PONSSE Manager

Ponsse Manager

Effektivitet, produktivitet och information

PONSSE Manager tar dig till nästa nivå av digitaliserade skogsmaskiner

Ponsse Manager är en verksamhetshanteringsystem för skogsmaskinentreprenörer. Med PONSSE Manager håller du dig uppdaterad om allt som påverkar maskinparkens lönsamhet.

PONSSE Manager Basic är en gratis tjänst.

PONSSE Manager Premium kostar 20 € / aktiverad maskin / månad.

 

 

SEX FÖRDELAR MED ATT VÄLJA DET NYA SYSTEMET

Sex fördelar med att välja det nya systemet

Daglig information om maskinerna

Ditt företags framgångar säkerställs med detaljerad information om maskinernas produktivitet och lönsamhet. Ponsses skogsmaskiner är ditt företags mobila produktionsanläggning. Med PONSSE Manager håller du dig uppdaterad om saker som påverkar maskinparkens lönsamhet. 

Information när du behöver den

All viktig information relaterad till lönsamheten kan avläsas på en smartphone, surfplatta eller dator – och självfallet i realtid. Om du skulle förlora nätverksuppkoppling, överförs informationen så snart du är uppkopplad igen.

Tydlig information

Informativ och lättläst grafik ger viktig information på ett snabbt och tydligt sätt. Om maskinen inte befinner sig inom mobilnätets täckning är automatisk dataöverföring möjlig med mobilappen PONSSE Sync när föraren/mobilen åter befinner sig inom täckningsområdet.

Avancerat användargränssnitt

PONSSE Manager är snabb och lätt att komma igång med. Du behöver inte ödsla tid på att lära dig invecklade system, funktionerna är både lätta att lära sig och att använda. 

Automatisk dataöverföring

Kommunikationen mellan förare och företaget underlättas nu ännu mer. Data överförs automatiskt från maskinen utan att föraren behöver skicka filer under avverkning.

Bättre lönsamhet och information

PONSSE Manager hjälper ditt företag att använda maskinen till dess fulla kapacitet, vilket maximerar maskinparkens effektivitet och produktivitet samt minimerar stilleståndstiden.

Ponsse Media Gallery