Uutiset

Luokitusnavigaatio

Sisältöjulkaisija

Takaisin Ponsse on sijoittajien mielestä hyvämaineinen pörssiyhtiö

Takaisin

Ponsse on sijoittajien mielestä hyvämaineinen pörssiyhtiö

Suomen Osakesäästäjien, Pörssisäätiön ja T-Median teettämän tutkimuksen mukaan Revenio Group, Ponsse ja Kone ovat suomalaisten piensijoittajien mielestä hyvämaineisimmat pörssiyhtiöt.  

Suurimpien pörssiyhtiöiden mainetta tutkittiin touko-kesäkuussa 2021 ja siihen vastasi yhteensä 7 251 suomalaista yksityissijoittajaa. Sijoittajat antoivat lähes 16 000 yritysarviota Helsingin pörssin suurista ja keskisuurista yhtiöistä. Kerätyn datan perusteella jokaiselle yhtiölle laskettiin maineluku asteikolla 1–5. Revenio Groupin maineluku oli 4.26, Ponssen 4.20 ja Koneen 4.15.

Tutkimus paljastaa, että maineella on suuri vaikutus sekä yksityissijoittajan kiinnostukseen pörssiyhtiötä kohtaan että yhtiön osakkeiden ostointoon. Pörssiyhtiöiden maineen rakennetta kokonaisuutena tarkasteltaessa huomattiin, että parhaimpina maineen osatekijöinä pidetään yritysten taloutta, johtamista ja tuotteita&palveluita. Maine mitattiin Luottamus&Maine-tutkimusmallilla, jossa sitä arvioidaan kahdeksan osatekijän avulla: hallinto, talous, johtaminen, innovatiivisuus, vuorovaikutus, tuotteet & palvelut, työpaikka ja vastuullisuus. 

Lisätietoja tutkimuksesta T-Median verkkosivuilta