Koncept

Business concept

Mission

Vi hjälper våra kunder och partners att nå framgång med hjälp av innovativa avverkningslösningar som bygger på hållbar utveckling.

Vision

Vi är den mest eftertraktade partnern i vår bransch.

Värderingar

Pålitlighet

 • Vi arbetar ärligt och etiskt
 • Vi håller alltid vad vi lovar, vi ger inga löften vi inte kan hålla
 • Öppenhet
 • Ärlighet

Nytänkande

 • Vi arbetar ständigt med att förbättra våra produkter, tjänster och processer
 • Vi tar initiativ och är öppna för nya idéer
 • Vi ser förändringar som öppningar för nya möjligheter

Ponsse-andan

 • Konstruktiv ödmjukhet och orubblig arbetsmoral
 • Företagsamhet och vilja att lyckas
 • Förmåga att fatta beslut
 • Ihärdighet när det gäller att uppnå mål
 • Ansvarstagande
 • Vänlighet och rent spel
 • Lyssna på personal och bra kommunikation
 • Hjälpa medarbetare och tänka på andra

Närhet till kunden

 • Ett genuint intresse för kunden
 • Förstå kundens affärsverksamhet
 • Tillgänglighet och korta svarstider
 • Att vara redo att ge kunden service och support
 • Platt organisation

Quality policy