 924

Materiaalit ja palvelut

 

-525 040

-411 049

Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut

-107 873

-87 655

Poistot

 

-27 671

-20 140

Liiketoiminnan muut kulut

 

-85 270

-55 050

LIIKEVOITTO

 

46 577

49 998

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista

147

19

Rahoitustuotot ja –kulut

 

-3 504

-1 911

TULOS ENNEN VEROJA

43 219

48 107

Tuloverot

 

-9 037

-12 936

JATKUVIEN LIIKETOIMINTOJEN TULOS

 

34 182

35 171

Lopetettujen toimintojen tilikauden tulos

 

2 930

19 903

TILIKAUDEN TULOS

 

37 113

55 073

 

 

 

 

MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:

 

 

 

Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot

4 354

3 915

 

 

 

 

TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ

41 467

58 989

 

 

 

 

 

 

 

Laimennettu ja laimentamaton tulos/osake jatkuvista toiminnoista

1,22

1,26

Laimennettu ja laimentamaton tulos/osake lopetetuista toiminnoista

0,10

0,71

Laimennettu ja laimentamaton tulos/osake

1,33

1,97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-12/22

10-12/21

LIIKEVAIHTO

224 607

173 210

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)

-3 367

-6 074

Liiketoiminnan muut tuotot

 

1 335

1 066

Materiaalit ja palvelut

 

-145 225

-111 065

Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut

-28 744

-24 907

Poistot

 

-7 323

-5 065

Liiketoiminnan muut kulut

 

-29 594

-18 052

LIIKEVOITTO

 

11 689

9 112

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista

38

-20

Rahoitustuotot ja –kulut

 

-1 267

-224

TULOS ENNEN VEROJA

10 460

8 868

Tuloverot

 

-448

-646

JATKUVIEN LIIKETOIMINTOJEN TULOS

 

10 012

8 222

Lopetettujen toimintojen tilikauden tulos

 

2 170

7 639

TILIKAUDEN TULOS

 

12 182

15 861

 

 

 

 

 

 

 

 

MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:

 

 

 

Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot

-11 079

489

 

 

 

 

TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ

1 103

16 350

 

 

 

 

 

 

 

Laimennettu ja laimentamaton tulos/osake jatkuvista toiminnoista

0,36

0,29

Laimennettu ja laimentamaton tulos/osake lopetetuista toiminnoista

0,08

0,28

 

 

 

Laimennettu ja laimentamaton tulos/osake

0,44

0,57

KONSERNITASE (1 000 eur)

 

31.12.22

31.12.21

VARAT

 

 

PITKÄAIKAISET VARAT

 

 

Aineettomat hyödykkeet

49 583

42 087

Liikearvo

5 707

3 801

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

114 732

112 127

Sijoitukset

375

373

Osuudet osakkuusyrityksissä

881

785

Pitkäaikaiset saamiset

63

173

Laskennalliset verosaamiset

4 422

3 360

PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ

175 763

162 706

 

 

 

LYHYTAIKAISET VARAT

 

 

Vaihto-omaisuus

229 648

167 414

Myyntisaamiset

62 305

43 394

Tuloverosaaminen

1 013

938

Muut lyhytaikaiset saamiset

24 817

17 270

Rahavarat

73 451

120 900

LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ

391 234

349 916

 

 

 

Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät varat

21 651

 

 

 

 

VARAT YHTEENSÄ

588 648

512 622

 

 

 

 

 

 

OMA PÄÄOMA JA VELAT

 

 

OMA PÄÄOMA

 

 

Osakepääoma

7 000

7 000

Muut rahastot

3 460

3 460

Muuntoerot

12 701

8 347

Omat osakkeet

-274

-2

Kertyneet voittovarat

298 926

278 462

EMOYHTIÖN OMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA

321 813

297 267

 

 

 

PITKÄAIKAISET VELAT

 

 

Rahoitusvelat

42 484

49 851

Laskennalliset verovelat

942

967

Muut pitkäaikaiset velat

81

87

PITKÄAIKAISET VELAT YHTEENSÄ

43 507

50 905

 

 

 

LYHYTAIKAISET VELAT

 

 

Rahoitusvelat

53 804

4 945

Varaukset

10 647

4 550

Tilikauden verovelat

4 664

901

Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat

153 476

154 054

LYHYTAIKAISET VELAT YHTEENSÄ

222 591

164 450

 

 

 

Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat

738

 

 

 

 

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ

588 648

512 622

RAHAVIRTALASKELMA (1 000 eur)

Jatkuvat ja lopetetut liiketoiminnot

 

 

 

 

 

1-12/22

1-12/21

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA:

 

 

 

Tilikauden tulos

 

37 113

55 073

Oikaisut:

 

 

 

Rahoitustuotot ja –kulut

 

5 893

1 836

Varausten muutos

 

6 291

-429

Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta

-147

-19

Poistot

 

28 853

25 251

Tuloverot

 

9 562

18 131

Muut oikaisut

 

-3 753

-1 016

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta

83 812

98 827

 

 

 

 

Käyttöpääoman muutos:

 

 

 

Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos

-21 858

-12 835

Vaihto-omaisuuden muutos

 

-67 087

-22 371

Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos

-4 173

57 525

Saadut korot

 

309

190

Maksetut korot

 

-1 627

-1 062

Muut rahoituserät

 

600

279

Maksetut verot

 

-7 921

-18 126

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA (A)

 

-17 945

102 429

 

 

 

 

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

 

 

 

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin

-41 917

-24 856

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot

612

776

Tytäryhtiöiden hankinta*

-5 516

0

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (B)

 

-46 821

-24 080

 

 

 

 

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

 

 

 

Lyhytaikaisten lainojen nostot/takaisinmaksut

29 575

-61 031

Pitkäaikaisten lainojen nostot

11 170

0

Rahoitusleasingvelkojen nostot/takaisinmaksut

-3 755

-3 113

Maksetut osingot

 

-16 800

-16 800

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA (C)

 

20 191

-80 943

 

 

 

 

Rahavarojen muutos (A+B+C)

 

-44 575

-2 594

 

 

 

 

Rahavarat 1.1.

 

120 900

123 611

Valuuttakurssimuutosten vaikutus

 

220

-116

Rahavarat 31.12.

 

76 545

120 900*) Tytäryhtiöiden Ponsse Chile SpA, Chile ja Ponsse Czech s.r.o, Tšekki-hankinta vähennettynä hankinta-ajankohdan rahavaroilla.

 


 

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (1 000 eur)

A = Osakepääoma

 

 

 

 

 

 

B = Ylikurssi- ja muut rahastot

 

 

 

 

 

C = Muuntoerot

 

 

 

 

 

 

D = Omat osakkeet

 

 

 

 

 

E = Kertyneet voittovarat 

F = Oma pääoma yhteensä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMOYHTIÖN OMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA

 

A

B

C

D

E

F

OMA PÄÄOMA 1.1.2022

7 000

3 460

8 347

-2

278 462

297 267

Laaja tulos:

 

 

 

 

 

 

  Tilikauden tulos

 

 

 

 

37 113

37 113

  Muut laajan tuloksen erät:

 

 

 

 

 

 

  Muuntoerot

 

 

4 353

 

 

4 353

Tilikauden laaja tulos yhteensä

 

 

4 353

 

37 113

41 466

Suorat kirjaukset voittovaroihin *

 

 

 

 

89

89

Liiketoimet omistajien kanssa

 

 

 

 

 

 

  Osakepalkkio-ohjelma

 

 

 

 

63

63

  Osingonjako

 

 

 

 

-16 800

-16 800

  Omien osakkeiden hankinta

 

 

 

-272

 

-272

Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä

 

 

 

-272

-16 737

-17 009

Muut muutokset

 

 

 

 

 

 

OMA PÄÄOMA 31.12.2022

7 000

3 460

12 701

-274

298 927

321 813

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OMA PÄÄOMA 1.1.2021

7 000

3 460

4 431

-2

240 149

255 038

Laaja tulos:

 

 

 

 

 

 

  Tilikauden tulos

 

 

 

 

55 073

55 073

  Muut laajan tuloksen erät:

 

 

 

 

 

 

  Muuntoerot

 

 

3 916

 

 

3 916

Tilikauden laaja tulos yhteensä

 

 

3 916

 

55 073

58 989

Suorat kirjaukset voittovaroihin *

 

 

 

 

7

7

Liiketoimet omistajien kanssa

 

 

 

 

 

 

  Osakepalkkio-ohjelma

 

 

 

 

33

33

  Osingonjako

 

 

 

 

-16 800

-16 800

  Omien osakkeiden hankinta

 

 

 

 

 

 

Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä

 

 

 

 

-16 767

-16 767

Muut muutokset

 

 

 

 

 

 

OMA PÄÄOMA 31.12.2021

7 000

3 460

8 347

-2

278 462

297 267

 

*) Kannustinjärjestelmiä varten hankitut omat osakkeet, lisätietoja tilinpäätöksessä

 

TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN LIITETIEDOT

Tilinpäätöstiedote on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen ja sen laadinnassa on noudatettu kaikkia IAS 34:n vaatimuksia. Tilinpäätöksessä on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin 31.12.2021 laaditussa vuositilinpäätöksessä.

Edellä esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

Edellä esitetyt luvut ovat pyöristettyjä, jonka takia ne saattavat poiketa virallisessa tilinpäätöksessä esitetyistä.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuuteen suuntautuneita lausumia, jotka perustuvat tällä hetkellä yhtiön johdon tiedossa oleviin oletuksiin sekä sen tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin. Vaikka johto uskoo, että tulevaisuuteen suuntautuneet oletukset ovat perusteltuja, mitään varmuutta ei ole siitä, että kyseiset oletukset osoittautuvat oikeiksi. Tämän vuoksi tulokset voivat poiketa merkittävästi tulevaisuuteen suuntautuneisiin lausumiin sisältyneistä oletuksista johtuen muun muassa muutoksista taloudessa, markkinoilla, kilpailuolosuhteissa, lainsäädännössä sekä valuuttakursseissa.

Yhtiö on perustanut 5.7.2022 EAI PON1V Holding Oy:n, jonka tarkoituksena on kannustinjärjestelmien hallinnointi ja niihin liittyvien Ponsse Oyj:n arvopapereiden ostaminen ja myyminen sekä rahoitussopimusten osapuolena toimiminen.

Ponsse on saattanut 17.3.2022 päätökseen Chilen liiketoimintaansa liittyvän omaisuuserien hankinnan sekä 1.4.2022 Tšekin liiketoimintaansa liittyvän osakekannan hankinnan.

1. SEGMENTTITIEDOT (1 000 eur)

Konsernin toimintasegmentit perustuvat maantieteelliseen aluejakoon. Toimintasegmentit on määritelty perustuen raportteihin, joita konsernin johtoryhmä käyttää operatiivisessa päätöksenteossa. Konserni on muuttanut segmenttijakoaan, kun Venäjän toiminnot on luokiteltu lopetettuihin toimintoihin ja myytävänä oleviin omaisuuseriin IFRS 5 -standardin mukaisesti eivätkä ne sisälly jatkuvien liiketoimintojen raporttiin.

 

TOIMINTASEGMENTIT

1-12/2022

Pohjois-Eurooppa

Keski- ja Etelä-Eurooppa

Pohjois- ja Etelä-Amerikka

Muut maat

Yhteensä

Segmentin liikevaihto

466 889

166 662

279 138

30 877

943 565

Segmentin väliset tuotot

-179 838

-4 856

-3 422

-327

-188 443

LIIKEVAIHTO ULKO-PUOLISILTA ASIAKKAILTA

287 052

161 806

275 715

30 549

755 123

 

 

 

 

 

 

Segmentin liiketulos

-1 399

18 284

22 740

4 777

44 403

Kohdistamattomat erät

 

 

 

 

2 174

LIIKETULOS

-1 399

18 284

22 740

4 777

46 577

 

 

 

 

 

 

POISTOT

23 180

927

3 357

207

27 671

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOIMINTASEGMENTIT

 

 

 

 

 

1-12/2021

Pohjois-Eurooppa

Keski- ja Etelä-Eurooppa

Pohjois- ja Etelä-Amerikka

Muut maat

Yhteensä

Segmentin liikevaihto

479 306

140 391

213 970

28 177

861 845

Segmentin väliset tuotot

-229 725

-3 918

-19 787

-144

-253 574

LIIKEVAIHTO ULKO-PUOLISILTA ASIAKKAILTA

249 580

136 473

194 184

28 033

608 271

 

 

 

 

 

 

Segmentin liiketulos

3 294

17 730

26 915

4 167

52 106

Kohdistamattomat erät

 

 

 

 

-2 108

LIIKETULOS

3 294

17 730

26 915

4 167

49 998

 

 

 

 

 

 

POISTOT

17 104

736

2 072

228

20 140

 

 

31.12.22

31.12.21

2. LEASINGVASTUUT (1 000 eur)

 

 

1 047

775


3. VASTUUSITOUMUKSET (1 000 eur)

 

31.12.22

31.12.21

Takaukset muiden puolesta

 

0

20

Kiinteistöjen arvonlisäveron tarkistusvastuu

 

 

6 100

7 272

Muut vastuut

 

 

200

112

YHTEENSÄ

 

 

6 300

7 404


 

4. VARAUKSET (1 000 eur)

Takuuvaraus

Muut varaukset

Yhteensä

1.1.2022

4 550

0

4 550

Lisätyt varaukset

806

6 483

7 289

Perutut varaukset

-1 192

0

-1 192

31.12.2022

4 164

6 483

10 647

 

 

 

 


Muut varaukset -erään konserni on kirjannut varauksen Ponsse Latin America -tytäryhtiön tekemän sopimuksen perusteella, koska sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttäminen aiheuttaa arvion mukaan menoja, jotka ylittävät sopimuksesta odotettavissa olevan taloudellisen hyödyn. Varauksen arvostamisessa on käytetty parasta arviota velvoitteen täyttämisen aiheuttamista menoista raportointikauden päättymispäivänä.


5. LIIKETOIMINTOJEN YHDISTÄMISET

Ponsse-konserni vastaa jatkossa itse Tšekin myynti-, varaosa- ja huoltopalvelutoiminnoistaan. Ponsse on 4.2.2022 allekirjoittanut kauppakirjan ja on 1.4.2022 saattanut päätökseen Tšekin liiketoimintaansa liittyvän osakekannan kaupan. Ponsse osti Tšekissä PONSSE-metsäkoneista ja -palveluista vastanneen jälleenmyyjänsä Křenek Forest Service s.r.o:n koko osakekannan. Ponssen myynti-, varaosa- ja huoltopalvelutoiminnoista vastaa Tšekissä yhtiön 100-prosenttisesti omistama tytäryhtiö Ponsse Czech s.r.o.

Kauppahintaa ei osapuolten yhteisestä sopimuksesta julkaistu, eikä kauppahinnalla ei ole merkitystä Ponssen arvonmäärityksen kannalta. Ponssen paikallinen markkinaosuus on noin 20 prosenttia tavaralajimenetelmään perustuvassa puunkorjuussa.

Ponsse Czech s.r.o:n liiketoiminnot sisältyvät segmenttiraportoinnissa Keski- ja Etelä-Eurooppa lukuihin. Vaikutus konsernin lukuihin on vähäinen.

Liiketoimintojen yhdistämisessä syntynyt liikearvo on 1,9 miljoonaa euroa. Liiketoimintojen yhdistämisen kirjanpitokäsittelyä voidaan oikaista tarkastelujakson aikana, joka ei kuitenkaan ole pidempi kuin yksi vuosi hankinta-ajankohdasta lukien.


6. LOPETUT TOIMINNOT

Ponsse on 28. kesäkuuta 2022 allekirjoittanut kauppakirjan OOO Ponssen koko osakekannan myynnistä venäläiselle OOO Bison -yhtiölle. Prosessi kaupan loppuunsaattamiseksi jatkuu, mutta kauppa ei vielä ole saanut venäläisviranomaisten hyväksyntää. Ponsse pyrkii saattamaan OOO Ponssen myynnin päätökseen mahdollisimman nopeasti. Ponsse on luokitellut kaupan kohteena olevat toiminnot myytävänä oleviksi omaisuuseriksi ja raportoinut ne lopetettuina toimintoina.

Yritysjärjestelyllä ei ole merkittävää tulosvaikutusta, eikä Ponsse ole kirjannut katsauskaudella tuloslaskelmaan merkittävää arvonalentumista tai myyntivoittoa kaupan seurauksena. Kumulatiivinen RUB/EUR-muuntoero oli 5,1 miljoonaa euroa vuoden 2022 lopussa. Kumulatiivinen muuntoero kirjataan tuotoksi tuloslaskelmaan, kun kauppa on saatu päätökseen. Tilinpäätöksessä on käytetty RUB/EUR-keskikurssina 74,26313 ja päätöskurssina 79,14900.


LOPETETTUJEN LIIKETOIMINTOJEN TULOSLASKELMA (1 000 eur)

 

 

 

 

 

 

1-12/22

1-12/21

LIIKEVAIHTO

32 561

141 727

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)

-1 993

-195

Liiketoiminnan muut tuotot

 

497

648

Materiaalit ja palvelut

 

-17 320

-88 301

Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut

-4 246

-15 180

Poistot

 

-1 182

-5 111

Liiketoiminnan muut kulut

 

-2 472

-8 566

LIIKEVOITTO

 

5 844

25 023

Rahoitustuotot ja –kulut

 

-2 389

75

TULOS ENNEN VEROJA

3 456

25 098

Tuloverot

 

-526

-5 195

TULOS LOPETETUISTA TOIMINNOISTA

 

2 930

19 903LOPETETTUJEN TOIMINTOJEN VAIKUTUS TASEESEEN (1 000 eur)

 

 

 

31.12.22

MYYTÄVÄNÄ OLEVIKSI LUOKITELTUIHIN OMAISUUSERIIN LIITTYVÄT VARAT

 

Aineettomat hyödykkeet

18

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

8 183

Laskennalliset verosaamiset

582

Vaihto-omaisuus

6 846

Myyntisaamiset

2 305

Tuloverosaaminen

368

Muut lyhytaikaiset saamiset

255

Rahavarat

3 094

MYYTÄVÄNÄ OLEVIKSI LUOKITELTUIHIN OMAISUUSERIIN LIITTYVÄT VARAT YHTEENSÄ

21 651

 

 

MYYTÄVÄNÄ OLEVIKSI LUOKITELTUIHIN OMAISUUSERIIN LIITTYVÄT VELAT

 

 

Korolliset velat

12

Laskennalliset verovelat

26

Tilikauden verovelat

3

Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat

697

MYYTÄVÄNÄ OLEVIKSI LUOKITELTUIHIN OMAISUUSERIIN LIITTYVÄT VELAT YHTEENSÄ

738LOPETETTUJEN LIIKETOIMINTOJEN RAHAVIRTA (1 000 eur)

 

 

 

 

 

 

1-12/22

1-12/21

Liiketoiminnan rahavirta

-10 712

19 881

Investointien rahavirta

4 234

-989

Rahoituksen rahavirta

 

-21

-72

Kauden rahavirta

 

-6 499

18 821TUNNUSLUVUT

 

 

31.12.22

31.12.21

Tutkimus- ja kehityskulut (Me)

 

27,7

23,8

Investoinnit käyttöomaisuuteen (Me)

 

 

41,9

24,9

% liikevaihdosta

 

 

5,6

4,1

Henkilöstö keskimäärin

 

 

2 016

1 825

Tilauskanta (Me)

 

 

353,7

312,6

Omavaraisuusaste %

 

 

55,0

60,7

Laimennettu ja laimentamaton tulos/osake (eur), jatkuvat liiketoiminnot

 

1,22

1,26

Laimennettu ja laimentamaton tulos/osake (eur), lopetut liiketoiminnot

 

0,10

0,71

Laimennettu ja laimentamaton tulos/osake (eur)

 

1,33

1,97

Oma pääoma/osake (eur)

 

 

11,49

10,62

Saadut tilaukset (Me)

 

 

796,2

770,7TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

Sijoitetun pääoman tuotto- % (sisältäen lopetetut liiketoiminnot):
Tulos ennen veroja + rahoituskulut
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma + korolliset rahoitusvelat (keskimäärin vuoden aikana) * 100

Henkilöstö keskimäärin:
Kuukausien viimeisen päivän henkilökunnan lukumäärien keskiarvo jatkuvista liiketoiminnoista. Laskelmaa on oikaistu osa-aikaisesti palveluksessa olleiden henkilöiden osalta.

Nettovelkaantumisaste, % (sisältäen lopetetut liiketoiminnot):
Korolliset rahoitusvelat – rahavarat
------------------------------------------------
Oma pääoma * 100

Omavaraisuusaste, % (sisältäen lopetetut liiketoiminnot):
Oma pääoma + Määräysvallattomien osuus
------------------------------------------------------------
Taseen loppusumma – saadut ennakot * 100

Tulos/osake, jatkuvat liiketoiminnot:
Tilikauden tulos jatkuvista liiketoiminnoista – Määräysvallattomien osuus
--------------------------------------------------------------------------------------------
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin tilikauden aikana

Tulos/osake, lopetetut liiketoiminnot:
Tilikauden tulos lopetetuista liiketoiminnoista – Määräysvallattomien osuus
--------------------------------------------------------------------------------------------
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin tilikauden aikana

Tulos/osake (sisältäen lopetetut liiketoiminnot):
Tilikauden tulos – Määräysvallattomien osuus
--------------------------------------------------------------------------------------------
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin tilikauden aikana

Oma pääoma/osake (sisältäen lopetetut liiketoiminnot):
Oma pääoma
--------------------------------------------------------------
Tilinpäätöspäivän osakeantioikaistu osakemäärä

Saadut tilaukset:
Tilikauden liikevaihto jatkuvista liiketoiminnoista + Jatkuvien liiketoimintojen tilauskannan muutos tilikauden aikanaVieremällä 21. helmikuuta 2023

PONSSE OYJ

Juho Nummela
Toimitusjohtaja


LISÄTIETOJA
Toimitusjohtaja Juho Nummela 0400 495 690
Talousjohtaja Petri Härkönen 050 409 8362

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ponsse.com

 

Ponsse Oyj on tavaralajimenetelmän metsäkoneiden myyntiin, tuotantoon, huoltoon ja teknologiaan erikoistunut yritys, jonka toimintaa ohjaa aito kiinnostus asiakasta ja tämän liiketoimintaa kohtaan. Yhtiö kehittää ja valmistaa kestävän kehityksen mukaisia, innovatiivisia puunkorjuuratkaisuja asiakastarpeiden mukaisesti.

Metsäkoneyrittäjä Einari Vidgrén perusti yhtiön vuonna 1970, ja yhtiö on koko historiansa ajan ollut tavaralajimenetelmään perustuvien puunkorjuuratkaisujen edelläkävijä. Ponssen kotipaikka on Suomessa Vieremällä. Yrityksen osakkeet noteerataan NASDAQ OMX:n pohjoismaisella listalla.

Dokumentit