Uutiset

Luokitusnavigaatio

Sisältöjulkaisija

Takaisin Ponsse Oyj:n hallitus päätti osakepohjaisten kannustinjärjestelmien uusista ansaintajaksoista

Takaisin

Ponsse Oyj:n hallitus päätti osakepohjaisten kannustinjärjestelmien uusista ansaintajaksoista

Ponsse Oyj
Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot
11.6.2024 klo 14.45

Ponsse Oyj:n hallitus perusti kaksi osakepohjaista kannustinjärjestelmää konsernin toimitusjohtajalle ja avainhenkilöille vuonna 2023. Kannustinjärjestelmien keskeiset ehdot julkaistiin pörssitiedotteessa 3.3.2023.  Ponsse Oyj:n hallitus on päättänyt konsernin osakepohjaisten kannustinjärjestelmien uusista ansaintajaksoista.

Toimitusjohtajan suoriteperusteisen osakeomistusjärjestelmän ansaintajakso 2024—2026

Toimitusjohtajan suoriteperusteisen osakeomistusjärjestelmän ansaintajaksolla 2024–2026 palkkiot perustuvat konsernin liiketulokseen, liikevaihtoon, henkilöstötyytyväisyyteen ja tapaturmataajuuteen (LTIF).

Ansaintajakson ehdollinen palkkio maksetaan toukokuun 2025 loppuun mennessä. Ehdollisena palkkiona saatuja osakkeita ei saa luovuttaa sitouttamisjakson aikana, joka päättyy 31.12.2026. Suoriteperusteinen palkkio maksetaan toukokuun 2027 loppuun mennessä.

Ansaintajaksoilta 2024–2026 maksettavat palkkiot vastaavat arviolta yhteensä enintään 50 000 Ponsse Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden (bruttopalkkio).

Avainhenkilöiden suoriteperusteisen lisäosakejärjestelmän ansaintajakso 2024—2026

Avainhenkilöiden suoriteperusteisen lisäosakejärjestelmän ansaintajaksolla 2024–2026 palkkiot perustuvat konsernin liiketulokseen, liikevaihtoon, henkilöstötyytyväisyyteen ja tapaturmataajuuteen.

Ansaintajakson ehdollinen palkkio maksetaan sijoitusosakkeiden hankinnan ja palkkion vahvistamisen jälkeen niin pian kuin käytännössä mahdollista. Ehdollisena palkkiona saatuja osakkeita ei saa luovuttaa sitouttamisjakson aikana, joka päättyy 31.12.2026. Suoriteperusteinen palkkio maksetaan toukokuun 2027 loppuun mennessä.

Ansaintajaksolta 2024—2026 maksettavat palkkiot ovat arviolta yhteensä enintään 60 000 Ponsse Oyj:n osaketta (nettopalkkio). Lisäksi yhtiö maksaa palkkiosta osallistujille aiheutuvat verot ja lakisääteiset sosiaalivakuutusmaksut palkkion maksun yhteydessä. Arvioon sisältyy vuonna 2024 maksettavat ehdolliset palkkiot.

Kohderyhmään kuuluu noin 140 avainhenkilöä, mukaan lukien konsernin johtoryhmän jäsenet lukuun ottamatta toimitusjohtajaa.


Vieremä 11.6.2024


PONSSE OYJ

Hallitus


LISÄTIETOJA
Jarmo Vidgren, hallituksen puheenjohtaja, puh. 040 519 1486


JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ponsse.com