Mål, vision och värderingar

Business concept

Mål

Våra kunder lyckas tillsammans med oss.

Vision

Ponsse är den mest eftertraktade partnern för ansvarsfullt skogsbruk.

Syfte

Hållbara lösningar till nytta för våra kunder och miljön.

Värderingar


VI BRYR OSS OM

 • Vi bryr oss om våra kunder, varandra och Ponsse
 • Vi jobbar tillsammans
 • Vi strävar efter att vara bäst
 • Vi uppskattar feedback från varandra och från kunder
 • Vi agerar med allas säkerhet i åtanke
 • Vi är inkluderande och behandlar alla med respekt
 • Vi är närvarande och stöttar varandras framgångar
 • Vi tar och ger stöttning i organisationen

VI FINNS FÖR VÅRA KUNDER

 • Vi känner våra kunder och deras verksamhet
 • Vi vet hur vårt arbete påverkar våra kunder
 • Vi kan ta modiga beslut och förstår innebörden
 • Vi gör vårt bästa – varje dag

VI ÄR ÄRLIGA

 • Vi håller vad vi lovar
 • Vi kommunicerar öppet och konstruktivt, även i svåra situationer
 • Vi tar ansvar tillsammans och som individer
 • Vi är realistiska, effektiva och vi grundar våra beslut på fakta
 • Vi agerar etiskt och bygger en hållbar framtid tillsammans

VI ÄR ÖPPNA FÖR FÖRÄNDRING

 • Vi möjliggör utveckling av Ponsse och våra medarbetare
 • Vi utvecklar vårt arbete med fokus på kund och miljö
 • Vi är nyfikna och intresserade av nya möjligheter
 • Vi ser förändringar som möjligheter till att lära
 • Vi är starka och klarar oss även genom tuffa tider