Uutiset

Luokitusnavigaatio

Sisältöjulkaisija

Takaisin Ponssen Venäjän tytäryhtiön toimitusjohtaja vaihtuu

Takaisin

Ponssen Venäjän tytäryhtiön toimitusjohtaja vaihtuu

Ponsse Oyj, pörssitiedote, 16.9.2022 klo 16:30

Ponssen Venäjän tytäryhtiön toimitusjohtaja vaihtuu

Ponssen Venäjän tytäryhtiön, OOO Ponssen, toimitusjohtaja vaihtuu. Yhtiön nykyinen toimitusjohtaja Jaakko Laurila siirtyy Ponsse-konsernissa muihin tehtäviin ja uutena toimitusjohtajana aloittaa Mihail Menshikov.

Ponsse on 28. kesäkuuta 2022 annetulla tiedotteella ilmoittanut allekirjoittaneensa kauppakirjan OOO Ponssen koko osakekannan myynnistä venäläiselle OOO Bison -yhtiölle. Prosessi kaupan loppuunsaattamiseksi jatkuu, mutta kauppa ei vielä ole saanut venäläisviranomaisten hyväksyntää. Viive on aiheutunut 8. syyskuuta 2022 Venäjällä voimaan tulleesta asetuksesta, joka liittyy ulkomaalaisomisteisten yhtiöiden myynnin hyväksyntäprosessiin.

Ponsse pyrkii saattamaan OOO Ponssen myynnin päätökseen mahdollisimman nopeasti Venäjän viranomaisten lupaprosessista riippuen. Yhtiö on aiemmin tiedottanut pyrkivänsä saattamaan myynnin päätökseen kuluvan tilikauden kolmannen neljänneksen loppuun mennessä. Ponssen Venäjän vienti- ja palvelutoiminnot ovat olleet keskeytyneitä 2. maaliskuuta 2022 alkaen.

OOO Ponssen uusi toimitusjohtaja Mihail Menshikov on aiemmin toiminut OOO Ponssen palveluksessa varatoimitusjohtajan tehtävässä ja on ollut OOO Ponssen johtoryhmän jäsen.

 

Vieremällä 16. syyskuuta 2022
 

PONSSE OYJ

Juho Nummela
Toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA
Toimitusjohtaja Juho Nummela, puh. 0400 495 690
 

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ponsse.com

Ponsse Oyj on tavaralajimenetelmän metsäkoneiden myyntiin, tuotantoon, huoltoon ja teknologiaan erikoistunut yritys, jonka toimintaa ohjaa aito kiinnostus asiakasta ja tämän liiketoimintaa kohtaan. Yhtiö kehittää ja valmistaa kestävän kehityksen mukaisia, innovatiivisia puunkorjuuratkaisuja asiakastarpeiden mukaisesti.

Metsäkoneyrittäjä Einari Vidgrén perusti yhtiön vuonna 1970, ja yhtiö on koko historiansa ajan ollut tavaralajimenetelmään perustuvien puunkorjuuratkaisujen edelläkävijä. Ponssen kotipaikka on Suomessa Vieremällä. Yrityksen osakkeet noteerataan NASDAQ OMX:n pohjoismaisella listalla.