Företagssektor

Business sector

Idag ökar kortvirkesmetodens skogsmaskiner sin andel av den mekaniserade avverkningen snabbast utanför Norden. Hög produktivitet och miljövänlighet är de största fördelarna jämfört med andra mekaniserade avverkningsmetoder.

Avverkning med kortvirkesmaskiner ger möjlighet till rationell avverkning också i små stämplade bestånd och gallringar. Virket kan utnyttjas exakt, eftersom också klentimret kan tillvaratas på ett ekonomiskt sätt. Maskinernas enhetsspecifika produktivitet är hög.

Att övergå till kortvirkesmetoden innebär att gallringsarbetet blir mångsidigare och att det ställs fler krav på maskinförarna. Förutom det egentliga avverkningsarbetet och det dagliga maskinunderhållet bör förarna även ha grundläggande kunskaper i skogsbruk, särskilt miljöskonande stämplingsplanering.

Inom den kundorienterade kortvirkesmetodens virkesanskaffning kapas virket redan i skogen till virkesråvara enligt slutanvändarens behov. Med hjälp av skördarens datasystem och mätare kan föraren kapa stammarna till exakt rätt mått, vilket leder till att avverkningens förädlingsgrad avsevärt ökar. Då automatiken styr kapningen blir det mera tid över för föraren för kontroll av kvaliteten. Med kortvirkesmetoden blir antalet träbehandlingar färre än med helstamsmetoden och olika delar av trädet kan transporteras direkt till de skogsindustriella produktionsanläggningar som bearbetar virkesslaget i fråga.

Cut-to-length Read more