News2

Luokitusnavigaatio

Sisältöjulkaisija

angle-left Miika Soininen Ponsse Oyj:n johtoryhmään
Takaisin

Miika Soininen Ponsse Oyj:n johtoryhmään

Tekniikan yo Miika Soininen (38) on nimitetty Ponsse Oyj:n johtoryhmään IT- ja digitaalisten palveluiden johtajaksi. Hän aloittaa uudessa tehtävässään 1. joulukuuta 2020 alkaen. Miika Soininen raportoi toimitusjohtaja Juho Nummelalle ja hänen sijaintipaikkansa on Vieremä.

”Digitalisaation merkitys yhtiön liiketoiminnalle on kasvanut merkittävästi ja dataan pohjautuvat palvelut ovat merkittävä osa Ponssen tulevaisuuden ratkaisuja ja palvelutarjoamaa. Digitalisaation avaamat mahdollisuudet halutaan hyödyntää Ponssen toiminnan kehittämisessä konsernin laajuisesti. Tavoitteena on hyödyntää modernia teknologiaa asiakkaille tarjottavien ratkaisujen kehittämisessä. Ponsse tulee investoimaan merkittävästi digitaalisten ratkaisujen kehittämiseen tulevien vuosien aikana”, Ponsse Oyj:n toimitusjohtaja Juho Nummela kertoo.

Miika Soininen siirtyy uuteen tehtäväänsä Ponsse Oyj:n IT- ja digitaalisten palveluiden päällikön tehtävästä. Soininen aloitti Ponssen palveluksessa helmikuussa 2018 tietojärjestelmäpäällikkönä ja on vastannut myös yhtiön digitaalisista palveluista syyskuun 2020 alusta alkaen. Ennen siirtymistään Ponsse Oyj:n palvelukseen Soininen toimi Qentinel Finland Oy:n toimitusjohtajana.

Ponsse Oyj:n kahdeksanhenkiseen johtoryhmään kuuluvat Miika Soinisen lisäksi johtoryhmän puheenjohtajana toimiva toimitusjohtaja Juho Nummela, talousjohtaja ja varatoimitusjohtaja Petri Härkönen, teknologia- ja tuotekehitysjohtaja Juha Inberg, myynti-, huolto- ja markkinointijohtaja Marko Mattila, huoltopalvelujohtaja Tapio Mertanen, henkilöstöjohtaja Paula Oksman ja toimitusketjusta vastaava johtaja Tommi Väänänen.

Vieremällä 17. marraskuuta 2020

 

PONSSE OYJ

Juho Nummela
toimitusjohtaja

 

LISÄTIETOJA
Toimitusjohtaja Juho Nummela, puh. 0400 495 690

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ponsse.com

Ponsse Oyj on tavaralajimenetelmän metsäkoneiden myyntiin, tuotantoon, huoltoon ja teknologiaan erikoistunut yritys, jonka toimintaa ohjaa aito kiinnostus asiakasta ja tämän liiketoimintaa kohtaan. Yhtiö kehittää ja valmistaa kestävän kehityksen mukaisia, innovatiivisia puunkorjuuratkaisuja asiakastarpeiden mukaisesti.

Metsäkoneyrittäjä Einari Vidgrén perusti yhtiön vuonna 1970, ja yhtiö on koko historiansa ajan ollut tavaralajimenetelmään perustuvien puunkorjuuratkaisujen edelläkävijä. Ponssen kotipaikka on Suomessa Vieremällä. Yrityksen osakkeet noteerataan NASDAQ OMX:n pohjoismaisella listalla.


Dokumentit