PONSSE Manager 2.0

PONSSE Manager 2.0

Manager 2.0 content article

Manager 2.0 är en heltäckande lösning som samlar Ponsses digitala lösningar i en och samma miljö så att du bara behöver registrera dig en gång för att få tillgång till samtliga. Du kan skapa en anpassad startsida baserat på dina egna önskemål och direkt få en tydlig översikt över verksamheten. Variationer upptäcks snabbt och orsakerna kan hanteras direkt.

Ponsse Media Gallery

Ponsse Media Gallery