PONSSE Active Manual

PONSSE Active Manual

Allt du behöver veta om att hantera maskinparken.

PONSSE Active Manual är en praktisk och användarvänlig mobilapplikation. Den innehåller relevanta instruktioner som hjälper dig att använda dina PONSSE-produkter på ett korrekt, effektivt och ekonomiskt sätt. När instruktioner presenteras i videoformat blir de enkla att förstå och följa.

Om du använder maskinerna på rätt sätt går arbetet smidigare, projektet blir färdigt snabbare och verksamheten blir i allmänhet lönsammare. Dessutom räcker delarna längre och oavsiktliga avbrott kan minimeras.

PONSSE Active Manual säkerställer att instruktionerna finns tillgängliga samma ögonblick som de behövs. Ingen värdefull tid går förlorad på att leta efter rätt dokument, eftersom allt du behöver finns tillgängligt och lättåtkomligt på din mobiltelefon. Du kan utföra service och byta delar med så lite avbrott som möjligt – vilket håller fordonsflottan igång och gör att projektet håller tidsschemat.

Det är framför allt den yngre generationen som på naturligt sätt använder information i digitalt format. Det går snabbt att söka information i en app. PONSSE Active Manual säkerställer att både dagens och morgondagens skogsarbetare får just de verktyg och det stöd som de känner sig bekväma att arbeta med.

Vi lägger hela tiden till nya instruktioner i PONSSE Active Manual för att säkerställa att den innehåller så mycket relevant material som möjligt. Tänk på att PONSSE Active Manual är framtaget till stöd för de ursprungliga instruktionerna i användnings- och servicehandböckerna, inte för att ersätta dem. Videorna och bilderna i applikationen är generaliseringar av PONSSE-produkter. En del utrustning och konfigurationer har utelämnats för att instruktionerna ska bli mer allmängiltiga.

PONSSE Active Manual kan hämtas utan kostnad från Google Play eller App Store. För att använda applikationen krävs ett aktivt mobilabonnemang som kan medföra kostnader för användaren. Dessutom krävs en fungerande nätverksanslutning.

Kontakta din PONSSE-återförsäljare eller närmaste distributör om du vill veta mer.

Ponsse Media Gallery