PONSSE Manager

Ponsse Manager

Effektivitet, produktivitet och information

PONSSE Manager tar dig till nästa nivå av digitaliserade skogsmaskiner

Ponsse Manager är en verksamhetshanteringsystem för skogsmaskinentreprenörer. Med PONSSE Manager håller du dig uppdaterad om allt som påverkar maskinparkens lönsamhet.

Skapa ett konto eller logga in på tjänsten https://ponssemanager.com

 

 

 

 

Machine management (premium)

Maskinhantering

Överblicka avverkningsområdena genom att jämföra den uppskattade virkesvolymen med den avverkade virkesvolymen. Med kartöversikten och avverkningsområdenas utveckling kan entreprenören planera flytten av maskinen till nästa avverkningsområde.

Realtidshantering av produktivitet

PONSSE Manager visar maskinernas produktionsvolymer efter avverkningsbestånde i realtid. Appen visar den totala virkesvolymen, indelat i sortiment/produkter, medelstam för varje trädslag och för varje pågående arbetsområde.

Fjärrhantering

Funktionerna i PONSSE Manager hjälper till och effeketiviserar förarens arbete. Appen informerar entreprenören i realtid om vad som händer med maskinen, medan föraren kan fokusera på själva arbetet. Appen gör det möjligt att kontakta skogsmaskinens datasystem med fjärrstyrningsfunktionen.

Instruktivt stöd från PONSSE Ecodrive

Funktionen PONSSE Ecodrive ingår till PONSSE Manager. Ecodrive gör det möjligt att i detalj överblicka en specifik maskins produktivitet och arbetsfas. Tillfällig produktivitet kan jämföras med hela arbetspassets produktivitet i appen. Indikatorer för de olika arbetsmomenten gör det möjligt att utveckla arbetsmetodiken för bättre produktivitet, ekonomi och försäkra sig om funktionaliteten av inställningar. PONSSE Ecodrive är ett system som instruerar användaren och ger mätbar feedback. Ecodrive kan till exempel mäta effekten av service på maskinens produktivitet.

Transporthantering

När det behövs maskintransport kan operatören beställa den direkt via menyn i skogmaskinens Opti4G-datasystem.

Hantering av maskinernas servicebehov

Med hjälp av serviceavsnittet i PONSSE Manager är det enkelt att kontrollera när maskinerna behöver service. Appen visar maskintimmarna och ett regelbundet serviceintervall kan ställas in, så att appen rapporterar när det börjar närma sig service. Operatören kan dessutom göra anteckningar om servicebehov direkt via skogmaskinens Opti4G-datasystem.

Rapporter

Rapporter är en del av PONSSE Manager. Du kan analysera produktionsvolymen samt bränsleförbrukningen på olika sätt. Du kan också följa och skriva ut mätcertifikat.

Med rapporterna producerade av Manager kan du till exempel jämföra olika maskiners produktivitet och följa bränsleförbrukningen på alla maskiner. I rapporten för avverkningsområden kommer du att se klart och tydligt mängden av avverkat virke och storlek på medelstam. Du kan också skriva ut mätcertifikat och jämföra statistik inom vald tidsram. Tack vare detta system kan du enkelt övervaka ditt företags operativa effektivitet och nyttja datan i senare driftsplanering.

Ponsse Media Gallery