Uutiset

Luokitusnavigaatio

Sisältöjulkaisija

Takaisin Ponssen muutosneuvottelut ovat päättyneet

Takaisin

Ponssen muutosneuvottelut ovat päättyneet

Ponsse Oyj
Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot 24.8.2022 klo 16:30 

 

Ponssen muutosneuvottelut ovat päättyneet

Ponsse Oyj:n yhteistoimintalain mukaiset muutosneuvottelut on tänään saatu päätökseen. Neuvottelut koskivat kaikkia Ponsse Oyj:n henkilöstöryhmiä ja kaikkia Suomen toimintoja pois lukien teknologiayhtiö Epec Oy, yhteensä 1017 henkilöä.

Neuvottelutulosten mukaisesti yhtiössä tullaan irtisanomaan 23 henkilöä. Henkilöstövähennykset jakautuvat yhtiön eri toimintoihin. Lisäksi on sovittu huolto- ja varaosapalvelut pois lukien kaikkia yhtiön toimintoja koskevista määräaikaisista lomautuksista, jotka vastaavat enintään 50 henkilötyövuotta. Lomautuksia toteutetaan yhtiön taloudellisen tai tuotannollisen tilanteen niin vaatiessa ja niiden kesto on enintään 90 päivää henkilöä kohden. Lomautuksia voidaan toteuttaa loppuvuoden 2022 ja vuoden 2023 aikana.

Neuvottelujen perusteella toteutettavien irtisanomisten lisäksi yhtiön henkilöstömäärä vähenee vuoden loppuun mennessä 43 henkilöllä määräaikaisten työsuhteiden päättymisen, eläköitymisten ja neuvotteluiden aikana tapahtuneiden irtisanoutumisten vuoksi.

13. kesäkuuta 2022 alkaneissa muutosneuvotteluissa neuvoteltiin enintään 120 henkilötyövuotta vastaavista henkilöstövähennyksistä ja lomautuksista. 

- Joudumme sopeuttamaan toimintaamme muuttuneeseen tilanteeseen, mutta samalla pyrimme pitämään henkilöstövaikutukset mahdollisimman pieninä. Sopeutustarpeemme liittyvät Venäjän hyökkäykseen Ukrainaan ja siitä aiheutuneeseen Venäjän viennin pysähtymiseen, kasvaneisiin valmistuskustannuksiin sekä kannattavuuden ja rahavirtojen heikentymiseen, Ponssen toimitusjohtaja Juho Nummela kertoo.

Ponssen Venäjän vienti- ja palvelutoiminnot ovat olleet keskeytyneitä 2. maaliskuuta 2022 alkaen. Yhtiö allekirjoitti sopimuksen Venäjän liiketoimintojen myynnistä 28. kesäkuuta 2022.

 

Vieremällä 24. elokuuta 2022

PONSSE OYJ

Juho Nummela
toimitusjohtaja
 

LISÄTIETOJA
Toimitusjohtaja Juho Nummela, puh. 0400 495 690

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ponsse.com

 

Ponsse Oyj on tavaralajimenetelmän metsäkoneiden myyntiin, tuotantoon, huoltoon ja teknologiaan erikoistunut yritys, jonka toimintaa ohjaa aito kiinnostus asiakasta ja tämän liiketoimintaa kohtaan. Yhtiö kehittää ja valmistaa kestävän kehityksen mukaisia, innovatiivisia puunkorjuuratkaisuja asiakastarpeiden mukaisesti.

Metsäkoneyrittäjä Einari Vidgrén perusti yhtiön vuonna 1970, ja yhtiö on koko historiansa ajan ollut tavaralajimenetelmään perustuvien puunkorjuuratkaisujen edelläkävijä. Ponssen kotipaikka on Suomessa Vieremällä. Yrityksen osakkeet noteerataan NASDAQ OMX:n pohjoismaisella listalla.