PONSSE Manager API

PONSSE Manager API

PONSSE Manager API är ett innovativt gränssnitt som ger relevanta och tillförlitliga data om skogsmaskinflottan för rapportering, uppföljning och resursplanering.

Den banbrytande tanken bakom PONSSE Manager API är att data som samlats in från enskilda skogsmaskiner behandlas i en molnmiljö och levereras till kundens IT-system. Utifrån dessa data kan olika rapporter skapas som möjliggör effektiv resursplanering och lämplig planläggning av kommande arbete.

Normalt sett har det varit utmanande för kunderna att analysera data som kommer från maskinerna. Med hjälp av PONSSE Manager API och dess bearbetningskapacitet finns relevant information snabbt tillgänglig för korrekta slutsatser. Exempelvis gör produktionen i kubikmeter i tidigare arbetsområden det enklare att planera och schemalägga nya arbetsområden, till exempel vilken typ av maskiner som krävs på vilka platser och vid vilka tidpunkter. Samtidigt som hanteringen av fordonsflottan blir smidigare, kan PONSSE Manager API spela en viktig roll för att på olika sätt förbättra den övergripande produktiviteten för verksamheten och trädlogistiken.

PONSSE Manager API används redan av kunder inom industrisegmentet, som har gett värdefulla insikter under utvecklingen av tjänsten. 

Ponsse Media Gallery